sobota, 6 sierpnia 2016

Z objawienia prywatnego o Janie Pawle II

Objawienie było prezentowane już na blogu Cymes Mordor.
Tu jest jego bardziej właściwe miejsce.


To objawienie odpowiada na wątpliwości uczciwych osób, które zaniepokojone żydomasońską rewolucjąw Kościele Katolickim poczynały i wątpić o JP II.

Dodać trzeba, że przede wszystkim w innych objawieniach danym takim prorokiniom, mistyczkom jak Zofia Nosko, Anna Dąmbska, Zofia Grochowska Pan Jezus mówi o JP II jako swoim wiernym wikariuszu.


 Pytania i wyjaśnienia dotyczące JP II przeplatane są wątkami osobistymi dotyczącymi doskonalenia się duszy wybranej, które tu zostały opuszczone/ za wyjątkiem w części w jednym miejscu./



…...........................................................................................................................

…....-Jestem rozbity Panie, bo nie wiem co myśleć o JP II. Wszystkie znaki wskazywały na ukryty spisek.



- Słowa moich proroków są bardziej wiarygodne niż dociekania mające rozumowe pozory słuszności.


- Ale Panie, JP II nigdy nie ujmował się gdy idzie o rozprzedawanie Polski, nadto to kłanianie się Żydom?


- Każdy ma swoją misję do spełnienia. JP II strzegł depozytu wiary.

Niektóre jego decyzje nie były zbyt dobre, ale nie umniejsza to jego świętości.


- Czy musiał słuchać Żydów?


- Żydzi to Świat. Kościół jest na tym świecie. Książę ciemności panuje nad światem.


- Wielu ludzi, w tym i ja miało obawę, że JP II był wręcz fałszywym katolikiem, a przynajmniej judaizującym. Przecież św. Paweł pisze:


Strzeżcie się psów i okaleczeńców.
- Sam widziałeś oznaki świętości JP II: wiatr i księga.

- Tak myślałem, ale dużo potem: wiatr był może diabelski, a z księgą sztuczka.

No i JP II miał mroczny wyraz twarzy – ogarnął mnie i i wtedy niepokój.

No i mało cudów.

 
 -Nie mów Bogu, ile cudów ma być. Myślałeś o kilkuset cudownych uzdrowieniach, zaraz po jego śmierci, wraz z odrastającymi natychmiast utraconymi kończynami.
I chciałeś tego dla innych.
Ale przecież Jan Paweł II był w podziwie u wielu.
A tak wielka moja łaska zostałaby opacznie zrozumiana, zmarnowana.

- Po przeczytaniu iż JP II wiedział wszystko o Izraelu, wojsku izraelskim byłem niemal przekonany, że to agent syjonizmu.
- Tak jak teraz pomyślałeś: usłyszałeś głos: Uratuj Polskę od Żydów < w styczniu 2012> i to było dla Ciebie.

JP II miał inne natchnienia.
Strzeżcie się psów, okaleczeńców mówi św Paweł, ale takich słów nie piszą Ewangeliści, choć oddzielają Żydów od chrześcijan i w Apokalipsie pisze mój Jan o Żydach wyraźnie, że są synagogą szatana.

…............................................................................................................................
 
…...- Jan Paweł II dawał Komunię na rękę.

- Jan Paweł II był pod wielkim naciskiem.

- Czy w Watykanie jest sekta satanistyczna?

- Mój synu. Gdybym tak powiedział, czyż nie odwróciłoby się wielu od mego Kościoła i szkoda byłaby jeszcze większa. 


Przyjdzie czas, jak wiesz, zbierze się pszenicę a kąkol spali. Dotąd pozwalam róść kąkolowi i pszenicy.




…..............................................................................................................................................................................................................................................................................

…...Dlaczego ja, Panie nie odczuwam satysfakcji po wyjaśnieniach?

- Już Ci powiedziałem. Drogi moje nie są drogami ludzkimi, choć nawet słowa moje. biegną przez Twój umysł.

Ludzka pociecha daje inne rzeczy i przyznaję, że pokrzepiła by Cię w tej chwili gdyż przytłoczony jesteś zmysłowością, agresją, frustracją.

A jednak ja rozumiem Cię lepiej niż brat - łata.

Nie chcesz moich pouczeń?

- Chcę bardzo Panie.

Jednak wydaje mi się, że po takich słowach dotyczących JP II..sam nie wiem.

Czy to od diabła, że on nie święty? Tylu myślących ludzi dochodzi do tego.

-Powiedziałem Ci: Każdy ma swoją drogę.

Nawet święci nie robią wszystkiego dobrze.

- Ale Ty, Panie nie kłaniałeś się Żydom i nie schylałeś głowy jak JP II gdy rabin grozi mu palcem.

- Dobroć rozzuchwala dzieci szatana.
- Aty, Panie właśnie ostro do nich mówiłeś.

- Byłem od nikogo niezależny, jako Bóg i wolny nauczyciel.

- Ja, Panie tego nie rozumiem.

Wciągu wieków papieże wydawali edykty przeciw Żydom, a teraz papieża ruga Żyd. Skąd mam wiedzieć, że papież nie jest jego podwładnym?

- Na to nie pozwoliłbym.

Żydzi są władcami świata i rozzuchwalili się czynionymi im ustępstwami. Jeden człowiek nie może stanąć do walki.

Widzisz; opieram się na naturze człowieka, na tym co odziedziczył. JP II przyjaźnił się z Żydami, jak wiesz. To mu zostało.

 - A czy to w Twoich planach, Panie?

- Dopust zła i sług zła jest skutkiem grzechu.

Ktoś kto rozmawia ze światem jako przywódca nie może chłostać jego najważniejszych przedstawicieli.

Jak widzisz i i z przedstawicielami Świątyni i Synagogi nie zawsze rozmawiałem piętnując ich. Zapraszałem ich do siebie. Bo gdy przychodzę do człowieka – zapraszam go.

- Ale Panie, nie znam obrazka by ci starszy wymachiwał palcem , a Ty spuszczałeś pokornie głowę.

- Ja byłem prawodawcą. Jak Ci mówię: Jan Paweł II popełniał błędy, ale strzegł depozytu wiary.

- Wydaje się Panie jakby w Asyżu był gniew Twego Ojca.

- Był. To się nie podobało Memu Ojcu.

Tak, wiem o czym myślisz; to był błąd. Dlaczego JP II popełniał takie błędy?

Pamiętaj, że jest głową Kościoła i koło niego są wilki w owczej skórze.

A jak wiesz św. Paweł zaczął do pogan: Widzę, że jesteście bardzo religijni.

Gdy młody Kościół przepojony był jednym duchem udawało się uniknąć profanacji.

Teraz wobec / niezrozumiałe do odczytania w rękopisie najprawdopodobniej "rozzuchwalenia" / się sług szatana w Kościele pewnych rzeczy nie da się uniknąć.

Nie wiesz jednak jakie skutki to przyniosło dla dusz tych przedstawicieli innych religii i kultów.

Nie wszystkie owoce są zawsze złe, a tylko Bóg wie wszystko.