wtorek, 30 maja 2017

29 V 2017 cz. 3 Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii. Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych.29 V 2017 cz 320.47Pisz synu

- Oto jestem moje dziecko.

Wszystko mogę lecz potrzebuję Twej troski i czułości. I Twojej mężu, który to czytasz i Twojej żono. I Twojej trwający w stanie wolnym i Twojej niewiasto w takimże stanie i Twojej młoda dziewczyno i Twojej młodzieńcze, który to czytasz i Twojej zacna niewiasto w sędziwym wieku i Twojej wiekowy mężu.

I Twojej dziecko.

Potrzebuję waszej troski i czułości.

Trzeba wyjmować ciernie z Mojego Najświętszego Serca i pocieszać Mnie.

Trzeba wyjmować ciernie z serca Mej Najświętszej Matki i pocieszać Ją.

A tym zaskarbicie sobie Łaski w Niebie. Lecz nie tylko tam. Tu już czeka was nagroda.Bądźcie mężni i nie dajcie się zwieść.

Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii. Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych. Niech nie uciekają przed słowami Apokalipsy, gdyż mimo swego stanu kapłańskiego i tego, że przecież niemało mi poświęcili mogą pójść na chrust i ściółkę dla złych duchów. Niech nie będą ze świata jak ja nie byłem ze świata i nie jestem.

I wy nie jesteście ze świata.

Mała trzódko – rośnij. Rośnij w duchu, ale też walka jest o każdą duszę.

Przypominajcie słowa o znamieniu Bestii. O znamieniu na rękę i czoło.

Bądźcie mocni – mówił do was Jan Paweł II.

Bądźcie czujni.

Moc szatana wzrasta.

Z dnia na dzień.

Bądźcie gotowi do wielkiej bitwy.

Odziani w pancerz hetmanki Maryi.

Poświęćcie się Matce Bożej Ostrobramskiej, Niewieście obleczonej w słońce.

A znak tej Niewiasty już we wrześniu.

Oto ja zgromadzę dzieci moje a nikogo z nich nie uronię, którzy oddali się mi i mojej Matce.

A wszystkich oddaję Ojcu.

A ja i Ojciec jedno jesteśmy.Proście Ducha Świętego wzywając Maryję.

Powiedziałem Ci synu ( w 2015 r.) Chcesz zobaczyć Ducha Świętego patrz na Maryję.

Tak i czyńcie.

Niech Łaska Pańska będzie z Wami wszystkimi, którzy jesteście ludźmi dobrej woli.

Błogosławię wszystkim dobrej woli, którzy czytają te Orędzia.

Nie zapominajcie o nas ( o Mnie i Mojej Matce)

rano, wieczór, we dnie, w nocy.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

                     Amen.

- Chwała Tobie Chryste, Baranku godzien wszelkiej Chwały.

Tobie Cześć i Moc i Panowanie.- Amen. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz