środa, 29 maja 2019

29 V 2019 Spotkanie w siedzibie ABW dotyczyło przede wszystkim sfałszowania wyborów na niekorzyść Konfederacji.Środa, 29 maja

9.50

- Tak dziecko, podejrzenia te są słuszne. Spotkanie w siedzibie ABW dotyczyło przede wszystkim sfałszowania wyborów na niekorzyść Konfederacji.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Potwierdzają się też Słowa Pana dotyczące przywódców Konfederacji i przywódcy Narodowców

O Konederacji powiedział tam Pan Jezus także uzupełniając Swoją myśl:
Zresztą na jej czele stoją kryptożydzi a przecież to nie może przynieść nic dobrego”.

No i nie przyniosło. Owoce zobaczyliśmy szybko.
I jeszcze Polacy pozwalają ciągle by na ich czele stawali ich przedstawiciele ukrywający swoje pochodzenie, często będący agenturą i masonerią. Tak nie może być.
Czy to jest zrozumiałe zdanie: Tak nie może być? Mam nadzieję, że tak, ale cóż gdy będzie zrozumiałe dla kilku tysięcy osób, które znają te Orędzia. A nawet gdyby było to kilkadziesiąt tysięcy osób to za mało przecież, choć już lepiej.
Ale przecież dotyczy to wszystkich Orędzi do Polaków, także tych z imprimatur i nihil obstat. Nie chodzi o to żeby znać je całe i rozczytywać się całymi dniami, ale pewne ważne fragmenty powinny być żelazną lekturą dla Polaka.

Pan Jezus wymieniał czterech przywódców, trzech sygnujących Konfederację i jednego narodowców (pod powyższym linkiem) ukrywających swoje żydowskie pochodzenie.
W kontekście tego co się stało jako podejrzany jawi się też Bosak, który nie widzi problemu, którego wprawdzie ten zarzut zdaje się nie dotyczy ( ja osobiście uważam go za Polaka), ale to nie znaczy, że jak obywatel Polski nie ma pochodzenia żydowskiego, to zawsze jest korekt i cacy.


Bo jeśli może to widzieć i o tym mówić jeden człowiek, który tu nie ma interesu bezpośredniego, nie stara się o mandat z kasą 80 tysięcy miesięcznie ( za polskie pieniądze zdaje się, tak?)” a nie widzą i nie mówią liderzy to coś mocno jest tutaj nie halo.
Mi pan Zagórski nie brat ni swat, ale można by powiedzieć nawet gdyby nie było kwestii kryptożydostwa, wykop im wszystkim z Konfederacji a wodzem zostaje ten pan, Janusz Zagórski.:)

Czy wybory do PE mogą zostać sfałszowane ?- Janusz Zagórski na 30 min przed ciszą wyborczą


Sfałszowane wybory do parlamentu UE? - Janusz ZagórskiNie interesowałem się tymi wyborami w ten sposób aby przyglądać się wszystkiemu dokładnie, to zresztą nie moje zadanie, ale dawniej robiłem inaczej i mam też pewną zapamiętana wiedzę. Zawsze było tak, że ugrupowania różne mówiły przed wyborami, że obawiają się sfałszowania czy podfałszowania wyników wyborów na ich niekorzyść. Takiego problemu z tego co teraz widzę nie miały przed wyborami Konfederacja a raczej jej przywódcy – trzej wymienieni w nazwie ugrupowania i dwaj niewymienieni z narodowców. A może jeszcze i inni, tego nie wiem. A wszystko opiera się na liderach.
Czy uznać to za naiwność panów Korwina Mikke, Liroya, Brauna, Winnickiego, Bosaka, czy raczej ich zadanie.
Dyskwalifikuje to ich w obu przypadkach.


Załączam też tutaj materiał dotyczący Polski w Księdze Izajasza. 
Czytelnik, który go pokazał pisał, że jest zirytowany nieznajomością Słowa Bożego wśród Polaków, Słowa wypowiedzianego przez uznanych proroków jak Anna Dąmbska. Podzielam to zdanie.

Czytamy Księgę Izajasza z Panem

Księga Izajasza
Pan komentuje
Fragmenty i wersety, na których Pan zatrzymuje naszą uwagę. Pan wskazuje pewne wersety lub tytuły, czasem objaśnia je, czasem chce, aby je podkreślić.
Słowo TERAZ poleca zaznaczyć bardzo mocno, bo to wszystko jest Słowem Pana dla nas na teraz.
Komentarz Pana wpisujemy przy zaznaczonym fragmencie lub wersecie tekstu.
Jest to jak gdyby rozmowa z Autorem przy czytaniu Jego Dzieła.
ROZDZIAŁ 1Niewierność i głupota narodu
Przy wersetach 2 c-3, a w szczególności przy słowach: "lud mój niczego nie rozumie" Pan mówi:
- Oto obraz was, ludzi, teraz
Wersety 4,5,8,9; przy słowach: "Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty". Wy jesteście teraz tą resztką, ale musicie być zdrowi.
- Jak ? - pytamy.
- Starajcie się, leczcie się w obecności Mojej.
Potem wersety 11-17, 18 b - 20, w tym 16-17, 18 b - 20 zaznaczone silnie!
Wersety 25-28
Tak będzie!
ROZDZIAŁ 2
W
ersety 2-5, a zwłaszcza 3-4
Tego od was (Polaków) spodziewam się i w tym wam pomogę - JA SAM !
Sąd Boży nad pysznymiPan poleca zaznaczyć cały fragment, mówiąc: TERAZ
ROZDZIAŁ 3Werset 9 b
"jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukryją [go]. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście".
potem 13-15, zwłaszcza 14
Przygnę ku ziemi pyszne głowy przywódców ślepych i zawziętych w czynieniu zła.
ROZDZIAŁ 4Wersety 4, 5 a
ROZDZIAŁ 5Werset 7; pytamy, kto jest teraz Judą dla Pana. Wtedy szczepem wybranym w winnicy Izraela był Juda. Teraz w Moim Kościele najwięcej dałem narodom Europy (głównie Zachodniej: m.in. Niemcom, Anglikom, Francuzom, Holendrom, Belgom, Włochom, Hiszpanom, a także Amerykanom), a one z religii Syna Mego uczyniły płaszcz, którym przykrywały swoje zbrodnie względem reszty ludzkości.
Wyrzynały całe grupy narodów, inne obrabowywały, zniewalały i utrzymywały w krańcowym ubóstwie. Dopuściły się zbrodni Kainowej i nadal tak czynią. Mnie traktując jako wspólnika.
Najwięcej zła uczyniły narody germańskie i anglo - germańskie, bo gdziekolwiek rozprzestrzeniały się, niosły ze sobą śmierć, chciwość i pychę.
Zbrodnie Hiszpanów i Francuzów już owocują, gdyż odbieram im ich znaczenie, bogactwo i już rozpoczęli spłacanie swych win, tak jak i Włosi. Ale ci, którzy odrzucili Mnie ze swego życia i wyrzekli się Mnie, a na miejsce moje ustawili bożki złota, sukcesu, groźby i śmierci, które szykują dla innych narodów, aby owładnąć ziemią i zapanować nad ludzkością bezlitośnie i krwawo - ci w całej rozciągłości swych zbrodni spotkają się ze sprawiedliwym sądem Moim. Pozwolę, aby na nich wylała się nienawiść, którą żywili wobec innych ludów, i nie będę ich bronił przed nieprzyjacielem rodzaju ludzkiego.
Jako państwa upadną i ulegną rozbiciu, ponieważ odrzucili sumienie - mj dar i żyli w poczuciu bezkarności swych zbrodni, a prawem uznali czynienie wszystkiego, co dogadza im samym, zaś ich rządy usankcjonowały krzywdę, bezprawie i zbrodnie.
Wersety 14 - 16, 20 - 25 i 30!
Podkreślone jest zwłaszcza: "bo odrzucili Prawo Pana Zastępów i wzgardzili tym, co mówił Święty Izraela."
I dalej: "Mimo wszystko gniew Jego się nie uśmierzył, i ręka Jego jest dalej wyciągnięta".
Oraz: "Wtedy spojrzymy na ziemię: a oto przerażające ciemności, światłość się od chmur przyćmiła".

ROZDZIAŁ 6Gdy podczas czytania Powołania Izajasza mówimy Panu za słowami Proroka: "Oto ja, poślij mnie!", Pan zaznacza wersety 8-13 i mówi: Teraz tak się dzieje. Głoszą Mnie tysiące ust, a nikt nie odwraca się od zła. Przyznam się do każdego, kto głosi prawdę Syna mego, choćby był obcym w moim Kościele.
ROZDZIAŁ 8Pan zaznacza fragment Biada najeźdźcom (9-10) podkreślając werset 10:"Opracujcie plan, a będzie udaremniony... albowiem z nami Bóg." i mówi: Ja Sam udaremnię plan nieprzyjaciela. Wiernych ocalę, a sługi jego wydam na stracenie, bo targnął się na Moją Własność, by Dzieło Moje zniszczyć, a wyśmiać Miłosierdzie Moje.
Pan wskazuje również część wersetów 22-23:"Ale mrok będzie rozpędzony. Bo nie [zawsze] będzie miał ciemności ten kraj, który cierpi ucisk".
ROZDZIAŁ 9We fragmencie Objawienie się Zbawcy, Księcia Pokoju wersety 1-6, a zwłaszcza 5-6 (od "Syn został nam dany"); zrozumieliśmy, że ten fragment (5-6) Pan mówi teraz do nas.
ROZDZIAŁ 12
Hymn dziękczynny
Wersety 1-6
Dla was, Polaków, takim będę - Zbawieniem, Pocieszycielem, Dawcą radości - bo taka jest Wola Moja.
ROZDZIAŁ 18Pan zaznacza werset 5, określający porę roku:"Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną i zawiązany owoc stanie się dojrzewającym gronem, wtedy On obetnie gałązki winne nożycami, a odrośle odciąwszy odrzuci."
I werset 7 (nawrócenie narodu groźnych zdobywców).

ROZDZIAŁ 23We fragmencie Wyrok na Tyr i Sydon Pan zaznacza:
"Kto zgotował taki los Tyrowi (...)?
Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata".
Pan podkreśla "wszystkich wielmożów świata" i dodaje:
Tak będzie, bo zasłużyli sobie na to.
ROZDZIAŁ 24
Powszechny sąd Boży nad światem

Pan mówi:
Słuchajcie uważnie: zakreślcie cały rozdział 24. Te słowa daję ziemi na czas, który już wschodzi. Cała ziemia będzie wstrząśnięta i cała zubożała, ale najbardziej kraje, które ufały w bogactwa swoje i broń swoją.
Nie karzę zagładą, ale przywołuję do porządku, aby nawrócili się i żyli. Inaczej wszyscy zginiecie.
Potem jeszcze mocniej zaznacza Pan wersety 5, 6, 18 e, f (upusty otworzą się...), 19 b, c, 20 a, b, c.
ROZDZIAŁ 25
Dziękczynna pieśń wybawionych
Wersety 4 i 8; Pan podkreśla: "bo Pan przyrzekł" i uzupełnia:
i dotrzymam wam słów obietnicy, a wy ją głoście.
ROZDZIAŁ 26
Wersety 1-6; przy słowach (wers 2):"Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności". Pan mówi:
Tego się po was, Polakach spodziewam.
Przy Psalmie eschatologicznym wers. 19 d, e Przyjdą i zobaczycie ich.
ROZDZIAŁ 27W Pieśni o winnicy Pańskiej Pan obwodzi wers. 5:
"Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki,
i zawrze pokój ze Mną,
pokój ze Mną niech zawrze!" i mówi:
Po to przybędzie syn Mój, papież wasz, ale wy pragnijcie, proście, oczyszczajcie się, a przymierze zostanie zawarte. Obiecuję to wam JA, PAN!
ROZDZIAŁ 28
Pan zakreśla Proroctwo (16, 17 a, b), a specjalnie:
"Kto wierzy, nie potknie się.
I wezmę sobie prawo za miarę,
a sprawiedliwość za pion".

ROZDZIAŁ 30W wersecie 2 Pan zaznacza: 
"Udają się w podróż do Egiptu bez zasięgnięcia zdania ust moich"(!)
Przy Testamencie duchowym Izajasza wers. 8-11 Pan mówi:
Widzicie, dzieci, nie chcą Mnie słuchać nawet dla własnego dobra. Pycha i niewiara w moim ludzie. Sami wiedzą wszystko i nie potrzebują mojej pomocy.
I przy wersetach 15 i 18: Tak mówię całej ziemi, lecz kiedy nie chce Mnie słuchać, to wy przynajmniej usłuchajcie przestrogi, gdyż w tym leży ocalenie wasze, by przy Mnie trwać.
ROZDZIAŁ 31Przy wersecie 1"Biada tym, którzy... pokładają nadzieję"
(w potędze broni)...
"a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana." Pan dodaje:
Przecież chcę wam doradzać i ostrzegam was.
A potem: Wpiszcie to wszystko, co wam mówię, co podkreślam, bo bliskie już jest.
Pan zaznacza wersety 3c, d, e; 6-7.
ROZDZIAŁ 32Pan zaznacza wersety 1-5; przy 3-5 Pan komentuje: Tego chcę Ja, a wy...?
Przy fragmencie Zbawienie od Pana wers. 15:
"Wreszcie zostanie wylany na was Duch z wysokości" Pan mówi:
Proście Mnie o to, spodziewajcie się, ufajcie i oczekujcie, a uczynię tak. Na cały wasz naród wyleję Mojego Ducha, bo bez Jego pomocy nie podniesiecie się. Proście w imieniu wszystkich, za wszystkich. Ja was usłyszę i wysłucham.
A potem zaznacza jeszcze wersety 17 - 19, podkreślając zwłaszcza 17.
ROZDZIAŁ 33Pan zaznacza wersety 1-2, 6 i 22.
Księga pocieszenia IzraelaOBIETNICE WYZWOLENIA IZRAELA
ROZDZIAŁ 40Przy fragmencie Powołanie proroka werset 1:"Pocieszcie, pocieszcie Mój lud - mówi wasz Bóg" Pan mówi: Otóż to mówię do was nieustannie.
I zaznacza jeszcze wersety 3 i 6-8, podkreślając:"lecz słowo Boga waszego trwa na wieki".
Zapowiedzi ukazania się Boga wers. 9 f
"Powiedz miastom judzkim" Pan poprawia na:
- waszym rodakom.
A przy wersetach 10-11 mówi: To mówcie. Czyż nie tak mówiłem do was, wzywając was do współpracy ze Mną?
Przy fragmencie Wszechmoc Boża budzi ufność (27-31): Minęły wieki i dziesiątki wieków. Ja się nie zmieniam i nie znużę, a wciąż to samo powtarzam: "Zaufajcie Mi! Polegajcie na Mnie!", a wy nie chcecie słuchać i nadal Mi nie wierzycie...!
ROZDZIAŁ 41Pan zaznacza wersety 4 i 5.
Przy fragmencie 
Bóg jest z Izraelem:
Do was to mówię teraz, umacniam was i wspomagam. Ileż to Słów Moich zapisaliście? Ileż razy mam was zapewniać o Mojej Miłości...?
Dalej Pan zaznacza 12 c-14 i 16 c, d, a mocno podkreśla 13 c, d:"Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą".
I werset 20:"Ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli [wszyscy],
że ręka Pańska to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał."
Pan zaznacza werset 25 b, c:"ze Wschodu słońca nazwałem go po imieniu.
On zdeptał możnowładców jak błoto."

ROZDZIAŁ 42
Pan zaznacza cały rozdział 42 Pierwsza pieśń Sługi Pańskiegoprzy wersecie 16 Pan mówi:
Wschód, Azja.
Przy wersecie 17: Zachód.
Pan podkreśla werset 20:
"Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają;
otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha."

I od wersetu 23:
"Kto między wami daje temu posłuch?
Kto uważnie słucha o przyszłości?"
Zapytuję was wciąż, czy chcecie, czy ze Mną pójdziecie, a wy milczycie...
do wersetu 25:
"Więc wylał na Izraela żar swego gniewu i okropności wojny.
Wybuchła ona zewsząd pożogą, a on się nie spostrzegł,
obróciła go w perzynę,
lecz on nie wziął tego do serca".
Oby z wami tak nie było (jak w wierszu 25), jeśli dalej trwać będziecie w uporze.
ROZDZIAŁ 43
Pan poprawia tytuł fragmentu Wyzwolenie Izraela dziełem Wszechmocy Bożej na:
Wyzwolenie wasze dziełem Moim.
Przy wersecie 1-7 "Ale teraz tak mówi Pan" Pan mówi: Zapamiętajcie te słowa. TERAZ są dla was, Polaków.
Pan wskazuje wersety 1, 2 c, d, 3 a, b, 4, 5 a, niektóre zaznaczając specjalnie (tu pogrubione):
1a "Ale TERAZ tak mówi Pan:
2c Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
d  i nie strawi cię płomień.
3a  Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
b  Święty Izraela, twój Zbawca.
4  Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
5a  Nie lękaj się, bo jestem z tobą" !!!
Ostatni werset Pan wzmocnił wykrzyknikami.
Dalej Pan zaznacza wersety 10 a-d, 11, 12 a, c, e, f, 14 c, d, 15 wyróżniając:10a "Wy jesteście Moimi świadkami - wyrocznia Pana -
b  i Moimi sługami, których wybrałem,
c  abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
d  oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
11b  I poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
12a  To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem,
c  Wy jesteście świadkami Moimi..."

Potem Pan zaznacza wersety 16, 17 b, c i wyróżnia szczególnie:18a  "Nie wspominajcie wydarzeń minionych,
19a  Oto Ja dokonuję rzeczy nowej:
b  pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?
21  Lud ten, który sobie utworzyłem,
opowiadać będzie Moją chwałę."
Teraz - wy.
ROZDZIAŁ 44
Błogosławieństwo Izraela
Pan zmienia tytuł na:
Błogosławieństwo teraz wam, Polakom.
1  "Teraz więc  słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem!
2a  Tak mówi Pan, twój Sprawca,
b  twój Twórca od narodzenia, twój Wspomożyciel."

Pan zaznacza całość wersetów 1-5, podkreślając specjalnie:3c  "Przeleję Ducha mego na twoje plemię.
d  i błogosławieństwo moje na twych potomków."
I dalej:8a  "Nie lękajcie się ani nie przerażajcie!
c  Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie?
albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!"
Orędzie Boże do Izraela (21-22)
Rozumiemy, że odnosi się do nas: ogólnie i osobiście do każdego.
Pan zaznacza silnie ostatni werset:

22c  "Powróć do Mnie, bom cię odkupił".

Pieśń radości (23)
23  "Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać!
Już nadchodzę, śpieszę się do was!
Wykrzykujcie, podziemne krainy!
Góry, zabrzmijcie okrzykami,
i ty, lesie, z każdym twoim drzewem!
Bo Pan odkupił Jakuba
i chwałę swą okazał w Izraelu".

We fragmencie Wszechmoc Boga Pan wskazuje nam wersety 24-28, szczególnie:
25a  "Jam jest ten, który...
26a  potwierdza mowę swojego sługi
b  i spełnia radę swoich wysłanników.
c  To Ja mówię Jeruzalem: "Będziesz zaludnione",
d  i miastom judzkim: "Będziecie odbudowane"."
Czyż nie potwierdziłem Słów Moich?
ROZDZIAŁ 45Przy Przepowiedni o posłannictwie Cyrusa (-6) Pan tłumaczy:  Teraz nie mam pomazańca. Walczyć będą ślepe miecze w ręku nieprzyjaciela. On wyszydzi waszą głupotę. Teraz nie sługą, a synem i przyjacielem moim pragnę widzieć wasz naród, bo Syn Mój już króluje i Sam władać wami będzie. Sam was przygotuje i Sam was poprowadzi. Sam mówić wam będzie i radzić (!), ostrzegać was i zachęcać. Nie sami, a z Nim żyć będziecie i odbudujecie znów Kościół Mój w duszach ludzkich w Polsce, w Europie i dalej...
Wizja: od wrzuconego kamienia rosną i rozszerzają się kręgi na wodzie; z czasem wypełnią całość globu.
Pan zaznacza wersety 2-3, szczególnie:2  "Ja pójdę przed tobą
i nierówności wygładzę..."
Będę wam Królem wyrozumiałym i hojnym.
oraz w wersecie 8:
8c  "Niechajże ziemia się otworzy,
d  niechaj zbawienie wyda owoc
e  i razem wzejdzie sprzwiedliwość!
 Ja, Pan, jestem tego Stwórcą."
Tego chcę od was.
Nawrócenie pogan (14-17)
Przy wersetach 14-16:
(inne ludy)

14d  "przejdą do ciebie i będą twoimi;
g  i (będą) mówić do ciebie błagalnie:
h  Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego".
Tak jak powiedziałem, sąsiedzi wasi do was się zwrócą o pomoc i ratunek, bo ujrzą Moją Sprawiedliwość i Miłość Moją na was spoczywające.
Przy wersecie 17:
"Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki.".
To - Ja wam mówię - teraz!
Przy fragmencie Dowody Bożego działania (18-19) Pan podkreśla:
18a  "...tak mówi Pan
g  Ja jestem Pan i nie ma innego,
19a  Nie przemawiałem potajemnie...
c   Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
d  "Szukajcie Mnie bezskutecznie!"
e  Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne,
f  oznajmia to, co godziwe."
Niech świadczą o tym Moje Słowa do was i przez was - do wszystkich Polaków.
Przy fragmencie Pan jest Bogiem wszystkich (20-25) Pan zaznacza:20a  "Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy,
b  wy ocaleni z narodów!"
Potem wersety 21 e, f, g, h i 22-25, kończące się słowami:
25  "W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi
całe plemię Izraela."
Tak stanie się w waszym narodzie
ROZDZIAŁ 46Pan zaznacza wersety 12-13, zwłaszcza 13:
13a  "Zbliżyłem moją sprawiedliwość:
już jest niedaleko."
ROZDZIAŁ 47
Przy tytule Pieśń o zagładzie Babilonu:
Babilonem jest bardziej Zachód aniżeli Wschód, i spełni się na nich to, co kiedyś napisano dla Wschodu.
I Pan zaznacza wersety 9-15, specjalnie zaś mocno 11, 12 i 14.
ROZDZIAŁ 48
Tylko Bóg panuje nad przyszłościąPowinniśmy czytać teraz tak:
1a  "Słuchajcie tego (...)
d  Wy, którzy przysięgacie na imię Pana
e  i wysławiacie Boga Izraela,
f  lecz bez szczerości i bez rzetelności."
Potem wersety 3, 4, 5, 6 c, d, 7, 9, 10, 11.
Przy wersecie 10, mocno zaznaczonym:

10  "Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem
i wypróbowałem cię w piecu utrapienia."
Pan dodaje ze smutkiem:
A wy nie zwracacie się do Mnie...
Źródło: Anna. Boże wychowanie do współpracy w dziele zbawiania świata. Tom II. Pan gromadzi wspólnotę. Wydawnictwo WAM 1995.  Nihil obstat. Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. ks. Mieczysław Kożuch SJ. Kraków, 12.XII.1994 r. L. dz. 156/1/94.
Hosted by www.Geocities.ws
55 komentarzy:

 1. Może pan panie Krzysztofie objaśnić sens: spotkanie w siedzibie ABW dotyczyło wyborów. Czy mam rozumieć że to pan był w siedzibie ABW? czy chodzi o inne osoby? Co do tego że zostały sfałszowane nie mam wątpliwości. Sam podpatrując niekiedy program TVPINFO podczas kampanii wyborczej zauważyłem że przedstawiciele większości startujących ugrupowań mieli swoje "5 minut" no oczywiście PiS aż "2 godz." w prezentowaniu swojego zdania.Natomiast wyjątkiem byli przedstawiciele Konfederacji których wcale nie widziałem.Bo ich "zepchnięto" na boczny tor.To dawało mi do myślenia że coś nie gra bo przecież w TV publicznej każde znaczący środowisko polityczne powinno mieć swoje "5 minut".A tu nic.Więc niedoż że przedstawicieli Konfederacji "wypchnęli" z ramówki to jeszcze "przeliczyli głosy by całkowicie te ugrupowanie się skurczyło do poziomu podprogowego.A przybyło Biedroniowi no i kolejnym członkom PiSu.to smutne bowiem pamiętam jak podczas rządów POPSL poliycy PiSu skarżyli się (słusznie) że są dyskryminowani w mediach.Choć i tak byli zapraszani do studia natomiast w chwili obecnej nawet nie umożliwiono przedstawicielom Konfederacji w ogóle dojść do głosu. to pokazuje pewien paradoks.Polacy uwierzyli że PiS jest partią antysystemową (ja też tak sądziłem) i niestety dali się oszukać.Pozdrawiam pana panie Krzysztofie jak i pozostałych czytelników.Piotr Kapusta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. +JMJ

   Nikt się nie kwapi wyjaśnić koledze a raczej naszemu Bratu w Chrystusie?
   Myślałem, że ktoś mnie wyręczy w tak prostej sprawie.
   Spotkanie w siedzibie ABW to spotkanie z delegacją z Izraela i o tym iż to stało się w siedzibie ABW mówił publicznie Winnicki i złożył interpelację poselską w tej sprawie.

   Usuń
  2. Dziękuję panie Krzysztofie że wyjaśnił mi pan o co chodzi. Powiem szczerze jestem w niemałym szoku dowiadując się coraz to nowszych wiadomości. Owszem do tej pory wiadomym mi było że ponoć delegacja izraelska miała jednak nie przyjeżdzać do Polski bo rząd RP "stanowczo się postawił".Ja raczej nie wierzyłem w to intuicyjnie wyczuwałem że coś kręcą. W mediach nawet wzmianka była że strona polska postawiła warunki i strona izraelska "zmieniła skład delegacji" czy cos takiego. No i wiadomo zapomniało się o tym.A teraz dowiaduję się że nawet po cichaczu w siedzibie ABW było spotkanie! doprawdy trudno to wszystko ogarnąć czasami jak jesteśmy jako ludzie zwykli otumaniani. Dobrze że na pana blogu wiele rzeczy się można dowiedzieć i otwierają się oczy (i umysł). Przez wiele lat byłem wyborcą (zagorzałym wręcz) PiSu. I to co widzę teraz od kilku miesięcy jest szokujące a co dopiero dla wielu Polaków którzy zaufali politykom tej formacji. Dziękuję panie Krzysztofie i także naszemu Panu Jezusowi za ukazywanie prawdy. Nieraz jak wspominam rządy PO i zakłamaną politykę jaką prowadzili to ciarki przechodzą po plecach .A tu dowiadujemy sie że formacja polityczna która tez zdobyła poparcie na wskutek tragedii smoleńskiej jest jeszcze bardziej zakłamana. Bo co do polityków PO to oni bez ukrywania robili swoje machlojki tu w przypadku PiS stworzono aurę pozornych działań pod hasłami "walki o dobro Polski". Pozdrawiam pana panie Krzysztofie i szanownych braci i siostry w Chrystusie Panu.Piotr Kapusta.

   Usuń
 2. Najbardziej przerażające jest to że w 100/ możemy spodziewać się od przyszłego roku wprowadzenia podatku katastralnego aby doprowadzić nas do bankructwa, żeby nasze domy przejęli Żydzi. I są bardzo bezpośredni. Nie wiem że nasze społeczeństwo jest tak głuche i głupie. I dalej głosują za przysłowiowa kiełbasą wyborczą. I kto głosuję na Wiosnę tego już nie potrafię zrozumieć i że to promują. Ochyda. Nawet sportowcy którzy są patriotami mówią o tym głośno że są przeciwko i jeszcze są obrzucani błotem. Ale dobrze że są jeszcze tacy ludzie i trzeba ich wspierać. Ach...
  Joanna

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam po raz wtóry na blogu. Chce nawiazać do tematu roszczeń żydowskich wobec Polski. oczywiście że są one bezprawne ale co gorsze mogą się urzeczywistnić. Zastanawia mnie jedna rzecz. Otóz wyobrazmy sobie że owszem zydzi żądaja tego czy tamtego a polski rząd wyraża sprzeciw .I to sprzeciw nie tylko gadaniem i pokazówkąmedialna ale też w relacjach z Izraelem, stosunkach dyplomatycznych.Wiadomo o co chodzi. Gdyby tak właśnie postapiono (też wiele innych krajów by to zrobiło zwłaszcza europejskich) co by się stało? To znaczy mam na myśli co stracilibyśmy jako kraj ( i też inne kraje Europy) gdyby jednak żydom powiedziano stanowczo:NIE. Jakie konsekwencje by były? Wiem że żydzi mają swoich ludzi w bankach, korporacjach, potężnych koncernach..ale no właśnie co by było gdyby inaczej postapiono.Tak myślę sobie czasami dlaczego ci żydzi są tak potężni i wszystko mogą.Piotr Kapusta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. +JMJ

   Możliwe, że pod następnym przekazem dołączę coś z tego co Pan Jezu powiedział o żydach w tych przekazach. Jest właściwie wszystko co trzeba. Należy jednak to też interpretować i rozszerzać. dodam zapewne kilka słów od siebie.
   Przypomnę tylko iż Pan Jezus powiedział w tych przekazach iż żydzi mogą w ciągu 24 godzin zablokować finanse Polski.
   Do tego niezbędny tu jest jeden przekaz dany Adamowi Człowiekowi przez Matkę Bożą w którym jest o żydach.

   Usuń
 4. Jak Polska ma być normalna skoro żaden prorok najwyraźniej (ale zaznaczam że zniechęcam się w czytaniu ich i gorszę, więc nie znam całego tekstu np. Dąbskiej) nie wyjaśnia ważnego teologicznie tematu ścisłych różnic i jedności między:

  amoris a caritas

  (zakł. krótką def.: caritas=silna wola "dobra" dla "drugiego" ducha ponadprzyrodniczego [duch ludzki zbawiony,niedozbawiony/anioł/Bóg])

  ponieważ nie wierzę encyklice papieża Benedykta XVI Deus caritas est w tej "materii".
  Owszem, obj. i Biblia mówią że Jezus jest Oblubieńcem ale oblubieniec=mąż=rozród, płodzenie dzieci+płodzenie duchowe kapłanów, mi się kojarzy że to wszystko jest bez uczuć, czyste caritas, nawet gdy jest moralnie dobre!!!
  Uczucie nie jest wolą, wola nie jest uczuciem.
  Wg obj. red. x. Natanka miłość to (ostatnio w kazaniu) tylko caritas.
  Caritas wg mnie to wyłącznie "utrzymywanie" rodziny, pomoc materialna
  bezdomnym, kalekim... , odpuszczanie grzechów (także tych wmówionych kaznodziejstwem, sprowokowanych), chrzest bez dopełnionego rytu, msza na szybcika, bierzmowanie jakby nic nie zaszło (nie byłem dzięki Bogu), puste filozofie x. życińskich i tishnerów, kręcenie nieustanne się wokół IPN,
  z świeckich (dalej), na co dzień : "pomaganie" pustymi frazesami: idź do egzorcysty (tak mi doradził -jak tera rozumiem- na tym blogu użytkownik w komentarzu), a inny żem niby słabeuszem tchórzliwym narzekającym; idź do psychiatry/coacha/terapeuty/grupy/odnowy w DŚ/neokatechumenatu/na piwo/ćpać z dealera/do dziennikarzy/Spodka w m. K-ce na "imprezę"/kabaretu/biblioteki/polityki/wydawcy/okultystów/protestantów [w końcu]. -wszystko to na zimno a bez zakochania żadnego [udowadniam prostym przykładem dlaczego caritas jest niespójne z amoris]!!! Ciepło najwyżej egoistycznej satysfakcji że się komuś pomogło a także ulga na sumieniu (egoistyczna, paradoksalnie) że się "wypełniło" uczynek bliźniemu - "odwaliło" katechizm i przykazania.

  Ile razy chyba czytałem w NT B. Gdańskiej, Warszawskiej słowo "miłość" to się zastanawiałem czy to miłość amoris czy miłość caritas. Biblia łacińska Vulgata - wyszukiwałem maszynowo informatycznie na PC, nie ma tam słowa o amoris.
  Ironia: straszny prorok i dr z tego św Hieronima.

  Każdy chyba kapłan z kilkunastu poważnych a polskich nie tłumaczy tego problemu (krótko amoris a caritas). x. Dziewiecki jest mało naukowy (może bierzmowanie mu nie wyszło, NIE oskarżam go, biedny jest).


  Vassula Ryden chyba mówi o uczuciach (nie współczuciach, to jest różnica) Boga ale tylko JEDEN raz.

  Gdzieś było o Maryi coś takiego: swą miłością i matczynym uczuciem (nie o Bogu! może tylko przez jakąś ukrytą analogię).


  Proszę mnie nie kołować że to wszystko jest takie niby oczywiste bo nie jest, blokuję się jakby jak faryzeusz. A św Paweł został wyzwolony z faryzeizmu, po drugie częściowo. Dlaczego?  Kiedy prorok C. P. wykaże "męstwo" i wykaże Tchnienie Ducha i o to Pana Jezusa zapyta, "zada trudne pytanie swemu Nauczycielowi"???

  Zaraz ja chyba do krytykowanych troszkę przeze mnie dziennikarzy pójdę bo sprawiedliwa prawda musi wyjść na jaw, dlaczego niedawno było objawienie C. P. że list episkopatu z 26-go maja 2019r. gorszy jakby częściowo, lud Boży? To oni mnie (nie tylko mnie) zgorszyli, zgwałcili umysł i serce (ciało NIE), doprowadzając że nie rozumiem amoris a caritas. Mam oścień jak św Paweł - jestem usprawiedliwiony. Kapłaństwo (kler) namawia do racjonalizmu (jak u Vassuli Ryden o nich) to będę racjonalizował przeciwko nim. Fides et ratio. JP II mi nie pomógł encyklikami.

  cyt. użytk. Anonimowy Joanna : "Najbardziej przerażające jest to że"(...)
  czyli Polacy mają bardziej nerwicę lękową niż aspergera, nie ufają Bogu prawie wcale, może dlatego C. P. nie chce się zająć moimi wywodami.

  Paweł T.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [Piotr]: Gdyby Pan Jezus chciał Panu przekazać swoje Słowo, nawet dla Pana osobiście, to nie musiałby Pan o to nawet prosić i zabiegać. Bóg jest prosty i chętny do pomocy. U Anny Dąmbskiej jest napisane, że teksty teologów mogą (nawet) zamknąć człowieka na głos Boga. We wszelkich sprawach trzeba zwracać się do osób kompetentnych. Inna sytuacja, gdy pisze Pan pracę teologiczną, inna, gdy dręczą Pana duszę problemy natury teologicznej. Tylko że jest jeszcze jedna istotna rzecz - walka duchowa wynika czasem z nierozwiązanych problemów natury przyziemnej, wtedy niewiele dają dyskusje o Bogu.

   Usuń
  2. "walka duchowa wynika czasem z nierozwiązanych problemów natury przyziemnej, wtedy niewiele dają dyskusje o Bogu."

   1.
   Pisałem już ze w Polsce nie da się pracować (1/1, 1/2 , 1/4 etatu itp.) bez popełnienia grzechu (a także nie warto czynić fundacji np., jeśli nie ma się przekonania). Za wyjątkiem może u x. Natanka (tylko czy taka Wola Boża? Czy słabośc duszy na to by pozwoliła?). A wszystko co nie wypływa z przekonania jest grzechem (św Paweł).
   2.
   "(...)nierozwiązanych problemów natury przyziemnej(...)"
   Jak to nie pisze u proroków to może być to modernizm. Tylko XX i XXI wieki są takie antropocentryczne, takie ziemskie i gloryfikujące pracę etatową "utrzymanie". Mam zaufać ludziom skoro są antropocentryczni? Antropocentryzm to jest pycha - skupienie na sobie oraz społeczeństwu. Aggiornamento SWII. Gdzie Jezus napisał że mamy choć sekundę skupić się na sobie albo innych ludziach a nie na relacji z Nim? W żalu (nie)doskonałym - nie, ponieważ także jest on łaską. "Dokonało się" (On Bóg dokonał, a nie my ludzie). Umarliście wraz z Chrystusem... (św Paweł). Łaska to nie są relacje społeczne ale to jest Tchnienie Ducha Św. . Wyrzekamy się szatana, świata i ciała.
   3. Pracę teologiczną to trzeba by napisac ku zbudowaniu Polaków. Aby zrozumieli że Bóg to nie sama encyklika średniowieczna (chyba).
   4. Czy mam problemy natury teologicznej - uważam że mądry człowiek powinien wiedzieć i sprawdzić pewne rzeczy dosłownie, bez metafor i symboli. Zwłaszcza gdy czuje poważną niezgodność np. amoris a caritas. Ponieważ na kazaniach takie niezgodności mi ładowano latami w parafiach.

   Paweł T.

   Usuń
  3. (cd.)

   "teksty teologów mogą (nawet) zamknąć człowieka na głos Boga"

   czy prorok z def., zasady jest teologiem, czy chodzi raczej o naukowca katolickiego/neokatolickiego na profesurze/po doktoracie, czy może o kościelne tytuły doktorów Kościoła?
   Czy chodzi ogólnie o "mądrych" (nie-prostaczków) w temacie Boga?

   "zwracać się do osób kompetentnych"
   z nielogiki (np. zamętu) Kościoła Katolickiego urzędowego wynika że w nim takiej osoby nie ma. Słuchałem niejednego księdza na necie, Glasa, Ryszarda Sieranskiego itp. . X. Natanek tłumaczył chyba wystarczająco jak go zniszczyli w seminarium duchownym. Polecam kazania jego np. "Wzywam proroków baala na konfrontację" (http://christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=49). Wiele ich przesłuchałem.

   W apokalipsie obecnej nie ma czasu na próbowanie kolejnych księży, szkoda duszy.

   Paweł T.

   Usuń
  4. [Piotr] "Orędzia Pana Jezusa do Kapłanów" ks. Micheliniego - tam jest mowa o obsesji, która może zniewalać duszę przez jakiś trwający czyn. Zresztą z samej logiki wynika, że brak zadośćuczynienia danego grzechu przyziemnego, choćby grzechu zaniedbania, może związać duszę i doprowadzić ją do walki. Skutki grzechu są ciężarem dla duszy. Orędzia przekazane przez ks. Micheliniego zawierają omówienie wszystkich najgłębszych problemów Kościoła, posługi duszpasterskiej, jej skuteczności lub nieskuteczności. Stan świata także z jakości tej posługi wynika. Ponad 40 lat mają te Orędzia do kapłanów. Tam jest wszystko dosadnie powiedziane.

   Usuń
  5. [Piotr]: U Gabrieli Bossis są takie słowa Pana Jezusa: "kiedy działasz bardziej z obowiązku niż z upodobania, kochasz Mnie". Objawienia zwykle uczą właściwego rozumienia Miłości. Może nie zawsze Pan Jezus używa terminów teologicznych, ale zawsze nauczał tak, aby wszystko rozumieć właściwie. Jeśli teolog nie rozróżnia pojęć, które rozróżniać powinien - no to zgoda, powinien to nadrobić.

   Usuń
  6. Wierzę że Gabriela Bosis miała za słabe upodobanie do Boga, chociaż był to jej oścień - że tylko dlatego musiała działac z obowiazku. Czy wolno ograniczać Ducha Świętego i powiedziec sobie: JA z obowiązku wykonuję modlitwę w tym miesiącu, dniu, godzinie??? Czy miast tego, należałoby powiedzieć: Duchu Modlitwy spraw TERAZ, aby ta modlitwa nie była obowiązkiem, ale tylko z serca?

   W ogóle takie objawienia to dla mnie ograniczanie Ducha. x. Natanek uczy - jak do dnia nie wezwie się Ducha Św., to weń przyjdzie diabeł.

   Moim zdaniem to wszystko wypływa po prostu z niedowiarstwa w Ducha Świętego (implikuje się że nawet w pana Jezusa) - było nauczone w Dz. Ap. i Ewang. wg św J. że On przekształca, jest szybki i skuteczny, no nie?
   Wcale nie wymaga do tego cierpienia samego w sobie. Cierpienie jest wymagane tylko wtedy, gdy *wierzymy* że to nasza zasługa jest potrzebna, przecież Jezus i Maryja wszystko wysłużyli, albo że cierpienie nas upokarza.
   Jezusa pocieszamy poza tym cierpieniem, czy miłością, ? (bez (do)wzięcia DŚ się nie obejdzie to w Polsce, sądzę). Nie każda miłość uświęcająca jest cierpieniem. Chrystus wszystko wycierpiał. Pewnie Valtorta także tego nie uwzględniła w swej pysze (tolerowanej ale to nie jest wzór! Wzorujmy się na Duchu wprost!)
   Duch Św. w nas się modli ale to nie jest nasza zasługa.

   Gabriela Bosis była jak ileś % kobiet w swoim 10-leciu za delikatna żeby Pan Jezus ją po "męsku" upomniał względem tego.

   Podobno kobiety stają się w XXI w. coraz bardziej "samcze". To nie offtop.

   Może kobiety są bardziej przeciwko Duchowi Św. niż mężczyźni i bardziej światowe bo o bardziej antropocentrycznym sercu? Czy są kobiety w Polsce które wielce bardziej są przywiązane do Boga niż do mężczyzny (ewentualnie dziecka), koleżanki, zwierzęcia, ogrodu (kwiatków...)?
   - Meżczyzna jest bardziej przedmiotowy, konkretny, myślący filozoficznie zatem konkretny w szukaniu zła (byle nie za bardzo) i uzasadnianiu pochodzenia dobra - chyba łatwiej mu uwierzyć w Ducha Św. w pełni

   "I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat."
   Rodzaju 6:3 B. Gdańska

   Bóg Ojciec duszę ludzką niemal utożsamia z Duchem Świętym, ciekawe i dosadne, dowód że Ojciec nie chce widzieć naszych grzechów i ościeni. Pewnie bardziej Go rani jak ludzie nie chcą, boją się Ducha Św. .

   Paweł T.

   Usuń
  7. [Piotr]: Objawienia nie są ograniczaniem Ducha i nie wyrządzają szkody duszom. Bóg jest Słowem Żywym, czyli, że może przemówić przez każdego, nawet przez oślicę Balaama, gdy zechce. Prawdą jest, że Bóg daje nam światło po cząsteczce, tyle, ile możemy unieść (przyswoić) na danym etapie wzrastania. Gabriela Bossis pisała raczej dla początkujących dusz, pisma są dobre dla najmłodszych, wiele jest tam powiedziane najprościej jak się tylko da. Dobrze jest czytać teksty dla początkujących, najpierw je opanować, potem trudniejsze. I warto czytać uważnie, bo u Gabrieli było powiedziane, że modlitwa nie ma być pańszczyzną.

   Może trzeba pomyśleć o jakimś regulaminie tego bloga, aby pewne sprawy raz na zawsze wyjaśnić. Na zarzuty wobec objawień często są odpowiedzi w samych objawieniach, jedyne co trzeba, to czytać je pilnie, a nie pobieżnie.

   Usuń
  8. Jeśli Pan Paweł szuka Biblii, to nie warto polecać przekładów ocenzurowanych z Ksiąg Machabejskich (nie ma ich tam i kilku innych też!) i podanych albo bez przypisów, albo z przypisami heretyckimi. "Biblie" Brzeska, Gdańska, Warszawska, to naczelne przekłady właśnie takiego typu. Rzeczywistym polskim przekładem, dopasowanym do naszego języka tak, że rozumiemy ją sercem i umysłem jest biblia ks. Wujka, ale też trafia się w wersjach bez przypisów, a to wielki błąd. Najlepsze wydanie było dostępne w księgarni Antyk, lecz czterotomowy komplet kosztuje 420zł. Tutaj mamy jego skany dostępne za darmo:

   http://www.ultramontes.pl/biblia_lacinsko_polska.htm

   Można też kupować pojedyncze tomy, z poprzednich, miękko wydanych edycji a słyszałem, że wydawnictwo 3dom ma w tym roku wydać sam Tom IV - czyli Nowy Testament. Bardzo polecam tę konkretną Biblię, na prawdę klasa i bez heretyckiego zamętu. U Żywego Płomienia było niegdyś przez Boga Ojca powiedziane:

   "Postarajcie się o prężne działanie, o sprawdzenie Pisma Świętego  i wydajcie w przedwojennej wersji, dając przypisy dawnych autorów. Unowocześnić należy tylko język."

   13 Marzec 1997 r. Biała Podlaska. Przekaz nr. 239

   Są też wydania przedwojenne, ale tam chyba nie ma tych niesamowitych przypisów, które są w tej Biblii, do której odnośnik podałem. Stąd Bóg Ojciec mówi o przedwojennej wersji z dawnymi przypisami, zapewne ojców Menochiusza i Wujka. Ta czterotomowa wersja ma takie przypisy, stąd ją pokazuję.
   Henryk Adrian Kamieniecki

   Usuń
 5. Jutro tj piątek rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=262&doc=198

   Usuń
 6. To, co teraz widzisz na scenie światowej, to wielka iluzja. Sprawiają, że ludzie wierzą w fałszywy paradygmat „dobrych facetów” w porównaniu ze „złymi” na tym świecie, ale mówię wam, wszyscy są po stronie wroga. Ustawili 2 na swoich „Upadłych facetów” i ukrywają zło, które zaplanowali za sobą. Są „Mistrzami Marionetek”, którzy ciągną za sznurki i tworzą słowne bitwy, przemoc, morderstwa, chaos i zamieszanie. To także ci, którzy kontrolują Donalda Trumpa, Władimira Putina, Xi Jinpinga, Kim Jong Un, a także każdego innego przywódcę każdego innego narodu na tym świecie. Ci liderzy nie zdają sobie sprawy, że ciemność jest tak głęboka i choć myślą, że robią dobrze, są głęboko w ciemności. Jednak ciemność tych za kulisami jest o wiele głębsza i ciemniejsza. Ich przywódca, który jest Szatanem, zjednoczy ludzi ze wszystkich plemion, języków i narodów przeciwko Mnie, aby próbować obalić Mnie, ale on się nie uda, bo wygrałem zwycięstwo.
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://pomegranatesandchains.com/2017/12/24/pray-and-prioritize-glynda-lomax/&prev=search
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 7. Gdyby ktoś chciał zobaczyć oczy demona ukrytego w obrazie Jezu Ufam Tobie (na lewej ręce Pana Jezusa nad łokciem).Proszę wpisać na you tube "koronka śpiewana do miłosierdzia bożego".Śpiewa Elżbieta Kulmaczewska.Olek

  OdpowiedzUsuń
 8. https://wolna-polska.pl/wiadomosci/alarm-zanim-spadnie-miecz-damoklesa-2019-05
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 9. Ostatnia recenzja badania genetycznego Johna Hopkinsa opublikowana przez szanowane pismo medyczne „Judaic MD” pokazuje, że 97,5% Żydów żyjących w Izraelu absolutnie nie ma starożytnego hebrajskiego DNA, dlatego nie są Semitami i nie mają w ogóle starożytnych więzi krwi z krajem Palestyny.

  By contrast, 80% of Palestinians carry ancient Hebrew DNA and thus are real Semites, and have ancient blood ties to Palestinian Land.

  W przeciwieństwie, 80% Palestyńczyków nosi starożytne hebrajskie DNA, a zatem są prawdziwymi Semitami i mają starożytne więzy krwi z Ziemią Palestyńską.takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 10. Inni uważają, że przywódcy KM to krew Kaina, to znaczy „dzieci Kaina”, które są własnością Diabła i nie mają absolutnie żadnej duszy, ani ludzkiego sumienia, ale są czystymi drapieżnikami, jak dzikie zwierzę – podczas gdy w tym samym czasie są niesamowicie dwulicowi i potrafią nałożyć na siebie dobrą maskę oraz miłą twarz na zewnątrz http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/03/ukryta-historia-niesamowitego-zla-chazarskiej-mafii-the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
  http://www.drogowskazydonieba.com/media/PDF/2013wybraneA1-1-17-KsiegaRodzaju.pdf
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chazarska dzicz panem świata.
   Autor Henryk Pająk. Wszystko o synagodze szatana.

   Usuń
 11. Szukam osób chętnych do jednorazowego postu o chlebie i wodzie w intencji Prymasa o potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej. Czy może chciałby się ktoś przyłączyć? :) Bardzo proszę. Jeśli by się ktoś zdecydował to proszę o kontakt: paniwracz@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 12. 90% obywateli Izraela to Chazarowie, którzy nie mają nic wspólnego z biblijnym Izraelem (3 miliony mówi po rosyjsku). Także polsko-języczni "żydzi" to Chazarowie udający Żydów. Na tym właśnie polega oszustwo lucyfera i jego tzw. "narodu wybranego". Cierpią na tym Polacy, prawdziwi Żydzi i inne nacje. Język jidysz to język chazarski a nie hebrajski, bliski językowi germanów. Chazarowie to bandyckie plemię azjatyckie spod gór Kaukazu, okolic Gruzji, które wyznaje jako swego boga lucyfera. Biblia, List do Kościoła w Smyrnie (Ap 2:9): Ci co nazywają się żydami a nimi nie są, stanowią synagogę szatana. Nie ma czegoś takiego jak antysemityzm, gdyż Ci co nazywają siebie żydami nimi nie są. Plemię azjatyckie, o cechach mongoloidalnych, niezwykle agresywne i butne. Nasienie Kaina i Ezawa.
  Polska i Izrael

  OdpowiedzUsuń
 13. Jezus Chrystus spojrzał na nią z tkliwością i powiedział: „Widzisz, jak okrutnie ranią Mnie ciernie. To są grzechy moich kapłanów świeckich i zakonnych, których wybieram spośród ludu i prowadzę do klasztorów. Zsyłam na nich ogrom łask oraz długie choroby, aby mogli stać się takimi jak Ja. Ale niewdzięcznicy bez serc rozpaczają z powodu Mojej miłosiernej Opatrzności. Uważają, że jestem okrutny w stosunku do nich; więc oddalają się, zostawiając Mnie samego. Ich duch więdnie niczym kwiaty spalone od słońca, które wysychają i stają się niezdolne do rozsiewania zapachu w ogrodzie Mojej Matki Niepokalanej, do którego były powołane. Swoim niewdzięcznym postępowaniem wkłuwają ciernie w Moje serce, raniąc Mnie okrutnie — Mnie, który jestem jedynie miłością dla dusz wybranych. Wpajaj swoim córkom miłość do krzyża i ofiary tak, aby mogły ją przekazywać z pokolenia na pokolenie nie tylko w tym klasztorze, lecz także w innych zgromadzeniach. Spraw, aby były przesiąknięte miłością do swojego powołania zakonnego i do grzeszników, naucz je także życia wiernie inspirowanego łaską.

  Przyjdą czasy, gdy święta nauka dotrze nie tylko do uczonych, lecz także do ludzi prostych, będzie dostępna dla duchownych i zwykłych wiernych. Ukaże się wiele książek, lecz mimo to praktyka cnót będzie udziałem tylko nielicznych dusz; święci będą rzadkością. To właśnie z tej racji Moi kapłani popadną w nieszczęsny indyferentyzm. Ich obojętność i chłód dosięgnie ognia Bożej miłości, dotykając boleśnie Moje Serce cierniami, które widzisz. Dlatego pragnę, aby były tutaj dusze, na których mógłbym polegać i im się podobać. Ich życie przepełnione przebłagalnym cierpieniem jest dla Mnie wielkim pocieszeniem, niczym ręce, które wyjmują ciernie z Mojego Serca i opatrują rany niezbędnym i skutecznym balsamem.http://jednoczmysie.pl/objawienia-w-quito-o-masonerii-i-ucisku-kosciola/ takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 14. https://wrealu24.pl/krzysztof-zagozda-ukryta-prawda-o-ustawie-447/
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 15. +

  Ta księga Izajasza, to znaczy tabelka jest bardzo ważna. Nawet nie tyle dla nas i dla wiernych w pierwszym rzędzie ile dla kapłanów.
  Powinno ją się rozdawać po mszy.
  Drukujcie ją najlepiej w kolorze, tak jak jest i dawajcie kapłanom.

  Ja to też zrobię dostarczę z pytaniem czy można to rozdawać przed kościołem to znaczy aby zapowiedzieli na ambonie, że takie coś będzie rozdawane aby to było oficjalnie. W tym jednak wypadku to już trzeba wydrukować trochę więcej i to jest do spięcia zszywaczem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [Piotr]: Tabela "Czytamy Księgę Izajasza z Panem" ukazała się jako dodatek (dodatkowy rozdział) w drugiej części książki "Boże Wychowanie", Anna, WAM, 1995 rok. Nakład z pewnością przekroczył 10 tysięcy, więc w polskich domach jest. Pan Jezus ostrzegał, że ta książka nie może być czytana biernie, a tym bardziej leżeć sobie na półce. Pod rygorem marnowania Darów Bożych.

   Usuń
  2. [Piotr]: Przez Annę Pan Jezus przekazał ważną myśl: "Pokazałem wam przed chwilą, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem Pisma świętego a czytaniem go wraz ze Mną." Jest to zatem kluczowa dla duszpasterstwa nauka. W tabeli, jak widzimy, są podane fragmenty, które trzeba sobie w Biblii odnaleźć. Kto tego nie zrobi, tabela nie ma wtedy pełnej wartości. Może potrzebna jest reedycja (w wydaniach książkowych) tej tabeli z całymi fragmentami biblijnymi.

   Usuń
  3. +JMJ

   Jest problem z tą tabelą z jej wydrukowaniem. Jest to w jednym pliku i po wydrukowaniu jest to mikroskopijne i można czytać chyba tylko pod lupą.

   Tu prośba by ktoś coś z tym zrobił do druku, ewentualnie dodał te fragmenty chyba tak byłoby lepiej.
   Ja tych fragmentów sam nie chcę dodawać choćby z tego powodu, że w tej chwili czytam Izajasza i pod natchnieniem zaznaczam własne fragmenty które dotyczą Polski dopiero jak to skończę przeczytam ten pdf z Izajaszem o komentarzem Pana dotyczącym Polski bo nie mogę się przed tymn inspirować

   Usuń
  4. [Piotr]: Tabelka w pliku ODT, czcionka powiększona do 14. Powinno dobrze się drukować. Na razie wydrukowałem sobie tylko pierwszą stronę. Dodanie fragmentów biblijnych - na to będzie potrzeba więcej czasu i staranności. Na razie to: https://we.tl/t-AYjLE9s7Q7

   Usuń
 16. http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-07.html
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 17. Czy ktoś może wie na czym miałaby polegać weryfikacja charyzmatu/zniewolenia "metodami egzorcystycznymi" (jak to stwierdził mój ksiądz) i jaka jest jej skuteczność? Oczywiście o ile wgl znajdę rzetelnego egzorcystę u siebie w Krakowie :(
  #antymarksista

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Modlitwa egzorcyzmu pozwoli ustalić, czy człowiek jest pod wpływem złego czy Świętego Ducha. Może np. nastąpić manifestacja złego. http://chrystuskrol.przemyska.pl/wp-content/uploads/2015/12/Ks-Michał-Olszewski-SCJ-Egzorcyzm-posługa-miłosci.pdf
   takaprawda

   Usuń
  2. Mój czas normalności się kończy... moi "bliscy" prędzej zmuszą mnie do wyrzeczenia się Boga niż dostanę się do egzorcysty :( a tak to żadnych znaków ani nic, co by mi pomogło ani gdzie uciekać
   #antymarksista

   Usuń
 18. czy według wasCI...KTÓRZY ZABILI JEZUSABYLI « DZIEĆMI BOŻYMI » ?13 września 2004 -12.30 -Najświętsza Maryja Panna
  takaprawda
  https://docplayer.pl/12361272-Conchiglia-ksiega-rodzaju-dana-conchiglii-prawda-o-pochodzeniu-czlowieka-i-o-grzechu-pierworodnym-witaj-moj-panie-bentornato-mio-signore.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sądzę, że te objawienia Conchigili łączą się z objawieniem danym ks. Guido. A przyznam, że dziwie się czułem widząc, że szatan został całkowicie wykluczony z grzechu pierworodnego człowieka. Zatruta genetycznie krew została nazwana demonem Adama.
   Tak więc dzisiaj, jaką rolę odgrywa szatan i demony? Bo objawienie każe myśleć, że głównym winowajcą jest pierwszy człowiek, diabeł zostaje wybielony, co ciekawe, jego wcale tam nie ma.

   Usuń
 19. PRZESŁANIE Z DOZULÉ JEST KONTYNUACJĄ TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ
  http://docplayer.pl/12301485-Czy-przeslanie-z-dozule-upadlo.html
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 20. I znowu pragnę przypomnieć...że Ojciec Święty Paweł VI powiedział wam to...że dym szatana wszedł do Kościoła...a to... żeby odebrać Bogu możliwienajwięcej Dusz...przed jego bliską klęską...o której bardzo dobrze wie. Powiedziałem to...szatan chce poniżyć Jezusa... aż do ostatniej chwili.Teraz kolej na was... dzieci Boże... zakochane w Nim...które muszą walczyć i udowodnić...że mimo przeciwności i uciskówkochają Go ponad wszystko.Otóż... Conchiglio...wiedz... że ci... którzy będą czytać te Słowa...poczują w sobie « nową siłę »...a jest to Siła Ducha... którą Ja... Duch Święty...wylewam na Świat i na tych... którzy Mnie wzywają.https://ecitydoc.com/download/oszustwo-wieku-oszust-zastpi-prawdziwego-papiea-pawa-vi_pdf
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 21. Paweł VI miał sobowtóra, też trzeba pamiętać.

  "szatan chce poniżyć Jezusa" zwłaszcza że On niby Król Cierpienia a nie Król Chwały, Miłości, wg mnie. Przecież królem cierpienia jest szatan...
  "aż do ostatniej chwili" - ... "katolickie" upatrywanie i wypatrywanie cierpienia mu w tym tylko pomaga z pewnością.
  "przeciwności i ucisków" - cierpienie jest NAJWYŻEJ z prześladowań (zwłaszcza diabelskich) i grzechów, Jezus wprost nie nakazał cierpieć w Ewangelii, TYLKO BYĆ POKORNYM!!! Pokora usuwa cierpienie. Cierpienie jest skutkiem rozłąki z Bogiem wielowarstwowej, (x. Natanek mówi wyraźnie dlaczego w Niebie się nie cierpi).

  Choćby mi gadali nie wiadomo co o cierpieniu to mam w/w zdanie, a temat "wałkuję" już latami.
  Cierpienie = nienawiść do siebie = piekło albowiem Jezus wszystko wysłużył, to jest TAKIE PROSTE
  "zakochane w Nim" to jest istota Ewangelii, jak tego nie rozumiemy to przez to cierpimy, ALE ŻE NIBY BÓG SAM NAM DOKŁADA CIERPIENIA? BO SAMI TEGO CHCEMY, PROSIMY SIĘ O TO (mistycy; niepokorni; nieufni grzesznicy), nidowierzając w dalsze fazy dzieła Odkupienia.

  A x. Dziewiecki na youtubie jednak ma rację

  Wezwijcie Ducha Świętego i powiedzcie czy tedy cierpicie w Duchu Świętym, bo ja tego nie stwierdzam !!!! - ale stwierdzam szczęście w Duchu.

  Paweł T.

  OdpowiedzUsuń
 22. Panie Cyprianie, proszę zapytać Pana Jezusa, czy ks. Rydzyk jest Żydem?
  Ma kilka cech typowo żydowskich, takich jak:
  - złotoustość
  – żyłka do interesów (pieniędzy)
  – ciche sympatyzowanie z Żydami (nigdy nie powiedział o nich ujemnego słowa!)
  – autoreklama
  – nadaktywność
  – w Radiu zawsze promuje Żydów (gwiazdy medialne RM), jak np. J.R. Nowak, St. Michalkiewicz, prof. Janusz Kawecki, kpt. Sulatycki, prof. B. Chazan (ten co mordował polskie dzieci), J. Szaniawski, prof. Witold Modzelewski (spec od podatków, który opracował system podatkowy, a na lewo za odpowiednią opłatą doradzał firmom jak go obejść (!)), Miriam Shaded (prezes Fundacji Estera) – „zatroskana” o dobro Polaków Żydówka działająca na odcinku antymuzułmańskim, i inni.
  – Typowa dla Żyda powierzchowność, brak głębi duchowej – w zamian widzimy medialność, nadaktywność: akcje, zjazdy, pielgrzymki, zbiórki na kolejne inwestycje, konferencje, itp., itd. – nieustanny rejwach! Ludzie o płytkiej wierze mają się na to nabrać i odnieść wrażenie, iż oto mamy super księdza i gorącego patriotę!
  – Wróg Jezusa Chrystusa Króla Polski. Walczy z ideą intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski: dopuścił do wywrotowej działalności o. J. Mikruta na tym polu, co spowodowało zamieszanie i rozbicie zwolenników intronizacji. Dyskryminuje ks. Natanka i Rycerzy Chrystusa Króla – podlegają absolutnej cenzurze: bezwzględny zakaz mówienia o nich i pokazywania ich na wizji.


  Poza tym, jego ojcem nie był Franciszek Rydzyk zmarły w 1941 r., pierwszy mąż matki z d. Piątek (ks. Rydzyk ur. się w 1945 r.), tylko Bronisław Kordaszewski.


  Konrad

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [Piotr]: Kiedyś były same piękne Orędzia o Radiu Maryja. To, co się stało złego, widocznie stało się niedawno... "Słowa Pana o Radiu Maryja" z 3 lutego 2008 roku: Każdego ranka Matka Moja otwiera Radio, by budziło Polaków, by zaprawiało ich na drogach powinności, obowiązkowości i poświęcenia się. W jedności serc wyrósł piękny Kwiat w Polsce. Niszczone płatki jego na obrzeżach Polski, odrastają wciąż na nowo, zasilane nowymi sercami, sercami od początku polskimi. Radio utrzymywane jest ofiarą pokoleń, rozwijane pragnieniami Polaków, ich modlitwą i czynami; wprowadzi ono nowymi korytami łaski ożywiające polskość. Potęga Radia kryje się nie w ofiarach, lecz w łasce Mojej. Jak z wulkanu, z serca Radia wyleje się lawa mądrości i miłości, jednocząc Polaków i narody całe. Błogosławię wam. (Przekazane przez grupę "Odrodzenie")

   Usuń
  2. [Piotr]: W 2012 roku Pan Jezus prosił, aby ustały wszelkie spory odnośnie Intronizacji. Pouczenia odnośnie Intronizacji były przekazywane nie tylko przez Rozalię Celak, także przez innych proroków. Dziś widzimy, że wszystko było jasno powiedziane. Można prześledzić te słowa w Kalendarium Intronizacji tutaj: http://www.jezusdopolakow.fora.pl/jezus-chrystus-krol-polski,1/kalendarium-intronizacji-jezusa-chrystusa,37.html

   Usuń
  3. Panie Cyprianie, proszę zapytać Pana Jezusa, czy ks. Rydzyk jest Żydem?

   Ja nie mam co do tego wątpliwości od dobrych paru lat przynajmniej.

   Czy o wszystkim nam musi mówić Pan Jezus?
   Pytanie jest tutaj raczej czy od dziecka zna swoje pochodzenie i kiedy zaczęło być dla niego istotne.
   Co do tego od żydach źle to mówił dawniej ale szybko przestał chyba atakowany. Pytanie jednak czy mówił to szczerze czy by się uwiarygodnić.
   Polacy powinni a raczej muszą się nauczyć rozpoznawać osoby pochodzenia żydowskiego i to bez papierów itd. czy raczej chazarskiego. Ale tego nie chcą robić, nie umieją nie chcą się nauczyć.
   fizys ojca Rydzyka jest wybitnie chazarskie i nie trzeba tu niczego więcej.
   Ale to dłuższa historia, jeśli napiszę parę słów więcej to nie w komentarzu, ale pod Orędziem

   Usuń
 23. Naszym bogiem jest Lucyfer
  JW: Zgadza się. Hebrajczycy nie zaczęli się tutaj, Izraelczycy nie zaczęli się tutaj. Tak naprawdę nie macie nic wspólnego z Hebrajczykami czy Izraelitami. Nie jesteście narodem rozproszonym [niezrozumiałe słowa jak "biedny"], plemieniem Jakuba [niezrozumiałe słowa jak "z przydomkiem Izra"]. Faktycznie oszukańcza gra którą wprowadzaliście do tego kraju i na świat, przez wiele lat, była dobrą oszukańczą grą, że jesteście wybrańcami boga.
  AF: Hej, JESTEŚMY wybrańcami boga. Tylko większość Żydów nie lubi przyznawać się do tego,

  ale naszym bogiem jest Lucyfer.
  .....
  W każdym razie rozpoczęliśmy tam rewolucję bolszewicką, bo można równie dobrze zacząć od przejmowania największego kraju na świecie, a była nim Rosja, i żeby zamordować cara dostaliśmy pomoc od jego kuzynów, cesarza niemieckiego i króla i królowej Anglii, i oni pomogli nam, dali nam poufne informacje potrzebne do przejęcia kraju. I opróżniliśmy ten kraj całkiem dobrze. Niewiele już zostało, i dlatego szukaliśmy zieleńszych pastwisk, i od dawna całkiem dobrze nam idzie tu w Ameryce.
  https://gloria.tv/article/LmncjAhvuGqC1C3ZDfcSe1Vbi
  Zagłada Rosjan w Rosji
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFCNFk4ufLM
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń
 24. https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=it&u=http://www.lareginadelrosario.com/&prev=search
  takaprawda

  OdpowiedzUsuń

 25. Znam jako tako Izajasza
  Jakieś nieścisłe miksowanie nadziei z myśleniem i zbawieniem
  Chyba że x. Natanek to zmieni, na Ducha Św. b.r. ma w planie kolejną żertwę

  2019-1994 = 25 lat
  "To - Ja wam mówię - teraz!"
  Bóg jest hojny w dopuszczaniu cierpienia i zgonu fiz. .
  Dla Boga każdy czas to jest teraz - jakie jest "okno" czasowe na to? Nigdzie nie pisze w Biblii że już przed pochwyceniem grupa ludzi będzie zbiorowo dozbawiona ANI NAWET ŻE BĘDZIE WIDZIAŁA SWOJE ZBAWIENIE ZNACZNIE BARDZIEJ NIŻ NIE WIDZIAŁA GO bo "już zostaliśmy zbawieni" ale nie znaczy to że w ogóle za "życia" lub szybko ujrzymy. Św. Faustyna mówiła że dusza nie widzi obecności Boga a nie napisała że szybko można do tego stanu uprosić zakończenie jego.
  Vassula Ryden miała że niby szybko ale jednak nie znaczy to że dla kaźdego jej czytelnika.

  Pochwycenie jest *ucieczką* w środek ziemi NC.

  "Nie doznacie zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki."

  Dopiero jak otrzymacie ogromną hańbę wykańczającą (tak jak mieszkanie się w remoncie wykańcza, zakańcza) to po niej nie dostaniecie żadnej.


  "Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy"

  to znaczy że trzeba się a. chować najlepiej w góry ponieważ: "wyjdźcie" - albo b. umierać fiz. - wychodzić z ciała

  "Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
  "Szukajcie Mnie bezskutecznie!" "

  ponieważ kiedyś się Boga znajdzie


  "ujrzą Moją Sprawiedliwość i Miłość Moją na was spoczywające"

  Bóg zamorduje garstkę apokalipsą aby PÓŹNIEJ ją wskrzesić z martwych aby kontynuowali dzieło. Bez zgonu czemu miałoby się udać?

  "ziemia się otworzy"
  bardziej mi się to z Aghartą kojarzy, zgrają Abirana i Datana

  "Walczyć będą ślepe miecze w ręku nieprzyjaciela."

  To Boga chyba nie obchodzi stan psychiczny narodu a tylko Żydzi, Niemcy, USA, Ukraina, Rosja i diabeł. Bo największe zagrożenienie to nie jest diabeł i wrogie kraje ale psychika

  "spodziewajcie się, ufajcie i oczekujcie"
  Dla mnie "spodziewajcie" z "oczekujcie" nie do praktycznego połączenia, bo co w międzyczasie?? Chyba choroba, ból i cierpienie i śmierć fizyczna

  ZNAJOMOŚĆ SŁOWA BOŻEGO NIE GWARANTUJE PEŁNEGO OTWARCIA SERCA, dowód protestanci

  Paweł T.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. +JMJ

   Weź człowieku jeśli masz tyle do powiedzenia to zorganizuj prelekcję smoleńską z punktem wyjścia inscenizacja na Siewierny.
   Jeśli cię nie interesują te przekazy ani to także co piszę i załączam do nich to po co tu jesteś.

   Usuń
 26. [Piotr]: Potrzeba więcej niż znajomość Słowa Bożego. Bóg nas zaleje Światłem: "...jak kwiaty czerpią życie ze światła, tak i was, umiłowani, zaleje Moje Światło, abyście doznali ożywienia." (z Vassuli)

  OdpowiedzUsuń
 27. św Pawła Bóg też zalał światłem a mimo to miał (mistycznie jednorazowe) ostatecznie śmiertelne dla powłoki (choć rozłożone w czasie na ZBIÓR A={Izrael, Kolosanie, ..., Rzym, ścięcie głowy} ) OŚCIENIE.
  Tolerowanie ościeni bez przyjęcia ościenia kompletującego, finalizującego jest grzechem superśmiertelnym przeciwko Duchowi Świętemu [rzecz jasna przy stopniu oczyszczenia powodującym odwagę i niezgorszenie w tej dziedzinie, inaczej Bóg by tego nie wymagał zanim człek zostanie przygotowany].
  Droga pawłowej narodów ewangelizacji jest już niewykonalna za wyjątkiem głoszenia męczeństwa/ascezy zgonu fizycznego (NAWET POCHWYCENIE JEST LOGICZNIE DE FACTO ZGONEM!).
  Św Jan miał inna drogę (ciekawe czy zmarł na ciele) ponieważ miał inny charakter! Bóg św Pawłowi nie potrafił zmienić "normalnie" charakteru, tylko ościeniami. Mimo że "zawsze się radujcie" oraz zabrany do trzeciego nieba... widział/słyszał tajemne... których nie waży się powtarzać - czy jakoś tak.

  Paweł T.

  OdpowiedzUsuń
 28. http://www.drogowskazydonieba.com/media/PDF/List_BENEDETTO_XVI__08.09.13.pdf

  OdpowiedzUsuń
 29. https://youtu.be/Rz64dbqtizk
  Uprzejmie proszę o zapoznanie się z inicjatywą

  OdpowiedzUsuń
 30. +JMJ

  To nie jest miejsce na pseudoteologiczne dyskusje i rozszczepianie włosa na czworo.
  Można sobie założyć własny blog i odstawiać jazdę z grupą sobie podobnych.
  Albo pisać na forum gdzie są chętni do kombinowania gdy idzie o Słowo Boże.

  Nigdy nie lubiłem przeintelektualizowania ani pseudoprzeintelektualizowania. Także wśród tych nawet co wnosili coś do badań smoleńskich i dzielnie mówili o inscenizacji na Siewiernym. Było kilku takich i ich przeintelektualizowany język i pewna maniera mnie drażniły.

  Pan Jezus nie każe blokować więc tego nie robię, ale doprawdy trzeba się zastanowić czy należy zawracać ludziom głowę i ich czas na czytanie tego czy odpowiadanie. tym bardziej ,że były tu już raz obraźliwie zwroty w stosunku do czytelników. Więc apeluję o rozsądek.

  A jak się podoba taki watek.
  Autentyczna sprawa znana z opowieści ludzi którzy tam pracowali. Jest psychicznie chory i boi się wyjść na dwór bo zje go kot. Dlaczego ma go zjeść kot? On , psychicznie chory mówi, że on jest ptakiem dlatego go kot zje.
  Tłumaczą mu, że on nie jest ptakiem tylko człowiekiem. Dość długo to trwało w końcu przekonali go, że jest człowiekiem a nie ptakiem.
  - No dobrze, mówi w końcu- Ja jestem człowiek, nie ptak.
  Ale skąd kto wie, że ja człowiek nie ptak?!

  Zażył ich z mańki, prawda:)

  Ale to jest przynajmniej zabawne.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.