Translate

czwartek, 14 lutego 2019

10-13 II 2019 Zanurzaj się, dziecko, w Mojej Męce./ Jak mamy żyć jeśli przyjście Pańskie jest bliskie? i inne Orędzia apokaliptyczne 2- 11 listopad 2016/ WKRÓTCE ŚWIAT USŁYSZY O NADEJŚCIU FAŁSZYWEGO „MESJASZA"... -- Adam-Człowiek 11 lutego 2012 r

Niedziela, 10 luty

Nie było przekazu
……………………………………………..
Poniedziałek, 11 luty

Około 21.45

Zapisz
- Cóż dziecko, starasz się pamiętać lecz zdarza Ci się czasem zapomnieć i teraz masz niedyspozycję żołądkową. Ofiaruj to (na określony cel) a równocześnie przeproś, że zapomniałeś:).
Zbliżasz się do Mnie, to dobrze. Równocześnie jest ci trudno zrobić wszystko jak chcesz i jak trzeba.
Masz dużo rzeczy do zrobienia.
Będziemy jeszcze więcej rozmawiać lecz nie teraz.
- Chwała Tobie Chryste.
- Cały czas jestem z Tobą. Pamiętaj o tym.
- Pamiętam, Panie Jezu.
- :)

22.30

- Nabawiłeś się, dziecko, niedyspozycji. Dlatego możesz tylko czytać lub coś oglądać, bądź słuchać. Tak niech będzie do końca dnia.
- Chwała Tobie Chryste.

…………………………………………
Wtorek, 12 luty

01:01

Zapisz
- Jesteś niestały dziecko:)
A dlaczego Panie się uśmiechasz. To smutne, to złe.
- Jesteś moim dzieckiem.

Przed 12.00

Zapisz
- Trzeba walczyć dziecko.
- Tak Panie.
Oprócz tego bardzo źle się czuję. Tyle rzeczy do zrobienia.
-:)

Przed 22-gą

Zapisz
- Tak, to Ci utrudnia Twą misję. Mówiłem, że tak nie powinno być. Po to Ci daję warunki i spokój aby nikt kto jest z Tobą w jednym mieszkaniu Ci [nie] przeszkadzał.
Gdybyś wziął sublokatora, obcego człowieka możliwe, że by nie przeszkadzał Ci w tym lub przeszkadzał mniej.
- Chwała Tobie Chryste.

……………………………………………………………………

Środa, 13 luty

15.15
Zanurzaj się dziecko w Mojej Męce.


16.30
- I cóż dziecko?.. (:  (smutny uśmiech Pana Jezusa). Nie możesz wykazać więcej silnej woli?
- Mogę Panie.
- Wszystko, dziecko, tu rozumiesz, wszystko wiesz.
Ja Cię traktuję i chcę traktować jak syna nie jak niewolnika. Dlatego nie chcę Cię trzymać w strachu przed skutkami grzechu, a chcę abyś wybrał Miłość.

Około 23- ciej
Zapisz
- Niepotrzebnie się lękasz o prawdziwość tych Orędzi. Zacząłeś się znowu obawiać, że fałszywy „Mesjasz” i antychryst to to samo i jak Żydzi ogłoszą fałszywego Mesjasza to nie może to być A. Tajani. Jednak otworzyłeś cytowane przez siebie Orędzie i Matka Boża mówi tam.
„ Bądźcie czujni gdyż wkrótce świat usłyszy o nadejściu fałszywego „Mesjasza”, który będzie ogłaszał pokój i wyzwolenie z kryzysu. On będzie zwiastunem nadejścia antychrysta”.
Podstawą jest jednakże Pismo Święte, ale ilu je analizuje i to ludzi Kościoła, zwłaszcza w tym aspekcie i aspekcie Apokalipsy.
I uczeni w Piśmie i faryzeusze za moich czasów przynajmniej analizowali. Robili to w znacznej części błędnie, ale robili.
Dzisiejsi faryzeusze jak mówiłem u Ciebie i u innych są jeszcze gorsi, ale tak być musi.
- Ale, Panie Jezu, Tajani jest już niezbyt ładny i starszawy. Wprawdzie na przykład ks. Murziński brał to pod uwagę, że Obama może być Antychrystem. Jeśli Obama to czemu nie Tajani. A nawet prędzej.
- Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie mój synu.
- No to, Panie Jezu, nici z Meksyku.
- Ale dlaczego dziecko? Nie zaraz się zacznie nawet  jak Żydzi teraz na przedwiośniu ogłoszą swego fałszywego „Mesjasza”. Mógłbyś i jechać w grudniu tego roku, ale chciałem by był to grudzień 2018. Cóż dziecko, nie chciałeś zrobić paszportu, zwlekałeś, rozumiem to i powód jest słuszny.
Matka Boża w Guadalupe czeka na Ciebie i także na Twoje zawierzenie Jej z imienia i nazwiska każdego czytelnika, który wspierał te Orędzia, wspiera. Musisz przyjrzeć się każdej osobie i mieć dokładną listę. A potem przedstawisz Mojej Matce. Zawierzysz także wszystkich czytelników.
- Dobrze Panie Jezu, dziękuję.

///////////////////////////////////////////////////////
( poniżej zamieszczone spod Orędzia 8-9 X 2018


Myślę, że nie warto szukać ciągle co na temat Czasów Ostatnich powiedziano tu i tam i gdzie się tylko da znaleźć i ciągle szukając i ciągle chcąc codziennie czegoś nowego tylko warto oprzeć się na tym co mamy, co jest zwłaszcza pewne i potwierdzone przez Kościół.
Oto znane Orędzie Matki Bożej do Adama Człowieka. Trzeba je często odświeżać i nawet znać na pamięć aby móc je z pamięci czy przynajmniej fragmenty komuś naprędce wyrecytować.
Matka Boża mówi w nim : „Nie idźcie za zwodzicielami, którzy podszywają się pod Mojego Boskiego Syna i oferują wam dobrobyt i złudny pokój”. Czyli ci, którzy to robią już podszywają się pod Chrystusa.
Na ten temat mówi Pismo:
Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. (1 Jan 2:18)[a]

Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. (1 Jan 2:22)

 Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. (1 Jan 4:3)

 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. (2 Jan 7)

Czy jednak fałszywy Mesjasz i Antychryst to będzie to samo?
Co mówi Matka Boża?
W tym wyjątkowym Orędziu przez Adama Człowieka mówi:
„ Bądźcie czujni gdyż wkrótce świat usłyszy o nadejściu fałszywego „mesjasza”, który będzie ogłaszał pokój i wyzwolenie z kryzysu. On będzie zwiastunem nadejścia antychrysta”.
Matka Boża mówi dalej, że syjoniści kiedy „wojska otoczą ze wszystkich stron Jerozolimę” „ogłoszą swojego „mesjasza” i wybudują ołtarz ofiarny.
Fałszywy „mesjasz” więc i antychryst to nie jest to samo, przynajmniej tak wynika ze słów Matki Bożej.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pierwsze Orędzia apokaliptyczne
Pierwsze takie Orędzie było z drugi na trzeci listopad 2016 i pozostałe  tu zamieszczone są też z listopada, do jedenastego listopada włącznie.

 Jezus Chrystus: Kończy się rok Mojego Miłosierdzia

(Dzień Zaduszny, przed 24- tą/ 3 listopad 2016-.)
- Pisz Synu.
Miłość moja nie chce dopuścić kar na ludzkość, ale sprawiedliwość tego wymaga. Ponieważ jestem Prawdą – wszystko co ode mnie musi być prawdziwe.
Nie ma prawdy bez sprawiedliwości, tak jak nie ma bez miłości.
Miłość jest na pierwszym miejscu, ale sprawiedliwość to jej nieodłączna siostra.
Jest rok Mojego Miłosierdzia. Kończy się.
Jednym dałem łaski na jego początku, innym później, jeszcze innym blisko jego schyłku.
Słowa wypowiedziane do św. Siostry Faustyny :” Kto nie chce przejść przez bramę Mego Miłosierdzia, będzie musiał przejść przez bramę mojej sprawiedliwości” dotyczą i tego Roku Miłosierdzia.
Za nim zacznie się czas sprawiedliwości.
- Chwała Tobie Panie Jezu”.

……………………………………………………………………………………………………………………

Jezus Chrystus: Moja Apokalipsa została zmarginalizowana w moim Kościele.

Niedziela ( 1 niedziela listopada 2016, rano)

- Pisz Synu.
Słowa moje są prawdziwe.
Słowa, które mówią o Końcu Świata i Czasach Ostatecznych.
Jeśli ktoś potrafi inaczej zinterpretować moje słowa z ksiąg prorockich Starego Testamentu o raz Nowego i Objawienia Św. Jana – niechaj to uczyni.
Jeśli ktoś, kto stoi w duchu i prawdzie potrafi inaczej zinterpretować niż ten kapłan (ksiądz doktor Murzinski) niechaj to czyni!
Czemuż tego nie robi?
Nie mogli sprostać jego mądrości i duchowi z którego natchnienia przemawiał – jest w odniesieniu do Św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Dzisiejsi pasterze są gorsi od faryzeuszy z Moich Czasów. Ci przynajmniej przestrzegali prawa, w wąskim rozumieniu, co do litery, ale przestrzegali.
Do nich powiedziałem: Z ojca diabła jesteście. Jak powiem do dzisiejszych pasterzy?
W Apokalipsie św. Jana napisałem:
„Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”.
Czyż nie napisane jest.
Jest jasno, jest wyraźnie.
Jak przed żadną księgą Starego i Nowego Testamentu.
Czyż skoro Bóg pokazuje, że jest ważne, dla ludzi ma być nieważne? Marginalne?
Moja Apokalipsa została zmarginalizowana w moim Kościele. Czyż tego chcę, czyż zmieniam coś w Moim Piśmie Świętym? Czyż mówię w tak licznych przekazach i objawieniach na przestrzeni wieków Moich, Mojej Matki, Świętych, Archaniołów i Aniołów, że teraz jest to mniej ważne, nie przejmujcie się tym.
Napisane wprawdzie jest iż błogosławieni, którzy odczytują, słuchają słów Proroctwa i strzegą tego co w nim napisane, ale zajmijmy się tylko Ewangelią i to wypaczoną?
Miłość i Miłosierdzie bez wymagań.
Czyż nie mówię do uzdrowionych na duszy i ciele: Idź i nie grzesz więcej?
A jeśli nawet interpretowalibyście należycie Ewangelie, to czyż należy pomijać Apokalipsę, gdzie waga Jej słów jest tak bardzo mocno podkreślona? I to należy robić i tamto zachować.
Czyż rozum i logiczne choćby myślenie nie pokazuje iż teraz słowa te są jeszcze bardziej godne uwagi niż wiele lat temu, że odczytywanie, słuchanie i strzeżenie słów Proroctwa jest jeszcze ważniejsze niż dawniej.
Żydzi wiedzieli kiedy ma przyjść Mesjasz, dzięki proroctwu.
Czyż powtórne jego przyjście nie będzie określone?
Tak, nie jest znane i nie będzie żadnemu człowiekowi i aniołom:, jak jest napisane.
Wszystko co jednak dotąd nastąpi, znane być może dla tych, którzy chcą.
Jest to w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich, Apokalipsie i Księgach Prorockich.
Czyż mówię: Nawracajcie się, naśladujcie mnie, a reszta.. co ma być to będzie?
Czyż powiedziałem do apostołów kiedykolwiek gdy pytali mnie o ponowne moje przyjście i znaki, które temu towarzyszyć będą: Będzie tak i tak, ale nie należy się tym przejmować, ani nawet zastanawiać się nad tym. Co ma być to będzie.
Czyż ktoś uważa, że gdy uwierzy w fałszywego Mesjasza, podającego się za mnie to będzie zbawiony?
Macie wszystko napisane, wszystko powiedziane.
Fałszywy Mesjasz nie powie, że nauka Chrystusowa od początku jest nieprawdziwa, że Chrystus nie był Mesjaszem. Nie odrzuci Mojej nauki (pozornie), lecz ją przeinterpretuje. Tym samym nie będzie to moja Ewangelia. A kościół w swojej większości, który ją przyjmie, stanie się Wielką Nierządnicą.
Dlatego potrzeba czujności i roztropności, aby nie dać się zwieść.
Męstwa i oddania się Bogu, aby nie ulec presji.
Jak było za przyjścia Syna człowieczego na świat, tak będzie i w czasach jego powtórnego przyjścia.
Jak w większości nastąpiło odrzucenie Mesjasza i jego nauki, tak i będzie teraz.
W imię „prawdziwej” wiary i posłuszeństwa odrzucono Chrystusa.
Większość zdecydowana nie przyjęła (Mesjasza) nie ze względu na samą wiarę, ale na posłuszeństwo, ale na uleganie przewodnikom.: Arcykapłanowi, kapłanom, uczonym w Piśmie i starszym.
Tak będzie i teraz.
Wyparcie się prawdziwej wiary w imię posłuszeństwa.
Litera prawa (pozornie) zostanie zachowana.
O nierozumni!
Ślepi pasterze prowadzący stado ku zagładzie, ku przepaści.
Moje Słowo mylić nie może.
Moje Słowo jest wierne.
I wszystko to co w duchu Prorockim w Starym i Nowym Testamencie – wypełni się.
- Chwała tobie Chryste.
·                     A kto by głosił naukę inna od tej, która była głoszona przez wieki niechaj będzie przeklęty.

...............
Maranatha, Panie Jezu.
Choć lękamy się ze względu na naszą grzeszność. Nie pokładamy w sobie żadnej ufności ani w ciele, lecz jedynie w Tobie i Twoim Słowie Objawionym.
A mocą naszą wiara, miłość (oby była przydana) i Sakramenty Święte, szczególnie dar Eucharystii.
Niechaj Twe Ciało uwielbione nas umacnia, broni od wszelkiego złego, a szczególnie od zwiedzenia i przyjęcia fałszywej nauki jako Twojej Ojcze, o Panie Niebios.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

………………………………………………………………….

O nierozumni! Wydaliście walkę Ojcu.

(8. 11. 2016)

Tutaj, w tej wersji został usunięte pouczenia dla otrzymującego przekaz, które były w tym dniu.

Około 21: 50

- Pisz synu.

Dni ludzkości są policzone.
Oto już żagiew przyłożona do stogu. Któż może powstrzymać pożar.
Moja Matka prosi sto lat od czasu Fatimy. Modlitwa, nawrócenie. Post, pokuta, jałmużna.
Jest lekceważona tak, że wzbudza to gniew Jej Boskiego Syna.
Ostatnim paroksyzmem z Krzyża wylewa może Łask.
Odbijają się jednak one od pancerzy waszych serc i sumień.
Nie można wierzgać przeciw ościeniowi.
Zapominacie, że mierzycie się z Bogiem.
Kto wygra tę walkę?..
O nierozumni! Wydaliście walkę Ojcu.
Ale dobrze.
Chcecie żąć co zasialiście? Z twardą mową wobec mnie oto stanęliście. Pyszni i hardzi. Wskazujecie mi miejsce, które wedle was winieniem zająć. Miejsce poślednie. Miejsce gorsze niż dajecie je waszym tłumom, którymi gardzicie, choć , którym schlebiacie.
Mogąc być ubóstwieni przez Boga wolicie stać się demonami na podobieństwo szatana.
On przynajmniej widzi moją sprawiedliwość, a wy?
Zbierzecie owoce waszych knowań i niegodziwości.
Bezcześcicie Ziemię, a ona wam odpłaci.
Oto już stoi w drzwiach.
Brama Mojego Miłosierdzia otwiera albo drogę do wielkich łask, gdy się nią pójdzie, albo bramę moje sprawiedliwości.
W karze jest zawsze Moje Miłosierdzie.
Kara jest też wynikiem tego co sami sobie zgotowaliście.
Ja przyszedłem przynieść pokój na Ziemię.
I powtórnie przyjdę też dla Miłości. Jednak skorzystają z niej nieliczni. Mała trzódka. Ale to wasz wybór. Bóg szanuje wybory człowieka.
Wolna wola. Nigdy, przenigdy Bóg jej nie więzi. Jego wszechogarniająca miłość nie zbawia na siłę.
„Naprawiłem to co Adam zgubił”. Za jaką cenę?
I oto cóż: Śmiech i wzgarda. Dążenie ku samozagładzie.
Dzieci, gdyby nie moje interwencje wojna atomowa wybuchłaby już dawno.
Ale nieustannie ku niej dążycie.
Będzie więc jako jeden z owoców waszych grzechów.
Nie chcecie Boga uznać za Pana. Poznacie smak żelaznej rózgi demona.
Nie ma innej drogi. Albo ja, albo szatan. Nie ma drogi pośredniej. Kto odrzuca Boga, wybiera szatana.
Na Pana chcecie tego, który was nienawidzi. Odrzucacie tego, który was kocha.
Będzie co ma być, powiedzą zaś niektórzy na te słowa (i inne moje).
Gdy przyjdzie na was ucisk tak nie będziecie mówić.
Będziecie wołać do gór aby się zwaliły na was i was zakryły.
Będziecie uderzać głowami o ściany swoich domów w przerażeniu.
O, nie.
Nie będziecie siedzieć i mówić: Co ma być to będzie.
Gniew mego Ojca jest godny szacunku i on ten szacunek wzbudzi. Piekło będzie myślało, że wygra i posiądzie Ziemię.
Czy nie wiecie, że jest piekło?
Jak to mówicie dzisiaj: Jest, ale właściwie... To jedni. Inni jeszcze inaczej. Mówicie (wreszcie): Nigdy to na nas nie przyjdzie.
Czyż nie przychodzą bóle na rodzącą, bo dojrzał owoc jej łona?
Nie inaczej będzie z Wami.
Na Ziemi rozpęta się piekło, które przyzwaliście słowami, myślami, uczynkami i skutkami waszych wyborów. To będzie jego przedsionek tylko, ale dla was będzie jak piekło.
Przypomnijcie sobie jak dzieci z Fatimy po ujrzeniu piekła przez kilka dni chodziły jak porażone. Gdyby nie Matka Boża, która była z nimi, umarłyby w jednej chwili.
Zapraszacie piekło na Ziemię. Tylko dzięki mojej interwencji to jest przedsionek piekła.
Gdyby przyszło piekło prawdziwe, poszłaby ludzkość w ogień prawdziwy.
Przyszedłem na Świat, aby umrzeć za każdego do końca czasów i dać mu życie wieczne.
Jestem Bogiem wiernym. Dla tych, którzy tylko we mnie pokładać będą nadzieję dam niegasnący wieniec zwycięstwa. A na czas krwi i ognia dam mannę z nieba i schronienie potrzebne do zbawienia.
Na pustyni nie zabraknie im niczego potrzebnego by przeżyć.
Kto nie przestanie być letni i to natychmiast niemal, podzieli los odrzuconych.
Powiedziałem przecież : „Bodajbyście byli zimni albo gorący
Kto mnie kocha idzie za mną.
Kto mnie nie kocha nie będzie w próżni.
Nie ma trzeciej drogi.
Powtarzam raz jeszcze: Albo Bóg, albo szatan.
Na ten czas, który idzie i już się zaczął. Albo całkowite przylgnięcie do mnie. Albo wybór nieprzyjaciela człowieka, jako swojego Pana
……………………………………………………………

Papież Franciszek przeinacza moją naukę
 (niniejszy przekaz nie jest całym przekazem z 10.11.2016, ale całym który dotyczy papieża Franciszka. W większości zawiera pouczenia skierowane bezpośrednio do otrzymującego przekaz, dotyczącego konkretnie jego).

-  Papież Franciszek chce miłosierdzia bez wymagań. Przeinacza moją naukę. To nie jest moja Ewangelia.
Wypluję go z ust swoich.
Zdradza mnie na podobieństwo najwyższego arcykapłana Kajfasza.
„Dialoguje” ze światem czyli szatanem.
Nie by „dialogować” przyszedłem na świat.
Nie by „dialogowali” posłałem Piotra i Pawła i pozostałych apostołów.
Ale to się musi stać, bo tak jest zapowiedziane moim Słowem, Pismem Świętym.
Tak się stać musi, jednak jak biada było mojemu apostołowi Judaszowi, tak i biada będzie temu, który mnie zdradza. Judasz wydał mnie światu. Franciszek też wydaje mnie światu.
Judasz chciał służyć mi i szatanowi równocześnie i abym był wedle jego miary.
Pouczał mnie Boga. Nawet do Piotra powiedziałem przecież gdy ten, z dobrego serca {wedle ludzkiej oceny},: Nie przyjdzie to na Ciebie., „Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co boskie, ale co ludzkie”.
Zejdź mi z oczu szatanie, do Ciebie mówię Franciszku, albowiem nie czynisz tego co Boskie polecone Tobie, ale co ludzkie.
Podobnie jak o Judaszu zostało powiedziane: Lepiej aby się nie narodził. Lepiej abyś się nie narodził Franciszku, jeśli dalej chcesz iść tą drogą. Przez Ciebie wypełniają się Proroctwa ,ale biada ci.
Tak, „biada” anioła dotyczy też Ciebie, kardynałów, arcybiskupów i biskupów myślących i postępujących podobnie jak Ty.
Czas wyjścia z Wielkiej Nierządnicy jest bliski.

Na tym synu należy zakończyć te słowa.

………………………………………………………..

Jak mamy żyć jeśli przyjście Pańskie jest bliskie?


(11 XI 2016)

Jak mamy żyć? – zapyta wielu.
Jeśli przyjście Pańskie jest bliskie, to jak mamy żyć?
Nawrócić się. Uczynić mnie swym jedynym Panem i Królem.
Przepraszać mnie za swoje grzechy (przeszłe) nie popadając jednak w przygnębienie, ale cieszyć się moją wybaczającą Miłością i Miłosierdziem.
Pokutować w miarę możliwości i stosownie do swych warunków i swego ducha – czy jest jeszcze słaby, czy już silny, oraz ciała hamując je w jego pragnieniach, także tych, które nie są wprost grzechem.
Rezygnacja ze swoich grzechów nałogowych jeśli takie są. Gdy będzie trudno proszenie mnie i błaganie Mnie o Miłosierdzie aby wytrwać. Unikanie okoliczności, które grzech nałogowy mogą przywrócić.
W przypadku nałogowego grzechu cielesnego unikać wszelkich obrazów: zdjęć i filmów, nawet obrazów przypadkowych, choćby tylko erotycznych, czy erotyzujących. Gdy na takie przypadkiem natrafiasz odwracać oczy od nich.
Skromnie patrzeć na niewiasty na ulicy, a wobec pokus, lub ich nieprzyzwoitego stroju odwracać wzrok. Nieprzyzwoitym strojem są także ciasno opinające spodnie, a i same spodnie są strojem nieodpowiednim.
W przypadku posiadania nieczystych filmów i zdjęć na różnych nośnikach usunąć te materiały. Gdy jest to niemożliwe – zniszczyć nośnik.
Wszystko to: nawrócenie, post, pokuta musi być połączone z większą niż dotąd w waszym życiu modlitwą.
Zrezygnujcie z niepotrzebnych, pustych rozrywek, a czas ten wypełnijcie dobrymi Bożymi rzeczami.
Należy swoje obowiązki wykonywać jak dotąd, a nawet lepiej, godziwie, oddając mi wszystko i wszystko czyniąc na większą chwałę Bożą.
Musicie wrócić do żegnania się przynajmniej przed posiłkiem, jeśli nie modlitwa.
Używajcie codziennie wody święconej (najlepiej egzorcyzmowanej).
Nieustannie Mi dziękujcie i uwielbiajcie Mnie.
Dziękujcie Mi za wszystko przeszłe i przyszłe w waszym życiu. Bowiem daję tylko rzeczy dobre i potrzebne. Niedobre i niepotrzebne nie ode mnie pochodzą. Dobre są także cierpienia. To już wiecie. Taka jest nauka Chrystusowa. Ja daję Krzyże. Lecz moje jarzmo jest słodkie a brzemię lekkie.
I wiecie też, że wąska i ciernista jest droga prowadząca do zbawienia. Wiecie też, że kto chce mnie naśladować musi wziąć Krzyż swój i iść za mną.
Pan Wasz Jezus Chrystus nie chce i jako naganną potraktuje tę postawę: Oto zostawiam wszystko, wszystkie swoje sprawy i obowiązki bo już nie warto się trudzić, bo Dzień Pański jest bliski.
To nie moja, Chrystusowa postawa.
Masz wypełniać swoje obowiązki i trwać w tym co dobre i potrzebne do życia, aż nie nastąpi czas wyjścia z Wielkiej Nierządnicy, a wtedy będziesz wiedział, gdy prawdziwie będziesz w Chrystusie (a on w Tobie) i pójdziesz na pustynię.
Będą też tacy, którzy chcąc być mi wierni, życie oddadzą za mnie dając świadectwo.
Zatem musicie pozwolić aby Pan dla was wybrał drogę waszego życia, ukochać to, że wybrał ja Pan i chcieć wypełnienia woli Boga względem was.
A tym, którzy wytrwają dam wieniec zwycięstwa, królowanie ze Mną.
Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i pić. Ja zadbam o wszystko co potrzebne do zbawienia.
Nie róbcie wielkich zapasów. Jeśli już robicie je to polecając wszystko Bogu i pytając w duchu, czy Jemu to się podoba.
Ofiarujcie wszystko: i codzienność i dobre i złe chwile – gdy będą wielkie znaki i gdy ich jeszcze nie będzie.
Nieustannie zwracajcie się do mnie. Ja was ocalę. Ja was pokrzepię.
Pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się na wszczepienie czipów dzięki, którym będziecie mogli kupować i sprzedawać. Ani sobie, ani swoim najbliższym.
Nie martwcie się o jutro, ale troskę o nie zostawcie mi Jezusowi Chrystusowi Panu Waszemu. Nieustannie polecajcie się mojej Matce.
Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki.
Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.
Wynagradzajcie mi, mojemu sercu okolonemu cierniami.
Trwajcie we mnie i jednoczcie się ze mną. Ważna jest cicha adoracja.
Przy spowiedzi świętej żałujcie przede wszystkim za to, że grzechami obraziliście moją Miłość. Przy Komunii Świętej ofiarujcie Moje Ciało w was Ojcu przyjmując mnie z czułością i delikatnością. Uwielbiajcie mnie po Komunii Świętej. A jeśli przerwie wam kapłan ze względu na zbyt krótki czas dziękczynienia po Komunii Świętej, to róbcie to po mszy, a gdyby to było niemożliwe, czy utrudnione to starajcie się nie przerywać łączności ze mną w swoim sercu, świeżo po wyjściu na ulicę, ale idźcie razem ze mną niosą mnie delikatnie i z uwagą w sercu.
Jeśli będziecie mogli to w najbliższej wolnej chwili adorujcie mnie w sobie dopiero co, lub niedawno przyjętym.
Módlcie się do swego Anioła Stróża. Wzywajcie go i proście o opiekę i uświęcenie.
Módlcie się za swoich nieprzyjaciół i pragnijcie nawrócenia i zbawienia grzeszników. Nie pomstujcie na nikogo, w tym na biskupów i kapłanów, którzy będą was prześladować, ale w imię Chrystusa przebaczajcie im i proście o ich nawrócenie, a skutki tych próśb mi zostawcie, bo teraz to będzie bardzo, bardzo trudne.
Ale macie prosić.
Radujcie się z ucisku, ale w tym okrutnym czasie proście o zmiłowanie nad światem i ofiarujcie to wszystko Jezusowi Chrystusowi, który przyjdzie niebawem jako Król zwycięski.
- Panie Boże Mocny i Miłosierny i Sprawiedliwy
Jezu Chryste nasz Królu.
- Amen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wsparcie dla chorego i poszkodowanego Janusza Górzyńskiego

Pod poprzednim Orędziem (link)33 komentarze:

 1. Rząd nas sprzedał tak jak przpowiedziała Maryja .
  https://youtu.be/6Li2PGdmJGg

  OdpowiedzUsuń
 2. [Piotr] Moja propozycja naszej nowej gazetki "Słowa Pana dla Polski". Na razie przykładowy numer - jedna strona w pliku PDF, dostępna tutaj (jeszcze przez 6 dni): https://we.tl/t-ot2VMxN9Ul

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie Piotrze, na przykład chyba dysk Mega.nz oferował dłuższe trzymanie plików, też bezpłatnie. Bardzo dziękuję za tę Pańską pracę, można też częściej dodawać tę spakowaną formę Orędzi, dostępną bez internetu, po uzupełnieniu wpisów o najnowsze. Dysk Mega.nz, choć są też inne, ale ten nie kasuje plików i jest bezpłatny do dużej ilości danych.

   Usuń
  2. [Piotr] Dziękuję za informację. Korzystam z Wetransfer, gdyż nie można tam już wycofać pliku. Taka jest natura gazety, że nie można już się wycofać z opublikowanych wydań, co wyrabia odpowiedzialność za słowo. I tak jak jest w kiosku, gazety dostępne są przez krótki czas. Ewentualna archiwizacja gazetki i bloga w sieci oznaczałoby dla mnie zbyt duże zaangażowanie, z tego samego powodu gazetka będzie miała na razie tylko jedną stronę. Obecnie myślę o ułatwianiu dostępu do gazetki dla czytelników, a w planach jest kolejny numer. Wszelkie sprawy zależą też od pomocy innych osób.

   Usuń
  3. [Piotr] Jeśli ktoś chciałby założyć konto do archiwizacji naszych plików PDF (gazetka, cytaty z orędzi), to może to być mega.nz, ale tylko wtedy, jeśli jest tam opcja, że inne osoby nie mogą tego pliku skasować. Może być też dowolne konto hostingowe, dla osób, które je potrafią obsłużyć, lub blog z możliwością dodania i ściągania dowolnych plików.

   Usuń
  4. [Piotr] Popularny dla przechowywania plików jest chomikuj.pl. Nie trzeba się przejmować rozmiarami plików, bo nasze PDF-y na razie nie są duże.

   Usuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [Piotr] Pismom z Wykrotu zarzucano, że mogą być kopią innych Orędzi. Pokazano, że tekst z orędzia ks. S. Gobbi nr 283 z 24.01.1984 miał pojawić się w "Orędziu Matki Bożej" w Wykrocie k/Ostrołęki pod datą 2.02.1994.

   Usuń
  2. Ks. Natanek często pielgrzymował na Wykrot z Rycerzami Chrystusa Króla, w uznaniu tych Orędzi, co może być ważnym znakiem ich ważności.
   Król z Włoch, to może być ten biblijny antychryst Antonio Tajani.

   Usuń
  3. [Piotr] Bóg wyprowadza dobro także ze zła. Nawet gdyby pisma z Wykrotu były kopiowane od innych proroków, to jednak ludzie, którzy tam mieszkają są pobudzeni do ważnych spraw Bożych. Dla kogoś Wykrot może mieć wartość, z którą nie należy walczyć, byleby sprawa służyła pełnej prawdzie o współczesnych objawieniach.

   Usuń
  4. [Piotr]: Nad tym zdaniem z Wykrotu warto się zastanowić. Nie znam innych objawień, w których była mowa, że w naszym Godle narodowym ma być krzyż nad koroną, lecz część polityków prawicy też tak uważa: "Maryja przyszła i przekazała Godło Polskie, na którym powinien być krzyż nad koroną, ale inne dzieci tego nie uznały, jakie powinno być i przekazała całą mękę Pana Jezusa, jak był męczony za nasze grzechy." (z dnia 8.02.1992 r.)

   Usuń
 4. Jako, że jest wspomniane, że ziemia z powodu bomby wypadnie z orbity, wystarczy, żeby te orędzie (według mnie) w całości odrzucić.
  Wspomniano także, że Polska ma zmienić kierunek bomby zrzuconej na nią przez sowietów. Na jakiej zasadzie? Cud? To gdzie ta bomba wybuchnie, że wytrąci ziemię z orbity (o ile coś takiego, jak orbita istnieje, bo przeczy to niebocentryzmowi). Jest tam napisane, że 3 dni ciemności nastąpią właśnie po wytrąceniu Ziemi z Orbity. Podobnie pisano w orędziach Księgi Prawdy, Mary z Irlandii. Jak wiadomo z innych orędzi, 3 dni ciemności mają nastąpić z powodu zaciemnienia nieba pyłem wulkanicznym po mających nastąpić wybuchach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Wypadnie z orbity", to raczej takie określenie na anomalie gwiezdne i trzęsienia ziemi, poza tym, jest też powiedzonko
   "wypaść z Orbity", czyli zatracić swą pewność, zagubić się, oderwać od celu. Gdyby w tych Orędziach coś było mocniej akcentowane, wyraźnie i natarczywie, tak bardzowy wyraźnie, w stylu na przykład, o "krążących wokół ziemi planetach", to wtedy można uznać to za poszlakę do ich odrzucenia z powodu poparcia tak ważnego kłamstwa, jakim jest ten układ helliocentryczny.
   Polskie Orędzia są kompletnie znienawidzone, to piszę tak poza tym, że "nie, na pewno podludzie muszą mieć fałszywe Orędzia, oni je wszystkie mają fałszywe." - tak to się przedstawia. Ks. Natanek często pielgrzymował na Wykrot z Rycerzami Chrystusa Króla, w uznaniu tych Orędzi, co może być ważnym znakiem ich ważności, raczej rozpoznałby kłamstwo. Przyjmijmy je, a co do osłony od tej sowieckiej bomby atomowej, to oczywiście chodzi o Cud.
   Raczej w marcu (13.?) będzie fałszywy zamach na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, może w jego wyniku wojsko małego szatana zabezpieczy to Wzgórze i ogłoszą swojego mosjasza przed wojną z Persją. To wysadzenie sunnickiego meczetu Al-Aksa (kiedyś przecież kościoła Templum Domini) będzie oczywiście zrzucone na "irańską, szyicką rakietę" i wtedy będą chcieli przedstawić czarnego mosjasza.

   Usuń
 5. Objawienia Anny Dabskiej:
  "Jezusa Chrystusa, Przymierze Boga z Polską
  "Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego" (Wyj 34,10)
  JEZUS: Słowa Moje są skierowane do każdego, kto je czytać będzie tak, jak gdyby był on jedynym człowiekiem na ziemi.
  1.05.83 JEZUS: Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej - waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie - bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) - wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując - z dawna i planowo - moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom. Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania. Dam wam moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn, Jan Paweł II ufa Mi i rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz zaś szykuję ziarno na zasiew. Nie wielu potrzeba Mi, lecz ufających Mi, żyjących ze Mną w przyjaźni bliskiej i oddaniu. Przygotowuję was sobie."


  Ze strony: http://www.duchprawdy.com/objawienia.htm

  Alicja

  OdpowiedzUsuń
 6. Chcialem się zapytać, co znaczy, że będziemy na pustyni? Chodzi o to, że będziemy na marginesie spolecznym, z niemożnością kupienia czegokolwiek, pójścia do lekarza, otrzymywania wynagrodzenoa itp.? (Jeśli chipy beda zwiazane z kryptowalutą to wkaściwie będziemy wyłączeni z życia takie jakie znamy i cała ufność w Bogu)

  OdpowiedzUsuń
 7. Kard. Kevin Farrell - to on przygotuje nowe konklawe
  Ot teraz wiadomo kto wprowadzi Antychrysta Antonio T..... syna Bp i hebrajskiej zakonnicy na tron Papieski!!!
  Pan 25.01.2019
  Kochane dzieci światłości miłe Mojemu Świętemu Sercu, pragnę, aby znalazło się 10 000 000 osób, które by podjęły post za Papieża Franciszka.
  Ma on w planie abdykację ze stanowiska.
  Masoneria przy najbliższym wyborze będzie chciała wprowadzić na tron Piotrowy Antychrysta.
  Módlcie się i składajcie Bogu swoje ofiary, aby uniemożliwić im ten ruch, to działanie.
  Niebawem Ręka Bożej Sprawiedliwości uderzy z pełną mocą na całą grzeszną ludzkość.
  Nie muszą się bać ci, co żyją sprawiedliwie i pobożnie, lecz tylko ci, co są pełni wiarołomstwa i wszelkiej nieprawości.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. +JMJ
   Kiedyś czytałem kto może zostać papieżem, na jakich zasadach, ale nie pamiętam tego. Fajnie byłoby jakby ktoś poszukał, poczytał i dał jakieś sprawozdanie:)
   Oczywiście procedury mogą zostać nagięte, ale w takich opiniach ważne jest aby wiedzieć jakie są obecnie, jakie były przez ostatni czas. wiadomo, że nagięte były co do Franciszka, ale jednak był kardynałem

   Usuń
  2. Teoretycznie każdy ochrzczony mężczyzna może zostać papieżem. Świecki człowiek musiałby po takim wyborze otrzymać wszystkie święcenia, aż do biskupiego, aby pełnić Tę Posługę.
   Przykładowe źródło informacji:
   http://www.krzyz.nazwa.pl/forum/index.php?topic=4911.30

   Usuń
 8. [Piotr] Już drugi numer naszej gazetki "Słowa Pana dla Polski" (dostępny jeszcze przez 7 dni): https://we.tl/t-4rDyP6JvOA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ściągajcie tę gazetkę i drukujcie ją. Jest jednostronicowa więc łatwo to robić.
   Nikt się nie chwali, ze ściąga, drukuje, podał dalej? Można też gdzieś zostawić ,ale najlepiej z ręki do ręki.
   Koszt jest, dla każdego myślę, wydruku kilkunastu egzemplarzy choćby bardzo niewielki.

   Usuń
  2. [Piotr] Gdyby ktoś miał problem z otwarciem pliku PDF, to tutaj jest wersja drugiego numeru gazetki w wersji JPG:
   https://we.tl/t-hjFQWAuTrW

   Usuń
 9. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 10. Szczęść Boże
  Super pomysł z gazetą. Piękne sprawa .
  Mogę poprosić o przesłanie nr1 na mela207kg@gmail.com
  Bóg zapłać jeszcze raz za te dzieło.

  OdpowiedzUsuń
 11. podpisz petycję.nie dla żydowskich roszczeń:

  https://podpiszapel.pl/petycje/roszczeniazydowskie/

  OdpowiedzUsuń
 12. https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/zona-adamowicza-w-europarlamencie-zabrala-ze-soba-corke-antonine-zdjecia-aa-P8uB-VbyQ-yDCG.html

  OdpowiedzUsuń
 13. +JMJ
  Czytelniczka próbowała zamieścić tekst i nie mogła.
  Przyznam, że mogą być jakieś trudności w niektórych przypadkach, nie wiem dlaczego przynajmniej gdy komentarze są anonimowe. Sam to sprawdziłem i widziałem taki problem, ale nie mam na to wpływu ani nie potrafię tego zmienić. Nie wiem czy to przypadkowe czy celowe, choć bywało, że i celowo nie ukazywały się w przeszłości (nieczęsto, ale tak było) nawet moje komentarze,, skarżyli się na to w podobnej skali i inni czytelnicy.

  Oto ten komentarz:

  Witam Panie Krzysztofie

  Próbuję już kolejny raz zamieścić komentarz do obecnego orędzia i orędzi na Pańskim blogu a mianowicie bardzo ważny fragment potwierdzający od czasów życia Pana Jezusa do obecnej sytuacji w naszym kraju i w Poemacie Boga Człowieka to jest cześć 2 dokładnie gdzie Jezus rozmawia z żołnierzem Aleksandrem przy Bramie Rybnej jest to bardzo ważny fragment i to jest odpowiedź na to się dzieje z naszym narodem ( żydzi) i na co zezwalamy oddalając się od Boga. Muszę przyznać że iście zła szatańska siła przeszkadza mi w udostępnieniu. Mianowicie ten fragment :
  " Posłuchajcie więc, o Moi bracia w Izraelu. Nic nie przychodzi bez Bożego przyzwolenia, nawet panowanie obcego ludu - najwyższe nieszczęście dla narodu. Jednak prawie zawsze - gdy naród zapyta siebie szczerze - może powiedzieć, że to on sam chciał tego przez sposób życia przeciwny Bogu. Przypomnijcie sobie Proroków. Ileż razy o tym mówili! Jakże wyraźnie ukazywali - na przykładzie wydarzeń minionych, obecnych i przyszłych - że zdobycie ( kraju) jest karą, karząca rózgą ( spadającą) na plecy niewdzięcznego syna. Ileż to razy pouczali, jak jej uniknąć: powrócić do Pana. To nie bunt ani wojna leczy zranienia, osusza łzy i przerywa kajdany, lecz sprawiedliwe życie. Wtedy Bóg wkracza. Bo cóż pomoże broń i szeregi wojska przeciw blaskowi anielskich zastępów, gdy one walczą na korzyść dobrych? Zostaliśmy uderzeni? Możemy zasłużyć, by tak się już nie działo przez nasz sposób życia - nas, synów Boga. Nie spajajcie waszych łańcuchów przez ciągłe odnawiane grzechy. Nie pozwólcie, by poganie sądzili, że jesteście bez religii lub że wasza religia jest bardziej pogańska niż ich, z powodu waszego ( złego) zachowania. Jesteście ludem, któremu sam Bóg dał Prawo. Zachowujcie je. Sprawcie, by panujący nad wami pochylili się przed waszymi łańcuchami, mówiąc: " Są nam poddani, lecz więksi są od nas wielkością, która nie zależy ani od ilości pieniędzy, ani od broni, ani od mocy, lecz pochodzi z ich przywiązania do Boga. W nich jest blask ojcostwa Boga Doskonałego, Świętego, Potężnego. To jest znak prawdziwej Boskości. Ona jaśnieje poprzez swych synów. " Niech (panujący nad wami) nad tym rozmyślają i niech dojdą do prawdy o Prawdziwym Bogu, porzucając błąd. Każdy- nawet najbiedniejszy, nawet najbardziej nieuczony z ludu Bożego - może być nauczycielem dla poganina: przez swój sposób bycia i głoszenia Boga poganom, poprzez czyny ( płynące) ze świętego życia. Idźcie. Niech pokój będzie z wami."

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na jakim etapie jest trudność? Jeśli nie działa lub nie ma napisu "Udowodnij, że nie jesteś automatem", to może trzeba spróbować na innej przeglądarce. Działa w Operze.

   Usuń
  2. W starej przeglądarce internetowej na pewno nie będzie działać, z powodu konieczności przejścia weryfikacji "Udowodnij, że nie jesteś automatem". Nowe przeglądarki obsługują to na pewno. Trzeba ją ściągnąć za darmo ze stron takich np. jak opera.com

   Usuń
  3. +Nie dałem podpisu bo przesyłająca mi komentarz, którego nie mogła umieścić nie wspomniała o tym. Ale jestem zawsze za tym aby komentarze z konta anonimowy miały podpis. Zatem imię "Joanna"

   Usuń
  4. +JMJ
   Nie wiem nie jakim etapie mają inni, ale ja mam nową wersję przeglądarki dołączoną do nowej wersji systemu. Gdy próbowałem sprawdzić jak wygląda to z konta anonimowy nie wyświetlała mi się pełna wersyfikacja, ale mam też tak teraz z komentarzami na YouTube, że nie mogę ich wyświetlić po kolei co bez problemu robi smartfon

   Usuń
 14. [Piotr] Bardzo dziękuję osobom, które już pomagają naszej gazetce "Słowa Pana dla Polski". Trzeci numer w formacie PDF jest tutaj (dostępny przez 7 dni): https://we.tl/t-PcywR9LW4o

  OdpowiedzUsuń
 15. Komentarz czytelniczki przesłany e-mailem

  P. Krzysztofie nie można skomentować ani na Google ani na Anonimowy. Papieżem będzie Żywy Płomień to jest Piotr Martyniuk. Swego czasu ks. Natanek, którego szanuję, sceptycznie odniósł się do jego orędzi. A tu nagle latem zeszłego roku spotkali się razem na Pustelni w Grzechyni. Żywy Płomień miał tam wizję na niebie : orzeł biały dostał w dziób i krwawił. W kazaniu ks. powiedział : ja tego z podlaskiego będę przygotowywał na papieża. Z tego województwa pochodzi Piotr Martyniuk. Poza tym w jego orędziu Pan Bóg mówi : nieuczony zawstydzi uczonych.W przeszłości papieżami były również osoby świeckie. Proszę to opublikować. Alicja

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ks. Natanek powiedział więc, że będzie p. Żywego Płomienia przygotowywał, a nie, że ten Prorok ma papieżem zostać.

   Usuń