UWAGA!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW!!


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/09/uwaga-bardzo-wazne-informacje-dla.html


Pod powyższym linkiem są adresy stron i kanałów związanych Bożych proroków jak i adresy kanałów z tymi Orędziami. Tam też ukazują się wybrane przekazy i inne materiały. Strona na której ukazują się zbiorczo Orędzia różnych proroków to: Przymierze Miłości https://www.przymierzemilosci.pl


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory.

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”


Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.


piątek, 27 września 2019

20 IX 2019 W Objawieniach Maryjnych zwłaszcza możliwości manipulacji, które szatan dostaje w ręce, gdy pasterze niechętni są objawieniom są bardzo duże. Są one na różnych poziomach


Piątek, 20 września

21.40
- W Objawieniach Maryjnych zwłaszcza możliwości manipulacji, które szatan dostaje w ręce, gdy pasterze niechętni są objawieniom są bardzo duże.
Są one na różnych poziomach.
Także prorocy związani z jakimiś objawieniami bezpośrednio lub pośrednio mogą ulec złudzeniom. Szatan może dołączyć do ich prawdziwych przekazów. Dla każdego wizjonera przychodzi próba.
Bóg ze swym Miłosierdziem może przyjść do kogoś kto jest bardziej skłonny do grzechu niż jego brat, który nie ma Łaski przekazów. Potem zaś szatan może je wydobywać jeśli ów prorok nie pracuje nad sobą a uważa się za „dożywotniego wybrańca”.
Maria Simma mówiła o duszach wybranych, które trafiają do piekła.
Wybrałem Ciebie bo nie byłeś zarozumiały gdy idzie o swą wiarę. Nie chodziłeś codziennie na mszę świętą jak tylko czasami oprócz niedzieli. Uczestniczyłeś chętnie w nabożeństwach Wielkopostnych szczególnie Gorzkich Żalach i majowych, ale już czerwcowych mniej. Gdy nie mogłeś przystępować do do Komunii Świętej potrafiłeś nie pójść do spowiedzi nawet do trzech miesięcy licząc poprzednią spowiedź! I przez blisko dwa miesiące nie być u Komunii! Rzadko to było, ale było.
Wymyślałeś jak byłeś bardzo młody jakieś stowarzyszenia katolików chędożących w swojej głowie, czasami o tym mówiłeś prawicowym i praktykującym kolegom. Mówiłeś o czystości przedślubnej, ale zakładałeś, że dotyczyć ma przede wszystkim innych bo ty jesteś artystą i musisz mieć doświadczenia. Ale inni to winni tego przestrzegać.
Zresztą wymyśliłeś, że całkowitą czystość przedślubną winno przestrzegać ni mniej ni więcej czterdzieści procent Polaków. Bo lubiłeś okres pośredni, bycie na samej granicy między dobrem i złem. I trwanie na niej, trwanie...
Zatem nie mogłeś się pochwalić prawdziwą gorliwością religijną. A nieraz jednak byłeś bardziej gorliwy niż Ci co codziennie chodzili na msze i modlili się więcej niż Ty. Pamiętałeś o duszach czyśćcowych.
Nie błądziłeś w sprawach teologicznych. Nigdy nie miałeś do Mnie pretensji poza wybuchami złości, ale w głębi serca nigdy.
A jednak byłeś wybranym przed założeniem świata. Patrzyłem na Ciebie już wtedy.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Otrzymał Cyprian Polak////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

O fragmencie z Księgi Jeremiasza


W księdze Jeremiasza mamy następującą scenę (26) Jeremiasz zostaje posłany aby mówić na dziedzińcu świątyni. Słowa Pana są takie, że nie obwieszczają bezwarunkowej zagłady miasta i świątyni tylko przez Jeremiasza, że jeśli się nie nawrócą, nie zaczną przestrzegać prawa, nie będą zważać na słowa sług jego proroków, których nieustannie do nich posyła to się stanie.

Słuchali tego kapłani, prorocy i wszyscy ludzie którzy byli w świątyni. Gdy skończył pojmali go kapłani i prorocy mówiąc : Mówisz umrzeć. I kapłani i ci fałszywi prorocy mający uznanie kapłanów i zapewne i doktorów a i samego arcykapłana a jeśli nie uznanie to przynajmniej przyzwolenie i milczenie, mimo tego że słychać wyraźnie to co słychać, mimo iż Jeremiasz nie prorokuje bezwarunkowego zniszczenia miasta i świątyni tylko jest to raczej bezwarunkowe wezwanie Boga do nawrócenia publicznie, przeinaczają słowa wypowiedziane przez Jeremiasza domagając się na niego śmierci. Najpierw pojmali go tam czyli publicznie i mówią do niego iż musi umrzeć bo prorokuje przeciw miastu i świątyni. Co się wtedy dzieje. Otacza ich lud.
Dlaczego to robi. Nie pozwala w ten sposób wyprowadzić Jeremiasza i bezkarnie go zabić. Nie atakuje kapłanów i proroków tych którzy podobają się kapłanom i trzymają z nimi sztamę, można powiedzieć, ale blokuje ich i czeka na rozwój wypadków.
Jest to podobnie jak z Panem Jezusem ta sam grupa chce go zabić gdy konkretnie był w świątyni. Co mamy w Piśmie Świętym a bardziej rozwinięte w „Poemacie Boga Człowieka”. Podobnie chcą Go pojmać, otaczają go a tłum widząc co się dzieje otacza ich, ale podobnie nie czyni wobec nich fizycznych aktów przemocy czy agresji tym bardziej.

Nie koniec podobieństw na tym.

Oto dowiadują się o tym przywódcy Judy czyli świeccy. Zatrzymali się przed świątynią. Kapłani i prorocy znów mówią tak samo wbrew temu co można usłyszeć. Ale tak jest – chcą zakłamać rzeczywistość licząc na to że i lud i przywódcy Judy dadzą się zmanipulować.
Jeremiasz jednak zabiera glos i pokazuje warunkowość kary i wezwanie do nawrócenia, Podkreśla, że maja go w ręku i mogą zabić jednak jeśli go zabiją niewinną krew ściągną i na miasto i na wszystkich jego mieszkańców czyli i na siebie.

Tutaj tych podobieństw mamy aż nadto bo zwróćmy uwagę na kwestię władzy świeckiej. Podobnie Herod, który wprawdzie wzgardził Jezusem, ale nie chciał Go zabić tylko oddał do Piłata do jego dyspozycji i rozwiązania przez niego sprawy. A wiedział najprawdopodobniej wcześniej, że Piłat nie chce Go zabić i musiał wiedzieć doskonale, że Rzym nie uważa Jezusa Chrystusa za buntownika i wichrzyciela.
„ Wtedy przywódcy i wszyscy ludzie tak powiedzieli do kapłanów i proroków: Człowiek ten rzeczywiście nie zasługuje na śmierć, bo naprawdę przemawiał do nas w Imieniu Pana i Boga naszego”.

Zatem władza świecka tutaj niezależnego Izraela, Judy obroniła proroka przed władzą religijną a w czasach Pana Jezusa podobnie władza świecka broniła Pana Jezusa, Rzym i w jakiś sposób także król żydowski.

Mamy tu i jeszcze podobieństwo z Janem Chrzcicielem. Jeremiasza nie pojmano i zgładzono dlatego że to działo się publicznie. Jak mamy w Piśmie o Panu Jezusie mówili miedzy sobą aby nie pojmać go w dzień i publicznie aby wzburzenie nie powstało wśród ludu.
Wielokrotnie chcieli Pana Jezusa zabić ale nie mogli go pojmać publicznie.

Jednak w tym czasie podobnie jak Jan Chrzciciel obok Pana Jezusa został zgładzony a nie udało się im Pana Jezusa choć bardzo chcieli jak wiemy z Poematu Boga Człowieka zastawiali i pułapki o których nie ma wzmianki w Ewangeliach albo tylko ogólne.
Był w tym czasie inny prorok, który, który prorokował w Imię Pana: Uriasz i mówił to samo co Jeremiasz (26, 20- 24)

Tutaj jednak konkretnie król podobnie jak w przypadku Jana Chrzciciela jest zainteresowany śmiercią Uriasza. Uriasz zbiega do Egiptu. Tam jednak król wysyła swoich ludzi: powiedzielibyśmy odział specjalny, takie komando śmierci, którzy dodatkowo sprowadzają Uriasza z Egiptu czyli porywają go w innym kraju ( znamy takie historie ze współczesności zwłaszcza w przypadku sowieckich przywódców, zresztą żydowskich) i sprowadzają do króla aby ten mógł nasycić swoją żądzę zemsty bo król osobiście przebija go mieczem.
Ciało Uriasza wrzucają do wspólnego grobu. Znów skojarzenie ze współczesnością i postępowaniem żydo-sowieckim w stosunku do ludzi niewygodnych, zwłaszcza naszych rodaków.

Dlaczego jednak Uriasz musi zginąć a Jeremiasz nie? Dlaczego Pan nie uratował i Uriasza. Działanie dobra, ściśle Słowo Boże, Prawda musi być okupione krwią męczennika.

Wiele tu jest podobieństw do tego co spotykało Pana Jezusa nim nas Odkupił. Jest to wyjątkowo podobne choć nie jest tak samo.

Bowiem w Starym Testamencie w Księgach Prorockich mamy wiele rzeczy i nieraz powtórzonych potem, cytowanych zwłaszcza w Apokalipsie, które nam pokazują to iż Kościół wystąpi przeciw Słowu Bożemu. Teraz jest to istotniejsze niż dawniej i teraz bardziej to widzimy.
Nadto podobieństwa do Osoby i sytuacji Pana Jezusa o których nie słyszymy też mamy ja ta. Ale o tym Kościół nas nie uczy w ramach niemałych przecież możliwości. A jak kto usłyszy na kazaniu to przypadkowo. Ja nie usłyszałem. A chodziłem zawsze w niedzielę i czasem w tygodniu przed Oddaniem się Panu Jezusowi. Więc od czasu Bierzmowania  to ponad 40 lat. Od końca LO czytałem też prasę katolicką. Od roku 2000 do 2012 słuchałem radia Maryja.   Nie natrafiłem też na książkę która pokazuje na takie podobieństwa.
A w ogóle więcej się dowiedziałem istotnych rzeczy o Starym Testamencie od o. Augusta Polanowskiego przez rok niż przez 12 lat z RM

CP

8 komentarzy:

 1. +
  Dodałem jeszcze pod materiałem o fragmencie z Jeremiasza uwagę.
  Przypominam, że najpierw odnosimy się do Orędzia dlatego jeśli nie ma takiego komentarza ( moje oczywiście się tu nie liczą tym bardziej, że te chniczne) to wstrzymujemy się z próbą umieszczenia innych

  OdpowiedzUsuń
 2. ObjawieniaOlawskie.pl

  Do Słów Pana Jezusa jako żywo pasuje przypadek upadłego proroka Małego Kamyka z Australii, kompromitacja którego przyczyniła się do poniżania Objawień w Oławie, gdyż przyjeżdżał on do Polski jeszcze przed swoim odstępstwem, ale o tym, że przed odstępstwem, to rzadko który krytyk Oławy wspomni.

  Drugą informacją jest to, że dziś (27-my września, przy okazji 270-ty dzień roku) obchodzimy 688-mą rocznicę bitwy pod Płowcami, gdzie po raz pierwszy od dosyć dawna udało się odeprzeć niemiecki najazd.

  Jeszcze dodam, że prorok Jeremiasz także zginął, ale dużo później.

  OdpowiedzUsuń
 3. +Jak Pan Jezus, czyli nadal jesteśmy w tej samej myśli.

  OdpowiedzUsuń
 4. Polacy, jako wasza Pani i Królowa ostrzegam was, szatan zawziął się na was, na wasz Naród i chce za wszelką cenę was wyniszczyć. Ludzie masonerii i iluminatów czynią wszystko, by was ogłupić, szczują, napuszczają celowo i z premedytacją jednych przeciwko drugim, płacąc „demonstrującym” niemałe pieniądze. Rządzą wami ludzie bez kręgosłupa moralnego, patrzą jedynie na doraźne korzyści. Chcą doprowadzić polski Naród do masowej depopulacji. Chcą oni, by jak największa liczba was zakończyła swoje życie, tak by oni mogli swobodnie przejąć waszą Ojczyznę, oraz liczne bogactwa polskiej ziemi.
  https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2019.htm


  Najsmutniejsze w tym jest to, że wielu polskich biskupów i kardynałów intronizowało w tajemnicy Lucyfera na króla, swojego pana i władcę i wcielają teraz w praktyce, masoński mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Zwykli ludzie coraz mniej mogą liczyć na swoich kapłanów, a agenci masonerii i Mosadu, oraz różnych innych wywiadów wielu państw, pracują usilnie, aby skłócić wszystkich ze wszystkimi, a zwłaszcza polskie duchowieństwo. Gro środków na ten cel przeznaczają Niemcy i bogaci żydzi chazarscy.
  MILCZ LEKARZU
  https://gloria.tv/video/oSoJnTzQ8mEx62MJfmPp4Ui3S

  OdpowiedzUsuń
 5. e w zasadzie żaden obecny polski dowódca nie dorównuje stopniem wojskowym, najwyższym dowódcom sił zbrojnych USA i szefów obrony państw NATO. Obecny Dowódca Sił Zbrojnych mianowany przez prezydenta Dudę – generał broni Rajmund Andrzejczak, jest niższy stopniem niż jego odpowiednicy z USA – co w przypadku spotkania z nimi, stawia go na straconej pozycji – czyniąc go wobec nich podwładnym. Prezydent nie zdecydował się na powołanie tzw. „czterogwiazdkowego” generała, który byłby równy rangą jego odpowiednikom w USA i NATO.https://wolna-polska.pl/wiadomosci/bunt-w-awl-we-wroclawiu-czyli-krzyk-rozpaczy-polskiego-wojska-2019-09

  OdpowiedzUsuń
 6. W strode 2 pazdziernika w mojej parafi Chojna ,bedzie intronizacja Jezusa na Krola pierwsze takie w zachodniopomorskim,pod przewodnictwem ks.Abpa.Andrzeja Dziegi .Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa.Iwona T.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brawo👏👏👏👏👏
   CHRYSTUS KRÓLEM🔔💞🔔💞🔔😇
   KRÓLÔJ NAM JEZU🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺

   Usuń
 7. Zdrady żydowskie były tak liczne i bijące w oczy, że nie mogły ich przemilczeć te czynniki polskie, które zawsze ii we wszystkich warunkach uważają za swą powinność brać Żydów w opiekę, które swą „tolerancją” wysunęły Żydów na różne wpływowe i lukratywne stanowiska, oraz gazety lewicowe, które są w Polsce wręcz ekspozyturą ochotniczą interesów żydowskich.

  https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/262-masowa-dezercja-zydowska-i-sabotaz-w-wojnie-20-roku

  Pozdrawiam In Christo
  Henryk

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.