UWAGA!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW!!


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/09/uwaga-bardzo-wazne-informacje-dla.html


Pod powyższym linkiem są adresy stron i kanałów związanych Bożych proroków jak i adresy kanałów z tymi Orędziami. Tam też ukazują się wybrane przekazy i inne materiały. Strona na której ukazują się zbiorczo Orędzia różnych proroków to: Przymierze Miłości https://www.przymierzemilosci.pl


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory.

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”


Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.


niedziela, 23 sierpnia 2020

22/ 23 VIII 2020 Oświecenie Sumień - ostatki/ Oświecenie Sumień a data 10 października w tych Orędziach, wyjaśnienie/ Anna od Jezusa: W Miłosierdziu Moim jest: (..) nauki na ten krótki czas do Oświecenia Sumień


Sobota,

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej 22 sierpnia/ niedziela 23 sierpnia


23. 37 – około 00:30


- Panie?

- Mój uczniu:)

- Mistrzu.

- Jestem Twoim Mistrzem, Panem, Stworzycielem i Przyjacielem. Wyniosłem Cię bardzo wysoko wśród dzieci ludzkich. Nie masz jeszcze mocy jak Eliasz czy Elizeusz, ale tę dostaniesz po Prześwietleniu Sumień.

I znak Mojej łaskawości, o którym Ci mówiłem:) Będzie to do sprawdzenia dla osób wybranych czy jest tak jak Ci powiedziałem a one to zaświadczą.

- Pytasz dziecko ( w duchu) ile umrze osób w Polsce podczas Prześwietlenia Sumień:)

- Tak Panie Jezu.

- :)

Dużo, dziecko.

- To i na świecie pewnie będzie dużo.

- Będzie to dużo w każdym kraju i narodzie chrześcijańskim:) (smutny uśmiech Pana Jezusa). Sługa, który zna wolę swego pana otrzyma większą chłostę. Inaczej mówiąc ochrzczeni, którzy zostali wszczepieni w Mój Kościół a zlekceważyli Boże dary odpowiedzą za to surowiej niż muzułmanie czy inni innowiercy, poza tymi, którzy prześladują chrześcijan. Lecz i tam jest masoneria. Ci zaprzedani szatanowi a wysoko umocowani nie umrą wtedy.

- Czy będzie tak, Panie Jezu, że będę szedł i widział zmarłych podczas Sądu na próbę?

- Tak będzie, dziecko. Skupisz się na swoich grzechach i winach i Mej Miłosiernej Miłości, ale będziesz to wszystko widział i oglądał.


- Marnie, Panie Jezu, do tego czasu u mnie.

- Marnie, dziecko, taki Ci daję dopust. Miałeś prawie cztery lata odkąd Mi się oddałeś. Nie uczynisz wiele na drodze Miłości w tych dniach.

- Ale będzie krzyż najpierw?

- Tak, będzie krzyż i tak jak w opracowaniu, które zamieściłeś a które przygotował kapłan.

https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/07/oswiecenie-sumien-dla-ratowania-dusz.html


Co do Twojej krwiożerczości, dziecko.

Zdjęta jest z Ciebie wina do końca września. Twoja krwiożerczość zaś będzie potrzebna. Gdyby zniknęła całkowicie nie wykonałbyś swego zadania.

Jeśliby Ci ktoś przed Prześwietleniem Sumień, czy po, chciał robić krzywdę nim będziesz miał dar rzucania ognia z rąk, możesz posługiwać się tym co masz i nie patrzeć na konsekwencje. Nie zabijesz, ale możesz ciężko ranić. Nim jeszcze będziesz miał ten dar. Zatem niech nikt z tych, którzy mają możliwości nie próbuje szczęścia jak to mówicie, bo może zostać ciężko ranny i ledwie tylko wykaraska się z tego a może niedomagać aż do końca, to znaczy do Trzech Dni Ciemności, nikt bowiem kto podnosi na Ciebie rękę nie wejdzie do Odnowionej Ziemi.

Amen.

- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Czyli, Panie Jezu, gdy mi będzie ktoś zagrażał to mogę zachowywać się tak jakbym miał zabić?

- Tak, dziecko, tak trzeba dla Twego ziemskiego bezpieczeństwa.

Obroni Cię wprawdzie św. Henoch, ale należy używać naturalnych środków, dla pokory także.

Zatem uważajcie i wybijcie sobie z głów sytuację, że siłą chcecie mego syna prowadzić na przykład na komendę policji, bo może się to skończyć ciężkim zranieniem chętnego lub chętnych do tego.

Trzymajcie się od Mego syna z daleka.

Nie dajcie okazji do zaspokojenia jego pragnienia upuszczenia komuś krwi...:)

Nie będzie się wahał. Jego zaś to samo nie dosięgnie:)

Więc może to zrobić bezkarnie jeśli będzie potrzeba.

Lecz niedługo będzie tego potrzebował bo potrzebne dary otrzyma szybko:)

- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.


- Ciekawi Cię, jednak, dziecko, ile osób umrze podczas Prześwietlenia Sumień.

Ludzie się będą bali wobec podanej liczby. Niech tak zostanie. Każdy Polak, który chodzi regularnie do Spowiedzi i do Komunii i ani jedna ani druga nie jest świętokradcza < tu w mniejszej części nieczytelny zapis „ 95 procent  ma szansę na powrót do życia, ponowną szansę po Prześwietleniu Sumień”. 95 procent z wyżej wymienionych C.P>.

Ale tak, będziesz i widział młode, ładne dziewczyny martwe bo własne ich grzechy wywołają w nich taki wstręt, że umrą.

I cóż i będzie widać marność, młode ciała sposobne do rozkoszy cielesnej, do niczego już nieprzydatne:). < Pan Jezus uśmiechnął się tu do mojej myśli, niestosownej, bo pomyślałem w jakimś szybkim przebłysku, że jest coś takiego jak nekrofilia C.P>.

- A ja Panie Jezu?

- Tak jak było w Twoim śnie. Jesteś wybrańcem Ducha Świętego, więc masz, można rzec specjalne przywileje, lecz oczyszczenie jest zawsze bolesne, ale będzie to ból duchowy.

- A moje serce?

- Twoje serce nadal będzie bardziej skłonne do zła niż przeciętnego Polaka – inteligenta, choć będzie krzyż na Niebie, nadal będziesz mógł zabić bez zmrużenia oka, dodatkowo wiedząc, że nie masz winy w Moich oczach. Lecz jak inni będziesz pościł, modlił się dużo, adorował Mnie.

- Ludzie się będą bali, że nastąpi koniec świata. Czy mam wyprowadzać ich z błędu?

- Poniekąd. Będziesz mówił aby przygotowali się na spotkanie z Panem bo chwila jest bliska. I by nie lękali się, ale uniżyli serca. Niech czynią pokutę i żałują za grzechy z całego swego życia a zwłaszcza za zatajone przed spowiednikiem. Niech przepraszają za wszystkie uchybienia wobec Mnie w Przenajświętszym Sakramencie i w Komunii Świętej:)

- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Pytasz, dziecko, czy będziesz publikował jeszcze gdy będzie Krzyż na niebie. Tak, dziecko, będziesz wtedy jeszcze publikował i napiszesz, że za chwilę będzie już zakończenie przekazów, czyli już po Prześwietleniu Sumień.

- Dziękuję słodki Mistrzu, ale i Sędzio. Chwała Tobie Chryste.

- :)

Nie lękaj się, dziecko.

Nie lękajcie się.

Ufajcie.

Pokój ludziom dobrej woli.

To „ operacja”, która jest potrzebna, dająca zdrowie i nowe życie, życie w Bogu, prawdziwe życie w Bogu, dla tych, którzy go pragną i którzy zapragną.

Przyjdźcie, którzy jesteście spragnieni, a Ja was napoję.

To Moja Woda Życia.

To Mój kolejny dar. Dar ostatni dla wszystkich dziś ludzi, którzy teraz żyją nie wyłączając nikogo.

Amen.

Opublikuj moje dziecko.

- Tak Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Wyjaśnienie sprawy 10 października w kontekście Oświecenia Sumień.


Jak wiedzą czytelnicy tych przekazów, data 10 października powtarzała się w przekazach dawanych poprzez mnie, niedawno, kilka razy.

Pan Jezus odnosił to konkretnie do mnie. Jednak poszło wrażenie i ja mu też uległem, że może to być data Prześwietlenia Sumień.

Jednakże jak zwrócono mi uwagę Pan Bóg nie podaje dat.

Jednak może taką podawać jeśli dotyczy to konkretnej osoby a nie wszystkich. Zatem data 10 października w odniesieniu do mnie może dotyczyć zmiany, pierwszego może daru, który obiecał Pan Jezus. Słuszne byłoby abym po Prześwietleniu Sumień jakiś czas trwał w pokucie, doskonaleniu się, wynagradzaniu a dopiero potem Łaska, którą chce Pan dać 10 października. Ten czas nie będzie zapewne długi, ale może to być kilkanaście dni. Zatem Prześwietlenie Sumień mogłoby być jeszcze we wrześniu.

Zatem nie kierujcie się datą 10 października jako możliwym czasem Oświecenia Sumień i że nie będzie to wcześniej.

Tutaj u Adama Człowieka;

http://www.duchprawdy.com/adam_czlowiek_krzyz_na_niebie_15_08_2012.htm

https://youtu.be/i57l5xuBsb8

Z tego co pamiętam z wiarygodnych Bożych przekazach była mowa o trzech dniach i trzech nocach gdy będzie widoczny krzyż, zatem może być tak, że do zobaczenia krzyża został nam nawet mniej niż miesiąc.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Anna od Jezusa:


Rok 2017


W Miłosierdziu Moim jest:


Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska zjednoczenia z Bogiem,


W Miłosierdziu Moim są kroki wiary i kroki do życia w jedności z Bogiem,


W Miłosierdziu Moim jest niezachwiany pokój duszy pośród największej burzy,


W Miłosierdziu Moim jest wzrost miłości, wierności, wiary, nadziei. W Miłosierdziu Moim jest wzrost każdej cnoty co dusze uświęca i ćwiczy,


W Miłosierdziu Moim jest troska o dusze,


W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania rzeczy minionych, teraz się dziejących, i tych co zdarzyć się mają,


W Miłosierdziu Moim jest mądrość duszy, co czerpie siłę i światło z Miłosierdzia Mojego,


W Miłosierdziu Moim doświadczam dusze, oczyszczam dusze, wychowuję dusze,


W Miłosierdziu Moim jest błędów poznanie. W Miłosierdziu Moim są konsekwencje i kary złego postępowania. W Miłosierdziu Moim jest cierpienie, co oczyszcza dusze, w Miłosierdziu Moim jest nawrócenie,


W Miłosierdziu Moim jest odnowa duszy, odnowa Moich darów i chryzmatów,

W Miłosierdziu jest moc i władza uwalniania i oddalania od wpływu szatana,


W Miłosierdziu Moim jest uwolnienie dla dusz od władzy i wpływu od złego ducha,


W Miłosierdziu Moim jest zbawienie świata, zbawienie narodu, zbawienie każdej rodziny, i zbawienie każdego z osobna,


W Miłosierdziu Moim jest moc co osłania od zła,


W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia,


W Miłosierdziu Moim jest poznanie woli Boga Ojca Mego. Wola Ojca Mego i Moja wola jest jednym tchnieniem Ducha Świętego,


W Miłosierdziu Moim jest miłość ofiarna,


W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia, co dla duszy jest zbawieniem,


..................................................................................


To co wyżej to jest mój wypis z Orędzi Anny od Jezusa z 2017 roku.

Reszta jest pod linkiem. Nie należy na tym bazować. Jednak zobaczyłem, że to układa się jakby w rodzaj litanii i samo takie zestawienie też jest wartością.

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2017-Stycze%26%23324%3B-_-Luty.htm


Orędzia Anny od Jezusa z lat 2015 - 2018 zatytułowane Miłosierdzie w Sercu Boga są zwłaszcza na ten krótki czas, bardzo krótki do Oświecenia Sumień, na te dni praktycznie.

Zatem promujcie je przede wszystkim.

https://anna-od-jezusa.pl.tl
29 komentarzy:

 1. Gosia- Trojjedyny Boże proszę o miłosierdzie dla mnie, moich dzieci, męża, rodziny przyjaciół, całej Polski i ludzkości na świecie. Miej nas w swojej opiece i nie pozwól nam zginąć. Kocham Cię Boże i cieszę się że to już. Przepraszam za wszystkie moje grzechy i błędy- wybacz dobry Ojcze i miej miłosierdzie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Gosia- Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza i Maryja zawsze Dziewica. Panie Cyprianie czy podczas trwania Prześwietlenia Sumień będziemy odczuwać męki w miejscu do którego trafimy( czyściec, piekło)? Czy będziemy tak jakby obserwatorami tych straszliwosci? I co stanie się z moimi dziećmi jeśli nie będzie mi dane tego przeżyć? Boje się że zostaną same a są jeszcze małe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [JoannaK] Myślę ,że wszystkie dzieci do 7 roku życia zostaną zabrane tzn pochwycone do nieba.

   Usuń
  2. Pani Gosiu wiele razy była informacja, żeby spieszyć się ze spowiedzią generalna, proszę odbyć i nie martwic się, a dzieciom, mężowi i sobie nałożyć Szkaplerz karmelitański oraz oddać się w niewole Niepokalanej Maryji. Krótszy akt u Żywego Plomenia lub dłuższe rekolekcje http://www.duchprawdy.com/33_dni_przygotowania_wg_traktatu_sw_ludwika.pdf

   Akt Unii Świętej i oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości.

   O Trójjedyny Boże, oto oddaję się Tobie w niewolę miłości poprzez Niepokalaną. Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz, oraz wszelkie przeżycia. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a Ty Sam posługuj się mną od tej pory. Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym, wyrażam moją zgodę na zawarcie Świętej Unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym, oraz oddanie się całkowite i nieodwracalne w wieczną Niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez Niepokalaną. Ty Sam wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały Twoim Świętym Osobom Bożym na całą wieczność. Prowadź mnie, kieruj mną, według Twojej Woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę być doskonałym narzędziem w Twoim Świętym Ręku. Oddaję Ci Trójco Święta poprzez Niepokalaną wszystkie moje modlitwy całego mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą moją duszę i cale moje ciało na wieczność. Zechciej przyjąć o wieczny Boże moją osobę w darze do wiecznej dyspozycji. Oto niewolnik twój o Panie, czeka na polecenia i rozkazy, niech się stanie we wszystkim Boża Wola nade wszystko. Amen.
   źródło; https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/Akt-oddania-si%26%23281%3B-w-Niewol%26%23281%3B-Tr%F3jcy-%26%23346%3Bwi%26%23281%3Btej-.-.htm

   Usuń
  3. U Pana Cypriana w oredziu https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/07/29-vii-2020-w-miejce-podziekowania-i.html przemawiała Matka Boża : Teraz mówię, Ja, Matka Boża.
   Tak, bardzo chciałabym abyś Mi się konsekrował w trzydziestu trzydniowej konsekracji według św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. I Ty i inni czytający te przekazy.
   Odczujesz różnicę w wielu sprawach z którymi masz problem m.in. rozpraszanie się, trudności w skupieniu się na modlitwie.
   U Marii Michaliny od Apokalipsy Orędzie z 12 IV 2020r.
   Zmartwychwstanie Pańskie 12. IV. 2020r.

   +++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dziecko Moje MM od Apokalipsy, załóż Mój szkaplerz z Góry Karmel z Ziemi Świętej, który niech ciebie chroni, tak jak usłyszałaś podczas Apelu trwając w łączności duchowej u stóp Moich Hetmanki Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani i Wszystkich Narodów.

   I niech tak uczynią wszystkie Moje wybrane dzieci w tym czasie pożogi i trwogi [nosić szkaplerze]. http://www.domymodlitwyjp2.pl/

   Usuń
 3. Niech bedzie BOG blogoslawi I prowadzi amen

  OdpowiedzUsuń
 4. (Krystian). Na stronie Żywego Płomienia w Orędziu Ducha Świętego jest podane że Prześwietlenie Sumień odbędzie się 7 dni po ukazaniu się krzyża na niebie. Pozdrawiam.Krstian.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [ObjawieniaOlawskie.pl]

   10 sierpnia 2020r., Duch Święty do Żywego Płomienia (fragment):
   https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

   „Już teraz jesteście tuż przed wydarzeniami, które były od dawna wam przepowiadane, a które niebawem będą zrealizowane. Zły duch wie, że coś wkrótce się wydarzy, dlatego szykuje on swoje siły do tego decydującego starcia. Przypominam wam o niezbędnych przygotowaniach do nadchodzących wydarzeń. Już niedługo ludzie masonerii spowodują kryzys jakiego jeszcze nie było. Z dnia na dzień pieniądze stracą swoją wartość, szybko skończą się zapasy żywności, a działania rządów zmierzać będą do oddania diabłu ludzi przez szczepienia, w których będą maleńkie nanochipy. One oddadzą pełną kontrolę nad tymi, którzy się jemu poddadzą. Niebawem też Judasze Kościoła Świętego wprowadzą nowy Mszał, w którym zabraknie słów konsekracji. Od tego momentu nie będzie Najświętszej Ofiary, która będzie sprawowana jedynie w domach modlitwy przez kapłanów, którzy się temu nie poddadzą.

   W międzyczasie zajaśnieje Świetlisty Krzyż na Niebie, którego będą chciały zniszczyć siły zła, lecz nic z tego im nie wyjdzie. Od chwili Jego ukazania za siedem dni, Ja Osobiście oświetlę całą zamieszkałą ziemię, Światłem Bożej Sprawiedliwości. W tym czasie zatrzyma się czas na kilkanaście minut, a każdy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy Moimi Świętymi Oczyma.

   Zanim demon zacznie ponownie działać, każdy z was otrzyma kilka tygodni, na naprawę swojego życia i podjęcie niezbędnych do tej naprawy decyzji, zwłaszcza tych dotyczących waszego zbawienia. W tym czasie niektórzy ludzie będą uniesieni na obłoki Nieba, znikając z powierzchni ziemi. Syn zatracenia, Antychryst rozpocznie swoje rządy także w Kościele Świętym.

   Pragnę, aby wielu podjęło modlitwę i post za swoich kapłanów i biskupów, bo wielu ich zginie w tym czasie, a większości z nich zagraża wieczne potępienie. Niebawem będzie odwołany do wieczności Benedykt XVI. Jeżeli nie nawróci się Papież Franciszek, to zagraża mu wieczne potępienie. Zechciejcie modlić się w intencji Jego nawrócenia.

   W niedługim czasie po rozpoczęciu swojego panowania, Antychryst wyda tajny rozkaz, likwidacji całego duchowieństwa świata, wszystkich szczebli. Przetrwają tylko ci z nich, którzy się ukryją. W tym czasie zginą miliony katolików i aż 90% duchowieństwa świata wszystkich szczebli. W Polsce zginie o wiele mniej, bo Oświetlenie Sumień nawróci większość ludzi i polskiego duchowieństwa. W tym czasie, w ostatniej chwili dokonają oni pełnej Intronizacji Jezusa. Nastąpi ostatnie, pełne przyspieszenie czasu do 100%, a odczują je wszyscy.”

   Usuń
 5. Lukas
  Chwała Tobie Chryste

  Ostrzeżenie musi być wsparte przez modlitwę.
  Ważne jest jednak, aby pamiętać o jednej istotnej lekcji dotyczącej Ostrzeżenia. To wielkie Wydarzenie, kiedy nie tylko wszyscy będziecie widzieć wasze grzechy, jak Ja je widzę, ale zrozumiecie Prawdę o przyszłym życiu, musi być następnie wsparte przez modlitwę.
  Niestety, wielu powróci później do grzechu. Teraz jest czas na przygotowanie się, aby uniknąć tej sytuacji, poprzez modlitwę każdego dnia waszego życia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. W ten sposób wasz zwyczaj modlenia się tą potężną modlitwą utrzymywać będzie poziom nawrócenia i wiary, który ogarnie później świat.
  Cieszcie się, módlcie się i dziękujcie Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, za to Wielkie Miłosierdzie. Uklęknijcie i chwalcie Boga Ojca, za Dar Mojej Ofiary. Modlitwa pomoże osłabić skutek prześladowań globalnego Nowego Światowego Sojuszu, które potem nastąpią. Jeśli wystarczająco dużo z was pozostanie wiernych Mnie, Moim Naukom i jeśli będziecie się nadal modlić oraz przyjmować Sakramenty, możecie zmienić bieg wydarzeń, które mogłyby nastąpić.
  Jak potężne jest Moje Miłosierdzie. Tak wielu z was nadal nie rozumie jego Znaczenia. Niestety, wielu nigdy wcześniej o nim nie słyszało.
  Do tych spośród was, wiernych Mi, muszę skierować teraz bardzo specjalną prośbę. Nie chcę widzieć żadnych Moich Dzieci — zgubionych. Dlatego dane jest wam Ostrzeżenie. Pokaże ono każdemu z was, także sceptykom pośród was, co rzeczywiście stanie się w czasie Sądu Ostatecznego. Tak więc, aby pomóc Mi uratować każdą pojedynczą duszę, chcę, żebyście zadeklarowali swój własny dar pomocy dla Mnie w nawracaniu dusz.

  OdpowiedzUsuń
 6. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie a godzin wieczności tylekroć bądź pochwalon Jezus ma Miłości.
  W dziękczynieniu za te ostatnie Słowa naszego Króla Jezusa Chrystusa, jakże nas umacniajace w tym czasie. Szczęść Boże wszystkim!

  OdpowiedzUsuń
 7. [mala wierna]
  Przeswietlenie sumien to ogromny dar...a ja pokladam w nim mimo grozy ogromna nadzieje. Sa chwile, kiedy nawet nie mysle o sobie - co ze mna bedzie, ale o bliskich ktorzy na codzien sa bardzo daleko od Boga. Odkrylam tez ostatnio w swoim zyciu, ze juz niewiele rzeczy mnie cieszy,”ozywia”. Pyszne jedzenie, film, wspolnie spedzony czas z przyjaciolmi, przejazdzki samochodem to uwielbialam. A teraz wszystko staje sie jakby jalowe. Mam wrazenie, ze Bog chce mi pokazac, ze teraz tylko On powinien sie liczyc i tylko On moze mnie „ozywic”. I tak troche tkwie miedzy jednym a drugim swiatem bo przy Bogu nieraz mi ciezko caly czas wytrwac. Czekam z nadzieja i troche trwoga. Jezu ufam Tobie ♥️

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zupełnie jakbyś mi wyciągnela słowa z głowy 😅 tez sie martwie co będzie z członkami rodziny, którzy nie spowiadaja się wogole i nie przystępują do komunii , nie chodzą wogole na mszę świętą czy żyją w grzechu ciężkim...o siebie się mało martwię, bo ufam Bogu ,jego woli i temu co dla mnie przygotował. Muszę modlić się o odwagę co do mówienia o konieczności nawrócenia. Bóg wie ,że ja kompletnie nie mam daru przekonywania i jedynie Duch Święty tu może zadziałać xD różnie ludzie odbierają takie napomnienia, najgorsze, że czasem jako wywyzszanie się z mojej strony

   Usuń
  2. [mala wierna]
   Doskonale Cie rozumiem. Kiedys probowalam chociaz troche mowic o Czasach Ostatecznych i zdecydowanie kiepsko mi to wychodzilo a sluchajacy (?) albo bluznili od razu albo odwracali sie ode mnie. Nawet w najblizszym towarzystwie. Tego samego dotyczy mowienie o swoich wartosciach dotyczacych aborcji, lgbt, eutanazji itp. nie mowiac juz o polityce....ktora dzieki tym przekazom wyglada jeszcze inaczej niz jako katoliczka sie spodziewalam. Chociaz od jakiegos czasu coraz odwazniej potrafie o tym mowic, uwazajac zeby nie krzywdzic sluchajacego. Jesli zaczyna sie klasyczna gadka o moim braku tolerancji zawsze prosze, zeby byc tolerancyjnym w scislym tego slowa znaczeniu i szanowac tez moje - inne zdanie. Jak to nie pomaga to mowie, ze ta osobe rozumiem, ale ja uwazam inaczej i zamykam dyskusje :). Poki co troche pomoglo ale wiadomo ile przykrosci dzisiaj mozna sie nasluchac trzymajac dobra strone :). Przyszla mi tez mysl, ze nie wszyscy sa w stanie przyjac prawde taka jaka ona jest i jedyne co pozostaje to byc zywym przykaldem dla takich osob. Chociaz szczerze przyznam sie, ze i to nie raz mi nie wychodzi :)

   Usuń
  3. Mala wierna, to samo odczuwam w tym roku. Granie w jedną grę komp. i jazda rowerem dawały mi radość. Teraz zrobiło się to takie jak mówisz "jałowe". Nie wiem z jakiego powodu tak się dzieje, ale myślę, że przez te wydarzenia w tym 2020 roku. Nie odczuwam do tych hobby takiego pociągu, zwłaszcza granie w tą grę mi obrzydło, bardziej niż jazda rowerem. Być może , coś tak czuję, że Pan Bóg nas indywidualnie kazdego ptzygotowuje na coś.

   Usuń
 8. [MagdalenaP] Chwała, Cześć, Uwielbienie i Dziękczynienie Ojcu, Synowi i Duchowi Swiętemu, jaka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen.

  OdpowiedzUsuń
 9. takaprawda
  Jeśli przypuszczalne krzyż na niebie ukaże się we wrześniu, możliwe że w dzień Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, a prześwietlenie sumień 16 września -daty zapisanej przez Jacintę: 1972 wg. zasady sumowania, jak wskazała Matka Boża, dla cyfr 9 i 7.

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję Panie Jezu za te szczegóły, na które nie zaslugujemy. Proszę Cię, oswiec i uratuj moja rodzinę i wszystkich Polaków🙏
  Twoja Wola a nie nasza niech się wypełni.

  OdpowiedzUsuń
 11. [Konrad]
  My Polacy będziemy mieli trudniej, to logiczne, ponieważ nasze poznanie Boga jest większe aniżeli w innych państwach. Było także wiele przykładów Świętych w Polsce czy z Polski. Chociażby Swięty Jan Paweł II. To sa przykłady które ludzie widzieli o nich słyszeli. Szkoda tylko, że tak dużo rodaków umrze w tym dniu Cudu Miłosierdzia dla świata, żeby w tym czasie poprosili Pana Jezusa o Miłosierdzie aby zostali uratowani od ognia piekielnego. No i szkoda tych pięknych dziewcząt, który życie zgaśnie w momencie o którym człowiek nie myślał że nastąpi i będzie to dotyczyło tak wielu w jednym i tym samym momencie.
  Mam swoje zdanie jak przedstawia się Niebo, Pana Boga, Aniołów, Matkę Bożą na obrazach, w mediach w Kościołach na witrażach jak się pokazuje obrazy z piekła że to tam nic nadzwyczajnego. Tak świat jest oszukiwany przez wrogów Pana Boga. Z Pana Boga robi się dziadka z duzą brodą a piekło wygląda jak podziemna jaskinia w której demony zabawiaja się z ludźmi nie widać u nich ani cierpienia ani strachu. Są bo są i tak w świat idzie przekaz i ludzie traktują to że Pan Bóg Zbawia a nawet jeśli nie to w tym czyśćcu czy w piekle nie ma tak źle.... No to teraz ujrzymy jak jest naprawdę każdy wg. zasług.... i dotyczy to wszystkich powyżej 7 roku zycia.

  OdpowiedzUsuń
 12. Celina z Norwegii jak przeczytalam to oredzie poczulam wielka radosc w Sercu a jednoczesnie smutek co stanie sie z ludzmi ktorych znam Polakami ktorzy nie chodza ani do kosciola ani do spowiedzi chociaz mamy tu Polski kosciol i polskiego ksiedza prosze Cie Panie Jezu badz dla nas tu na obcej ziemi laskawy ❤Jezu ufam Tobie

  OdpowiedzUsuń
 13. + Wydaje mi się czy Pan Jezus zrobił drobnego prztyczka w nos mówiąc o krwiożerczości? Bo aż się uśmiechnąłem na tesłowa: "co do twojej krwiożerczości, dziecko"

  OdpowiedzUsuń
 14. No to będzie grubo...
  Mam nadzieję, że wrócę do życia po PS.

  OdpowiedzUsuń
 15. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski!
  Mam taką nadzieję, że w mojej rodzinie i znajomych nikt nie straci życia po prześwietniu sumień. Bardzo się boję, że mimo moich modlitw ktoś z moich nie praktykujących bliskich może nie przetrwać prześwietlenia sumień. Panie Jezu ja jestem gotowy a czy moi bliscy także? Wierzę, że oświecisz ich w tym dniu i dasz przykład jak się przygotować na Trzy Dni Ciemności.
  Chwała Tobie Chryste na wieki wieków amen!

  OdpowiedzUsuń
 16. [Piotr / Gliwice] Pan prof. W. J. Korab-Karpowicz buduje ruch polityczny. Dnia 3 sierpnia 2020 został nominowany Prezydentem in spe Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Co to znaczy Prezydent IN SPE, można doczytać na stronie pana profesora. Obecnie oznacza to poparcie coraz większego grona osób, gdyż do wspomnianej godności został wybrany spośród kilkudziesięciu kandydatów. Szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/korabkarpowicz

  OdpowiedzUsuń
 17. [Konrad]
  Pan Bóg i tak okazuje nam swoje Miłosierdzie, pomyślcie co by było gdyby Pan Bóg jak teraz jest, bez ostrzeżenia oddał nas pod "czułą" opiekę synagogi szatana ta walka byłaby dramatyczna nie dość że 4/5 ludzkości przyjęłoby znamienie bestii pod pozorem ochrony zdrowia obywateli i zjednoczonego swiata i jakie byłoby napiętnowanie resztki ludzi którzy znamienia nie przyjęli. Po Prześwietleniu sumień będzie jakaś równowaga może wiecej ludzi postawi się i odmówi swiatowych szczepień. Poza tym prawda że Pan Bóg istnieje musi być ukazana, za duzo ludzi wierzy w swoje teorie istnienia. Po drugie jak już pisałem wyżej obrazy i wiedza o Bogu, o niebie, czyśćcu, szatanie i piekle jest przekręcona, spłaszczona ludzie sa oszukiwani i muszą wiedzieć o tym czarno na białym co jest w tym Bozym wymiarze świata w wieczności. Wielu ludzi nie wierzy w istnienie Nieba czyścca oraz piekła. Nie przejmują się życiem co tu robią jak się zachowują. To duchowe poznanie będzie podobne do tego co przeżył Szaweł, ale jakże inne w swoim finale. Tamten stracił na jakiś czas wzrok, my dostaniemy szansę widzenia co nas czeka gdybyśmy umarli w tym momencie.
  Prześwietlenie sumień to jedno a potem wojna rewolucje, prześladowania ze strony antychrysta oraz 3 dni ciemności tak sie populacja światowa zmniejszać będzie. A czemu? Ludzie sami otworzyli bramy piekieł na oścież i doprowadzili do tego że ta dekada bedzie ostatnią w XXI w.n.e. Wszyscy jesteśmy grzesznikami ale w pewnym wieku wypada aby ludzie zastanowili się nad sensem istnienia. A zdziczenie coraz większe nawet TVP bierze w tym udział ogłupianie ludzi typu disco polo a dziadki zamiast robić rachunek sumienia, modlić się to ganiaja za sobą w sanatorium miłości i tak się ludzi odciąga od spraw Wieczności. A bawcie się młodzi i starzy.

  OdpowiedzUsuń
 18. takaprawda
  Jak pan Krystian pozwoli, to podany przez Pana cały mechanizm zniewolenia i zmiany DNA dziecka Bożego przez znamię bestii.
  http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/julie-whedbee/2020/august/02/the-mark-of-the-beast-is-here
  https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/holy-family-refuge/2019/december/11/god-the-father-s-healing-prayer&prev=search&pto=aue
  http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/julie-whedbee/2020/july/27/your-soul-is-at-stake

  OdpowiedzUsuń
 19. Zanurz nas Panie w niezgłębionym Swoim miłosierdziu.cały naród Polski, niech przyjdzie na zeń opamiętanie jak powrót marnotrawnego syna do miłosiernego Ojca! Zawierzamy Ci się Ojcze. Nie pamiętaj że czasem było źle...

  OdpowiedzUsuń
 20. [Wioletta D.]

  Niech żyje na wieki Nasz Pan Jezus Chrystus Król Polski!
  Kochany Jezu ochroń moją Rodzinę o którą się tak bardzo martwię i nas Polaków,do wielu tak ciężko jest się przebić,tak "gruby" mur... Jezu proszę Cię przebij te ściany Mocą Twojej Ogromnej Miłości aby wielu mogło
  jeszcze teraz "przejrzeć".
  Błagam Cię o wybaczenie mych i moich Najbliższych grzechów także tych które popełniliśmy nieświadomie. Wzbudź
  w nas wielki żal za grzechy.Jezu Chryste proszę Cię pomóż nam byśmy umieli "wpłynąć" na Naszych Bliskich
  by się w porę opamiętali.Proszę wybacz nam nasze ułomności ,proszę Cię z całego serca.
  Jezu Najdroższy daj nam siłę by nami nie zawładnął lęk przed tym co ma nastąpić.
  CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN.♥️♥️♥️��

  OdpowiedzUsuń
 21. [ObjawieniaOlawskie.pl]

  Wartość tych Orędzi jest nieoceniona, za co wypada co dzień dziękować Panu Jezusowi.
  Wątek Krzyża na niebie był także poruszany w Oławie, podam poniżej te Orędzia:

  „Moje dzieci, czyńcie pokutę. Nawracajcie się, bo czas jest krótki. Żyjecie już w dniach, w których są dawane znaki na niebie i ziemi. Przez te znaki narody mają się nawrócić. Bóg da znak na niebie w postaci Krzyża. A jeśli ludzkość się nie nawróci, to nastąpi nawałnica z piorunami i błyskawicami, ziemia zacznie pękać. Już były trzęsienia ziemi w niektórych krajach, bo ludzie za dużo grzeszą. Te narody, które zwracają się do mego Syna i do Mnie, będą ocalone. A te, które oddały się szatanowi, zginą. (...) Jeżeli cały naród polski będzie gorąco prosił Boga o Miłosierdzie, to będzie ocalony. Wszystkie narody świata będą brały przykład z Polski, jak należy wielbić Boga. Będą otrzymywać liczne łaski uzdrowienia duszy i ciała, gdy będą przybywać [do Oławy], do kaplicy Bożego Pokoju.”
  (Matka Boża, 1 XI 1985r.)


  „Pamiętaj, że gdy narody się nie nawrócą, będzie dany znak Krzyża na niebie w złocistym kolorze. Krzyż ten będzie otoczony promieniami ognia, które będą spadać na ziemię i na tych, którzy go odrzucili. Wiele narodów walczy z Krzyżem, one będą zniszczone. Ziemia będzie zamieniona w popiół.”
  (Matka Boża, 25 III 1986r.)

  OdpowiedzUsuń
 22. [Henryk]

  Matki z dziećmi więzione na porodówkach.
  Mengele w polskim wydaniu?
  Miro Wilewski https://tylkotata.pl/matki-z-dziecmi-wiezione-na-porodowkach-mengele-w-polskim-wydaniu/

  Od kilku miesięcy trwa przebudowa szpitali. Na porodówkach tworzone są izolatki z metalowymi drzwiami. Bez klamek.

  Pani Ania pracuje w administracji w jednym z krakowskich szpitali. Na oddziale położniczym bywała często – służbowo. Tym razem trafiła tam niejako „prywatnie”. Urodziła kolejne dziecko. Dzień po porodzie postanowiła odwiedzić koleżanki z pracy. Oddział znała dobrze i poszła korytarzem, którym chodziła wcześniej co kilka dni. Jakież było jej zdziwienie, gdy część korytarza okazała się być zamknięta.

  – Poszłam tą samą drogą, co zwykle – mówi Ania. – W połowie korytarza była folia. Odsunęłam ją, bo myślałam, że to zwykłe zabezpieczenie, jak przy malowaniu, a dalej będzie przejście, jak zawsze. Jednakże część korytarza za tą zasłoną była kompletnie przebudowana. Było tam osiem sal, do których prowadziły ciężkie, rozsuwane, metalowe drzwi. Bez klamek, na kody, możliwe do otworzenia tylko od zewnątrz. To wyglądało jak nowoczesne więzienie z filmów o szalonych terrorystach. Sale były duże, na kilka łóżek. Drzwi nie miały żadnego otwarcia od wewnętrznej strony.

  Po co zwykłemu szpitalowi, a w szczególności zwykłej porodówce, takie pomieszczenia, w dodatku budowane nagle, w szpitalu cierpiącym na niedobory finansowe?

  Zapytaliśmy o to dyrektora oddziału położniczego.

  – Dostaliśmy takie plany przebudowy od Ministerstwa Zdrowia – mówi dr hab. Adam W., koordynator oddziału. – Stworzenie takich izolatek jest konieczne w związku z zabezpieczeniem pacjentek i dzieci wobec prawdopodobnego rozwoju pandemii.

  — A dlaczego drzwi są metalowe, praktycznie pancerne, i nie można otworzyć ich od wewnątrz? Czy pacjentki nie będą mogły wychodzić? – zapytał nasz reporter.

  Pan doktor odmówił odpowiedzi na to pytanie. Zakazano nam także robienia zdjęć. Wnioski pozostawiamy Czytelnikom.

  Pozdrawiam In Christo

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.