UWAGA!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW!!


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/09/uwaga-bardzo-wazne-informacje-dla.html


Pod powyższym linkiem są adresy stron i kanałów związanych Bożych proroków jak i adresy kanałów z tymi Orędziami. Tam też ukazują się wybrane przekazy i inne materiały. Strona na której ukazują się zbiorczo Orędzia różnych proroków to: Przymierze Miłości https://www.przymierzemilosci.pl


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory.

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”


Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.


środa, 26 sierpnia 2020

25 VIII 2020 cz. 1 Tak mało czasu, dziecko. Co Ty na to?:)

 

Wtorek, 25 sierpnia


Około 2.30


-:)

Cóż dziecko.

- Panie Jezu.

Stać przed Panem, prawdziwym Majestatem. Mieć obrzydzenie do swoich grzechów, żałować za swe winy.

Niedługo wszyscy będą to wiedzieć i te słowa będą blade.

- Słowa zawsze są blade wobec Boskiej rzeczywistości. Ty jednak jesteś gniewem Ojca. Jesteś człowiekiem i tylko człowiekiem lecz jak już mówiłem zarazem, czymś na kształt Anioła Śmierci. Spocznie na Tobie Duch Święty i oczyści Cię.

:)

- Dziękuję Memu promiennemu Panu jak go dawniej nazywałem

za to .. <myśl urwana? C.P.>

-:)

- Tak mało czasu, dziecko. Co Ty na to?:)

- Cóż Panie, to chyba dobrze, lecz ja…

- Cóż Ty?..

- To jak śmierć Panie Jezu, sąd w chwili śmierci, tylko z odwrotem.

- Od pół roku niemal nie masz żadnej winy – i w tej bezwinie przyjdziesz do Boga.

- O Panie.

Ale mam zaległe.

- Ojciec na kogoś kto jest bez winy, a tacy nie bywają nawet i święci ( poza wyjątkami) popatrzy Łaskawym Okiem. Jesteś Jego gniewem. To jest nieodwołalne.

Możesz jutro pójść < nieczytelny częściowo zapis, ale w tym sensie, że „możesz wziąć udział w orgii” C.P.> , strzelić do policjanta, rzucić staruszkę pod koła samochodu, to się nie zmieni. Będziesz gniewem Ojca.

- Cóż powiedzieć Panie.

- :)

- I cóż ja będę robił w tych dniach Panie?

- To co do tej pory:) Jesteś chory, choroba gardła Ci nie przechodzi i

< nieczytelne słowo C.P> zatok.

Twój organizm jej nie zwalcza. Kilka dni gorączki a byłbyś zdrowy.

- To może, Panie Jezu, zjeść surowego ziemniaka?

- Lepiej nie eksperymentuj, dziecko. Skoro organizm tego nie daje to tak musi być.

Lecz niedługo takiego Twego zdrowia i takich kłopotów.

Będziesz zdrowy jak rydz:) i zęby będziesz miał białe, wilcze, jak było we śnie. Jak się roześmiejesz to dźwięcznie i groźnie gdy będzie trzeba. Jedną ręką będziesz mógł udusić dorosłego mężczyznę a nie będzie miał sił oderwać Twej ręki.

- O Panie Jezu, Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję za wszystko.

Tak bardzo o mnie dbasz. I podtrzymujesz < niepewny zapis „taką siłę we mnie” C.P.>.

- Tak, dziecko, gniew Ojca w tym narodzie nie może po po Oświeceniu Sumień skupić się na pokucie i wynagradzaniu < nieczytelna część zdania C.P.> będziesz „odporniejszy” niż inni ludzie.


Od zawsze było w Tobie pragnienie przelania krwi. A jest ono potrzebne, dlatego nie będziesz winiony za to:)

- Czyli Panie, mam tak jakby czekać na Sąd z podniesionym czołem?

- I tak i nie, dziecko.

Ukorzysz się, dziecko i jeszcze wcześniej, ale pragnienie krwi i inne pokrewne oddasz Panu swemu.

- A jak będzie z nieczystościami?

- Mówiłem o tym, że jesteś czysty bardziej niż niejeden z małżonków nawet gdy nie grzeszy i nie spogląda na inną niewiastę.

- Tego nie rozumiem, Panie.

- Ale tak jest, ponieważ byłeś wybrany – zawsze. I taki dar miałeś już gdy w przedszkolu bawiłeś się w lekarza z poduszczenia Twych rówieśnic, gdy grzeszyłeś z kobietą, one same mówiły, że odczuwają coś czystego, nawet się dziwiły.

- Jestem marnym grzesznikiem.

- Jesteś. Ale też jesteś czym Cię uczyniliśmy, My Trójca Święta.

Niczemu nie oddawałeś serca, jednej tylko rzeczy i za to byłeś rugany dwudziestego piątego lipca. Gdybyś w tej jednej tylko rzeczy nie dał serca, nie byłbyś rugany.

Nie rugałbym Cię gdybyś zgrzeszył z kobietą wtedy, albo i z kilkoma naraz a nawet z mężczyzną.

- Jestem niczym, Panie.

- Dopiero co mówiłem, że jesteś mniej niż niczym.


- Panie, święci się bali i drżeli przed stanięciem przed Tobą a Ty chcesz żebym był silny.

- Gniew Ojca jest silny. I Ty bądź więc silny.

- < Niejasny nieco zapis zdania „ I mało bólu przy tym wszystkim”C.P.>

- Jak <nieczytelne słowo C.P.> gdybyś bardzo kochał nie <nieczytelne słowo , pasuje „ nie zdołałbyś, nie chciałbyś” C.P> wykonać swego zadania, gdybyś był bardzo dobry. Nie możesz stać się bardzo dobry po Sądzie, bo nie będziesz chciał przelewać krwi. A nawet jakbyś to robił, to na siłę.

Musisz mieć duszę wojownika, nie tyle chrześcijańskiego rycerza co starotestamentowego Izraelity.

- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

- Ach te Panie Jezu białe ząbki. Już się oblizuję przejeżdżając językiem po swoich jakbym już je czuł.

- Zęby to będą mocne. Dasz radę gryźć surowe mięso i orzechy nimi [ rozłupywać]. Ba, dziecko, mógłbyś odgryźć palec, tak będą silne.

- To sam się siebie boję Panie Jezu.

- O tak, dziecko, bój się. Jak źle postąpisz a sam sobie za karę przyłożysz, to możesz się znokautować:) Pan Jezus się śmieje.

- A jak z tego nauka dla czytających?

- Wszechmoc Boga jaka jest.

Każdy <nieczytelne słowo C.P> jaki był na Sądzie. Bóg ma wielkie serce, nieskończone.

Poznanie jest dobre, zawsze gdy jest od Boga.


Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli.

Te Słowa odnoszą się do Sądu na próbę.

I wcześniej, że poślę Ducha Pocieszyciela i On doprowadzi was do całej prawdy.

To właśnie będzie w Sądzie na próbę.


(pauza)


-:)


I co, mój ptaszku:) Pan Jezus się śmieje.

- Niewinne ptaszę, Panie Jezu.

-:)


Będziesz sokołem, który Mój Ojciec będzie puszczał z ręki na tych, których uzna za swych przeciwników.

Będziesz niósł śmierć moje dziecko. Śmierć dla tych, którzy będą sprzeciwiać się Ojcu. Jeśli będą tacy Polacy i oni będą wyrzynani jak wieprze. Tak, dziecko, takie słowo właśnie.

- Będę rżnął Panie Jezu nie swoich, czy swoich też jeśli Bóg Ojciec tak zechce.

- Jesteś jak Kmicic, który gdy jego Tatarzy podswawolili i zostali w tyle by puścić ogień i „podswawolić” z młodymi kobietami wrócił się i kazał im się wzajemnie powywieszać. A oni robili to pośpiesznie, zachęcając się wzajemnie bo „bagadyr się wścieknie”.


Trzeba, dziecko, tak jak Mojżesz uczynili z Aronem. Gdy Polacy, część, będą się sprzeciwiać, wyciąć dla postrachu i dwieście tysięcy mężczyzn.

- Tak Panie Jezu.


- Ale ja nadal jestem mdły inteligent i nie nadaję się do tego.

- Teraz nie, ale już niedługo tak. Jednak potrzebne pierwiastki są w Tobie. I te złe i te dobre.

Cieszysz się, że będziesz gniewem Ojca, dziecko?

- Bardzo Panie Jezu.

-:)

I przywrócisz Jego Święto.

- Tak Panie, ale nigdy Święta tego nie było, jakże więc przywrócę.

- Przywrócisz, bo jest to Święto należne Bogu od samego początku. Winno być ono ustanowione w Kościele nim została ustanowiona Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Ojciec jest pierwszy.

Ojciec jest < w zapisie „Najważniejszy” lub „Największy” C.P.>

Wszystko w Ewangelii odnosiłem do Ojca.

- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.


-:)

- Dobranoc Panie Jezu < tutaj nieczytelny przymiot Pana Jezusa C.P.>

-:)

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dobranoc Nasz Wybrańcu.

:)


Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////OŚWIECENIE SUMIEŃ” - Dla ratowania dusz ludzkich


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/07/oswiecenie-sumien-dla-ratowania-dusz.html


Tutaj czytelnik umieścił na yt


OŚWIECENIE SUMIEŃ - już wkrótce!

https://www.youtube.com/watch?v=hbM1kqM2DVYW Miłosierdziu Moim jest: (..) nauki na ten krótki czas do Oświecenia Sumień


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/08/w-miosierdziu-moim-jest-nauki-na-ten.html


WYRZEKANIE SIĘ ZŁYCH DUCHÓW i WYZNANIE WIARY

https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/08/wyrzekanie-sie-zych-duchow-i-wyznanie.html


……………………………………………


Kanał na youtube gdzie jest 30 tych Orędzi

https://www.youtube.com/channel/UCl0aYkOFmLRhwuwYyfTg0qA/featured( przynajmniej dwa przekazy z blogu, które są linkowane pod Orędziem na youtube zostały w tajemniczy sposób usunięte) :

Polska nie jest miejscem dla Żydów” i o Franciszku.


Tutaj najbardziej popularne w internecie Orędzie z tych przekazów na innym kanale

Pamiętam, że wejść było więcej gdy byłem ostatnio. Chyba było to już 200 tysięcy.. ( Niestety, nie pamiętam czy i kiedy robiłem screen i czy i kiedy zapisałem ilość wejść, ale nie grało z nią jeszcze wcześniej.

PILNE DO PREZYDENTA, KAPŁANÓW… Orędzie z 13.03.2020r. Cyprian Polak

https://www.youtube.com/watch?v=s-sGpCSiABo


I dwa filmy, jeden w dwóch częściach na innym kanale, które były zamówione (opłacone).


Starożytna masoneria.

https://www.youtube.com/watch?v=EsQ-yUXcX4g


Moja Apokalipsa wypełni się cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=jEtCC8txXOI


cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=uGPslgl0OJU


………………….


Na koniec, także ponieważ teraz wspomniany był Smoleńsk przypomnienie rysunkowej satyry (także zamówionej i opłaconej), która dotyczy ogólnie operacji fałszywej flagi a domyślnie Smoleńska


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2019/07/satyra.html


Prześwietlenie Sumień nadzieją dla prawdy o Smoleńsku, nadzieją dla Polski

https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2019/10/przeswietlenie-sumien-nadzieja-dla.html


(pierwotnie opublikowane 23 IX 2019)


I rozważania do Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus, Matka Boska chcą bym ją często odmawiał. Nie jest to więc tylko na Wolną Elekcję i krótki czas po niej.

https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2019/11/koronka-do-miosierdzia-bozego-z.html


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////


Na koniec zwrócę się do was z taką myślą.

Gdy będziemy widzieli Krzyż na Niebie należy reagować dla siebie, ale i dla przykładu i właściwego podejścia innych publicznie przez śpiewanie odpowiednich hymnów.

Aby każdy miał to przygotowane, wydrukowane, zapamiętaną zgraną melodię.


Tutaj są Boży ludzie, czytelniczki i czytelnicy, którzy są na drodze Bożej, drodze naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa, wiele lat, a ja jestem nowicjuszem, niecałe cztery lata.

Dawajcie więc dobre pomysły a ja w kolejnym przekazie umieszczę to pod nim i podkreślę w tytule.


KM


64 komentarze:

 1. Ale jazda, to już niedługo!

  Myślę, że śmiało mogę umieścić na stronie, że będzie to w ciągu miesiąca?

  Jeżeli ktoś da radę to proszę udostępniać link do strony z działem Prześwietlenia Sumień, bo to już ostatni czas by ludzie ogarnęli co to znaczy ten mały sąd.


  Na pewno pieśń "Krzyżu Święty nade wszystko".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://przymierze-milosci.weebly.com/prze347wietlenie-sumie324.html

   Usuń
 2. [Paweł]

  Pieśń
  Krzyżu Chrystusa- bądźże pochwalony1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  Gdzie Bóg, Król świata całego
  dokonał życia swojego.

  2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  Ta sama Krew Cię skropiła,
  która nas z grzechów obmyła.

  3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
  na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
  Z Ciebie moc płynie i męstwo,
  w Tobie jest nasze zwycięstwo!

  4. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone,
  Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
  Że tam Zbawiciel na tobie
  Umarł i poświęcił ciebie.

  5. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,
  Na sobie niosąc zbawienie światowe,
  Na tobie Jezus spoczywał,
  Gdy w gorzkich mękach umierał.

  6. Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie
  Od Matki bierze smutne rozłączenie;
  Z ran wylewa krwi strumienie,
  Na grzechów naszych zgładzenie.

  7. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy,
  Tym znakiem wszyscy Święci są znaczeni,
  Tym znakiem siebie zdobimy
  Gdy krzyż na czole robimy.

  8. W tym znaku pewni zbawienia będziemy
  Tym znakiem czarty odpędzać możemy;
  Krzyż święty wszystko zwojuje,
  Precz wszystko złe ustępuje.

  9. Drzewo żywota wśród raju stojące,
  Rozkoszny Owoc światu przynoszące,
  Tyś na górze Kalwarii
  Nosiło owoc Maryi.

  10. Na wieczne czasy i przez miliony,
  Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
  Tyś jest znak trumfujący,
  Radość wiernym przynoszący.

  11. O Trójco Święta, Boże nieskończony!
  Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony;
  Przez znamię Krzyża świętego
  Wyrwij nas od wszego złego.  OdpowiedzUsuń
 3. Monia. Proponuję hymn TE DEUM - CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak wszyscy znamy melodie , a ja choc falszuje ale spiewam. Bize moj spraw abym byla w lasce uswiecajacej. Amen

   Usuń
 4. [mala wierna]
  Boze, dziekuje Ci za takie piekne, budujace ducha dialogi. Zrobilo sie groznie i pieknie. Dziekuje za te slowa!
  Panie Krzysztofie, mam nadzieje ze nie przemawia przeze mnie nic zlego, ale bardzo ciesze sie na Pana role gniewu Bozego. Jak patrze wokol co sie dzieje to sama odczuwam bol z powodu wlasnych win ale z powodu przykrosci od swiata tez i dlatego ciesze sie ze w koncu cos sie zmieni. Jestem dumna, ze Polska bedzie miala swojego „Aniola Smierci”, ktory bedzie walczyl w prawdziwie Boskich sprawach i w duchu Bozej doskonalej sprawiedliwosci. Niesamowicie ciesze sie tez, ze trafilam na te oredzia. Wreszcie sprawy na ktore czekalam juz od wielu wielu lat spelnia sie na naszych oczach! Pozdrawiam, bede sie za Pana modlic :)

  OdpowiedzUsuń
 5. [Wioletta D.]

  Chwała Tobie Jezu Chryste Król Nasz za nieskończoną Wszechmoc Twą,dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.
  Dziękujemy Ci za Proroka Cypriana za te wielkie łaski jakimi Go obdarzasz teraz i wkrótce. Tobie Chwała na Wieki!!!
  Kochany Jezu chcę Ci podziękować za Twoją dzisiejszą pomoc kiedy to nie miałam pojęcia jak sobie poradzić z atakiem bluźnierczym Męża na wieść
  o tym,że już niedługo pojawi się Krzyż na niebie,że jestem chora,że mówię bzdury/ delikatnie powiedziane/.Kiedy zaczęłam przyzywać
  Cię na pomoc/sama bym sobie nie poradziła/ nagle temat zniknął, już nie było kłótni. Ojcze Twoja Moc jest wielka. Przebacz Mojemu Mężowi.
  Tak bardzo martwiłam się kto mi pomoże w tych ciężkich momentach, w walce z Najbliższymi. Teraz już wiem,że nie będę sama. Jezu Chryste Królu Polski
  Bądź Pochwalony na Wieki Wieków, Amen.

  Polecam hymn "My chcemy Boga" jak i pozostałe z tej strony:
  https://spiewniksiedleckiego.pl/?page_id=3114

  OdpowiedzUsuń
 6. [mala wierna]
  Na facebooku panuje ostatnio dziwna moda wrzucanie swojego czarno-bialego, jednego zdjecia przez kolejno wybrane osoby - taki lancuszek jak to nie raz bywalo jedna osoba nominuje druga. Wlasnie przyszlo mi do glowy, ze czarno-biale zdjecia osob to zreguly zdjecia osob niezyjacych. Ciekawe, ze akurat teraz nie wiadomo skad powstala taka akcja...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to prawda... sluszna uwaga

   Usuń
  2. [Milena]
   Tak jest cos takiego nawet mnie nominowano ale z racji tej, ze mnie nie interesuja takie lancuszki to zignorowalam to ale faktycznie widzac te zdj. tez odnioslam wrazenie, ze takie zdj sie wstawiam jak ktos niezyje

   Usuń
 7. Gina - pieśń " W Krzyżu cierpienie"

  OdpowiedzUsuń
 8. Gina - jest jeszcze czas by uczcić każdą z 15 Ukrytych Tortur JEZUSA CHRYSTUSA - codziennie Jedną .

  OdpowiedzUsuń
 9. [Piotr / Gliwice] Krzyż na Niebie oznacza przejście do Nowego Świata. Przejście, które Kościół świętuje przechodząc co roku przez Bramę Rybę na Lednicy. Z pieśni lednickich szczególnie podniosły jest Hymn III Tysiąclecia (pod linkiem).

  W Polsce jest wiele grup, które śpiewają dla Chrystusa i myślę, że szybko poczują, że tego dnia trzeba spotkać się na rynkach miast i śpiewać. Ewangelizować oraz informować tych, którzy przyjdą zapytać o co chodzi. Będzie to okazja do rozdawania ulotek.
  https://www.youtube.com/watch?v=XS3S3PY5BPA

  OdpowiedzUsuń
 10. takaprawda
  Kochani, jeśli pan Krzysztof pozwoli...
  Dziś przychodzę, aby objawić wam moją interwencję na tej ziemi, dam światu moją wielkość, wezmę mój lud we Mnie, wskrzeszę go do Mnie ... Dam im dary Ducha Świętego! Wejdzie do mojej Boskości i będzie święty we Mnie.

  Wierzcie moim dzieciom w te moje słowa, dziś chcę was podnieść do Mnie, już biorę wasze serce i wkładam je do swojego Serca… Daję wam dary Ducha Świętego, moje dzieci! Otwórzcie przede mną swoje serce, pokornie proście Mnie o przebaczenie za to, że Mnie obraziłam, za to, że zdradziłam Mnie swoimi upadkami, w waszym Człowieczeństwie, proszę, wstańcie i kontynuujcie swoją podróż we Mnie, przyjmijcie ten Krzyż, który przyjąłem i idźcie za Mną bez zatrzymywania się.

  Oto chwalcie interwencję Pana, okrzykujcie Mu cześć i chwałę, ponieważ On przychodzi przez Chwalebny Krzyż, aby dać wam Siebie,… On was obejmie… On zjednoczy was ze sobą i napełni was całym swoim dobrem.

  Ta przygoda będzie zła dla wszystkich, którzy się Mnie zaparli, dla wszystkich, którzy Mnie zdradzili, nie prosili Mnie o przebaczenie i znowu znikną w swoim mrocznym życiu, aby ponownie Mnie obrażać i nadal odmawiać Mi tego, co do Mnie należy. ....
  translate.google.com/translate?hl=pl&sl=it&u=https://colledelbuonpastore.eu/&prev=search

  OdpowiedzUsuń
 11. Proponuję: Chwalę Ciebie Panie
  https://youtu.be/ezUkr0Ec7_o
  Wciąż nie dociera do mnie, że to tak niedługo... Pokładam w Tobie nadzieję, Panie Boże, że wielu się nawróci i zostanie przy Tobie na zawsze. Miej dla nas Miłosierdzie Panie

  OdpowiedzUsuń
 12. Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus Władcą nam!!!, Króluj nam Chryste..., My chcemy Boga..., W cieniu Twoich rąk..., Idzie mój Pan..., Ciebie Boga wysławiamy..., O Stworzycielu, Duchu przyjdź...🤲. Boże proszę o Twoje miłosierdzie dla całej ludzkości, Boże ratuj wszystkie dzieci swoje. Niech Wam dobry Bóg błogosławi a Maryja nasza Matka otoczy płaszczem swej opieki.

  OdpowiedzUsuń
 13. To ja od siebie podrzucę " Nie zdejmę krzyża z mojej ściany"

  https://youtu.be/hsvnFJ-FtiM


  Szukaj...
  Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
  1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
  Za żadne skarby świata,
  Bo na nim Jezus ukochany
  Grzeszników z niebem brata.

  Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
  Choćby mi umrzeć trzeba,
  Choćby mi groził kat, morderca,
  Bo Krzyż to klucz do nieba.

  2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
  Nie wyrwę go z sumienia,
  Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
  Bo Krzyż to znak zbawienia.

  Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce
  Jezusa Krzyż i ranę,
  Która otwiera Jego Serce,
  W obronie Krzyża stanę.

  OdpowiedzUsuń
 14. Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Odpowiedzi na nią nie muszę znać, ale do przemyślenia chyba warte. Prorok Krzysztof jest gniewem Ojca w naszym narodzie, a czy w innych narodach też jest ktoś podobny? Czy może jest tylko jedna taka osoba dla wszystkich narodów?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [Piotr / Gliwice] Z narodem wybranym trzeba się liczyć, więc Polska musi mieć proroka, który jest Gniewem Boga Ojca. Z Orędzi Oławskich wynika, że na świecie jest mniej proroków niż narodów. Prorok nie jest posłany tylko do jednego narodu. Na całym świecie działają jednak Aniołowie Sprawiedliwości (tak są nazwani na przykład u Anny Dąmbskiej).

   Usuń
  2. + To rozumiem ale,chodzi mi konkretnie o osobę która ma być gniewem Boga Ojca. Pan Jezus mówi "jesteś gniewem Boga Ojca w tym narodzie" co rozumiem jako, że w innych narodach też ktoś taki może być. Oczywiście wiadomo że, nie na taką skalę jak w narodzie wybranym.

   Usuń
  3. [Piotr / Gliwice] Język proroctw może być metaforyczny. Vassulę Ryden Pan Jezus nazywał kwiatem.

   Usuń
  4. + Ok czyli sugerujesz że, to sformułowanie "w tym narodzie" może się odnosić do całej ludzkości? W sumie miało by to sens bo obecny świat używa określenia "globalna wioska".

   Usuń
  5. [Piotr / Gliwice] Dla jasności od razu wypowiem się szerzej. Pan Bóg nazywa proroków w różny sposób i lubi różne metafory, co łatwo można zobaczyć w Biblii. Często spotykanym motywem jest strzała wystrzelona z łuku lub przygotowana do strzału, aby kruszyć serca. Więc jeśli Pan Bóg proroka nazywa "strzałą", to może i nazwać "Gniewem Ojca", ale nie traktujmy tego określenia jak stanowiska do obsadzenia w jednym czy wielu narodach lub na danych obszarze. Prorocy często są wyrazicielami gniewu Bożego, ale w różny sposób i raczej nie ma sztywnego podziału na proroków - tych karcących i tych pocieszających.

   Jeśli nad ludźmi ciąży gniew Boży (co też jest metaforą, bo nie jest to gniew emocjonalny) to najważniejsze pytanie jakie trzeba sobie stawiać, to przyczyny tego gniewu, a mniej pytać o to, jak będzie ten gniew "zorganizowany".

   Prześwietlenie Sumień to nie tylko osobisty rachunek sumienia, ale także narodowy. Polska ma stać się Samarytaninem. Tym Miłosiernym, który szeroko dostrzega prawa człowieka. Ta misja została zlecona Polsce już dość dawno i była dobrze omówiona, a jednak nie było takiego zrywu charytatywnego, który można uznać za wypełnienie Bożego Planu. Plany Boże zatem czekają na realizatorów, a przede wszystkim czekają ludzie pomocy potrzebujący, których my nie dostrzegamy, bo coraz bardziej przesłania nam oczy materialny dobrobyt. Dlatego Gniew "w narodzie", lub "nad narodem" polskim, bo jedni blokują Plany Boże z zewnątrz (obcokrajowcy), ale również sami Polacy kształtują Polskę samowolnie, przed czym Pan Bóg wyraźnie kiedyś ostrzegał.

   Usuń
 15. Adam. 18092020r św Stanisława PATRONA Polski

  OdpowiedzUsuń
 16. +
  Przypominam o podpisywaniu komentarzy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Są jeszcze żołnierze Chrystusa,co oni będą robić po oświeceniu sumień?

   Usuń
 17. Pieśń o Krzyżu Chwalebnym
  https://piosenkireligijne.pl/hymn-o-krzyzu-chwalebnym/

  OdpowiedzUsuń
 18. Mocne orędzie na kanale Mignosy, Bożej Owieczki:
  https://youtu.be/KjGyxySRxT4
  Polecam też poniższe wideo, bo odsłania kolejne elementy tej chorej układanki z wirusem, szczepionkami, chipem i globalna kontrolą. Mowa w nim m.in. o tym że w szczepionce będzie coś w rodzaju chipa i enzym lucyferaza, który ma działanie iluminescencyjne, rozświetlające - jako forma identyfikacji czy ktoś przyjął szczepionkę. Dodam od siebie, że kojarzy mi się to z proroctwami Slawika z Rosji, o tym że niektórzy będą mieli wyświetlające się na ciele znamię bestii:
  https://youtu.be/uzT8FT_W5uo

  OdpowiedzUsuń
 19. Ania K. Mam taką modlitwę, którą się modlę od dawna ( tylko nie pamiętam z jakich oredzi pochodzi), myślę że w tej chwili jest bardzo aktualna.... Proszę Cię drogi Jezu, błagam chroń moje dzieci ( lub męża itp) od króla kłamstwa. Poświęcam te osoby...... Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki plaszczowi Twojej Najdroższej Krwi rozswietlił ich dusze i bezpieczne wziął je w Swoje kochające ramiona, aby mogli zostać ochronieni od wszelkiego zła. Proszę abyś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Swetym podczas oświecenia sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości. Pomóż im przejść przez to jak najmniej boleśnie, ale według woli Bożej. Amen. Mam jeszcze pytanie, byłam w swoim życiu 3 razy u spowiedzi generalnej , ostatni raz w listopadzie 19 r , ksiądz mi powiedział że te grzechy są już wyspowiadane i żebym już więcej do nich nie wracała . Tylko że ja szybko czytałam z kartki bo wiedziałam że za mną jest kolejka, a były to rekolekcje . Co prawda przez miesiąc przygotowywałam się do niej,i boję się że może ta spowiedź Panu Bogu się nie podobała . I trez nie wiem co robić, posłuchać księdza i już więcej do tych grzechów nie wracać , czy pójść jeszcze raz... Z Panem Bogiem

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. +
   U Anny od Jezusa jest, że w czasie spowiedzi jeśli ksiądz ma założoną stułę to tak jakby sam Pan Jezus mówił ustami kapłana.
   Na mojej pierwszej spowiedzi generalnej ( miałam dwie, ostatnia wiosną) ksiądz proboszcz już staruszek moje kartki ze spisanymi grzechami kazał po spowiedzi spalić. Tych grzechów już nie ma, tak powiedział.

   Z Panem Bogiem

   Usuń
  2. +JMJ

   Moim zdaniem to jest tak. Jeśli ktoś jest usatysfakcjonowany ze swojej spowiedzi generalnej, jeśli po tym czuje ulgę i radość to nie wraca do tego pod żadnym pozorem. I najwyżej tylko od tego czasu gdy ta spowiedź była przykładowo kilka lat temu.
   Jeśli spowiedź była pospieszna nie z winy penitenta i wyszedł z niej raczej rozdrażniony niż ukrojony to jak jest możliwość powtórzyć. Oczywiście jeśli penitent chciał ją szczerze i dobrze przeprowadzić to w oczach Boga liczy się taka spowiedź. Ale jak można to powtórzyć.

   Usuń
  3. Niestety ja miałam taką spowiedź generalną pół roku temu.
   Miałam wrażenie jakby ksiądz chciał mnie jak najszybciej wygonić, spławić. Chciałam szczerze wszystko powiedzieć, było mi trudno, a z drugiej strony czułam się odrzucona. Po spowiedzi wyszłam rozryczana...

   Cóż, lecz tez nie widzę sensu ciągle powtarzać tych grzechów co jakiś czas, w końcu uznałam, że są mi odpuszczone.

   Usuń
  4. Jest ukrojony. Oczywiście ma być „ukojony”. Teraz też program do pisania w tel. poprawił na ukrojony;)

   Usuń
  5. Módlcie się za przyczyna Świętego Józefa, patrona dobrej spowiedzi, także Św. Gerard Majella,Św. Bernarda ze Sieny.

   Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach
   Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
   Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam... Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

   Usuń
  6. (Ala) Ja była w 19 r. we wrześniu w Sanktuarium Miłosierdzia - staruszek kapłan, konfesjonał zamykany, wokół cisza, tylko adorowała Najświętszy Sakrament Siostra i jeszcze jedna osoba. Podeszłam do konfesjonału i spokojnie powiedziałam kapłanowi, że przez m-c przygotowywałam się do spowiedzi generalnej. Kapłan spokojnie słuchał, a kiedy po powiedzeniu kilku grzechów wyciągnęłam kartkę i poprosiłam o światło, bo było za ciemno abym widziała - kapłan spokojnie mi powiedział: Odpuszczam Ci wszystkie grzechy, które wymieniłaś, odpuszczam Ci wszystkie grzechy, które jeszcze masz w sercu, a o których zapomniałaś i odpuszczam również te grzechy, które wypisałaś na tej kartce - Pan Bóg już je przeczytał. Dodał jeszcze - masz odpuszczone wszystkie grzechy całego swojego życia, już nigdy o tych grzechach nie mów kapłanowi na kolejnych spowiedzi. Poprosił mnie, aby się w tym Sanktuarium pomodliła za dzieci, którymi ten kapłan się opiekuje w rodzinie patologicznej. Uznałam, że to jest dobra spowiedź, bo z radości jeszcze kilka kolejnych dni serce moje cieszyło się. Pozdrawiam serdecznie - z Panem Bogiem.

   Usuń
  7. (Maciej Krzysztof) Prosiłbym Panią o podanie jakie to sanktuarium i gdzie? Jeśli można wiedzieć. Pozdrawiam w Chrystusie.

   Usuń
 20. [Polska żona i matka]


  Śnił mi się wczoraj Krzyż na niebie..był ogromny..niebo było pięknie
  Pomarańczowe. W tym śnie było też widoczne dla ludzi na ziemi patrzących ma niebo ukrzyżowanie Jezusa.

  OdpowiedzUsuń
 21. +
  Jesteś Królem
  Jesteś Królem
  Królem jest Bóg
  podnieśmy wszyscy nasze serca,
  podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
  stawajmy przed Obliczem Pana
  Wielbiąc Go.

  https://youtu.be/WPCkPFQGlxY

  i to by może wystarczyło bo jest to pieśń, która towarzyszyła mi na początku drogi Bożej siedem lat temu, uwielbiam ją teraz, będzie też dobra w Nowych Czasach kiedy Pan Jezus będzie Intronizowany Insygniami królewskimi .
  Pewnie jest to już ostatni mój wpis przed Oświetleniem Sumień.
  Orędzia na tym blogu w dużej mierze do tego mnie przygotowały. Człowiek religijny często posądzany jest o brak realizmu, że jest nawiedzony. Gdy tymczasem Orędzia te pokazują jak Panu Jezusowi podoba się roztropność i niekonwencjonalne myślenie.
  Ujęło mnie za serce to jak nasz Pan i Mistrz chce być z nami na porządku dziennym
  dziennym no i nocnym:)
  Wiem z rozmów, że nie jestem jedyną czytelniczką, którą bardzo poruszyły Orędzia o pochodzeniu słowiańskim Pana Jezusa i Matki Najświętszej z okolic Gietrzwałdu. Od tego wszystko u mnie się zaczęło.
  Zbiegło się to wówczas z kazaniem w czasie pewnych rekolekcji o naszym królewskim pochodzeniu.
  Owocem moich przemyśleń był wiersz umieszczony później w piśmie formacyjnym dla noszących Szkaplerz karmelitański ,,Pod płaszczem Maryi"

  Córko królewska, stań do walki
  walcz dla Mojej chwały.
  Uzbroiłem cię w tarczę Miłości,
  z której bije ciepło.
  A ty drżysz?
  Zimnym lękiem męczysz swoją duszę.
  Odwagi, wierz tylko.
  Nic nie wyrwie cie z Mojej reki.
  Mów ludziom jak bardzo ich kocham
  Ja w tobie reszty dopełnię.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. [MagdalenaP] Pani Mario, wiersz piękny i wszystko jest w nim zawarte, wszystko co potrzebne na te czasy...Niech Pan Bóg prowadzi Panią

   Usuń
 22. Pozdrawiam serdecznie, piękne duchowe komentarzy,dodam pouczenie SW Michała Archanioła jak się zachować w momencie tego wielkiego aktu bożego miłosierdzia na DM SW JP już wkrótce, mam problem z nawigacją.MM.

  OdpowiedzUsuń
 23. Pozdrawiam serdecznie, piękne duchowe komentarzy,dodam pouczenie SW Michała Archanioła jak się zachować w momencie tego wielkiego aktu bożego miłosierdzia na DM SW JP już wkrótce, mam problem z nawigacją.MM.

  OdpowiedzUsuń
 24. Modlitwa do Pana Jezusa na krzyżu.
  połączona z odpustem

  Otoja o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą gorącością ducha proszę Cię i błagam, abyś w me serce wpoić raczył żywe uczucie wiary, nadziei i miłości, wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą w nich się zatapiam, mając to przed oczyma, co już mówił o Tobie, dobry Jezu, prorok Dawid : "Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje". Amen.

  Odpust 10 lat dostępuje każdy, kto przed wizerunkiem Ukrzyżowanego odmuwi tę modlitwę. - Odpust zupełny w dniu Komunii św. (modlitwa w intencji Ojca Św.).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co to znaczy odpust 10 lat ?

   Usuń
  2. Odpusty w kościele katolicki-ks. Dawid Pietras tu jest wszystko wyjaśnione.

   Usuń
 25. Jezu Chryste bądź nam, Twoim wiernym miłosierny i przepuść nam Panie. KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

  OdpowiedzUsuń
 26. Kochani muszę się z Wami podzielić moim doświadczeniem,odmawiam różne modlitwy(litanie,koronki, różaniec)ale żadna nie sprawiła mi takich trudności jak wyrzeczenie się złego i wyznanie wiary,dziś modliłam się ta modlitwą(jest tu link na stronie)dodam,że nie jestem chora,nie wyspana czy osłabiona.Zaczelo się dziać dziwnie kiedy wymieniałam po kolei czego się wyrzekam.Zaczela boleć mnie szczęka ,gardło , cały aparat mowy,rozbolała mnie głowa dodatkowo zdawało mi się ,że słyszę jakieś odgłosy jak kroki.Prawde mówiąc dostałam zadyszki jak nigdy i myślałam ,że nie uda mi się skończyć i ,że coś złego mi się dzieje,cerce mi waliło i ciężko było złapać oddech,ale dotrwałam do końca ,chwilę potem wszystkie dolegliwości minęły,natychmiast zadzwoniłam do mamy opowiedziałam jej o chciałam wysłać na Messenger kilku osobom ten link do modlitwy ,i niespodzianka pierwszy raz widzę na pomarańczowo komunikat na Messenger"nie można wysłać wiadomośći ".Mam wrażenie ,że złemu nie podobała się ani modlitwa ani chęć podzielenia się nią.Pozdrawiam.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ze strony można ściągnąć plik PDF i taki wysłać pozostałym. Zajmuje on niewiele, więc jest lekki. Oni wtedy pobiorą sobie ten plik i odtworzą, teraz w większości smartfony otwierają pliki PDF.

   Usuń
  2. [Bartek] Miałem podobną sytuacje, kiedy wysłałem link na messenger z opracowaniem prześwietlenia sumień z dodatków był tylko znak wysyłania a po pewnym czasie ślad o tej wiadomości znikał.

   Usuń
 27. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Dzisiaj zauważyłem, że wysyłając przez Mesengera linki z dodoatków, facbook blokuje treść bo naruszają prawa. Boją się prawdy.

  OdpowiedzUsuń
 28. (Polka polska) Dzięki wielkie za ten komentarz. Ja odmówiłam tę modlitwę od razu, jak tylko się ukazała, i mam zamiar powtórzyć jeszcze kilka razy. Będę obserwować, bo narazie niczego złego nie zauważyłam.

  OdpowiedzUsuń
 29. +
  Ksiądz podawał, że niektórym osobom nawet odbiera mowę aby nie wymówiły.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. (Kaska) bardzo tu pomaga post o chlebie i wodzie

   Usuń
  2. Jednak stało się! Odmówiłam modlitwę, czytając ją w telefonie. Po czy poszłam spać, a telefon podłączyłam do ładowarki. Rano stwierdziłam, że telefon (nowy, ok. 6 miesięczny). Jest zepsuty! Tak jakby miał nie działającą baterię. Na szczęście mam działający stary telefon, więc mogłam przełożyć kartę. Nie wiem czy to może być, że zły się wyżył na sprzęcie, skoro widocznie na mnie nie mógł?

   Usuń
  3. Od razu mogę napisać dalszy ciąg! Ponieważ pomyślałam o tym wszystkim dzisiaj w nocy, to od razu też poprisiłam niebo, tzn Matkę Bożą, Trójcę Świętą i wszystkich Świętych, którzy mogliby pomóc, o naprawienie tego telefonu. I zaraz po napisaniu pierwszego wpisu, podeszłam żeby sprawdzić, a nuż coś zrobili 😀 i zawibrował, pokazał że ma 0 i chce naładowania. Teraz ma już 20 % i wygląda normalnie, tylko nue ma karty 😁👍 Bardzo się cieszę i chętnie idę na taką współpracę.
   Mam to napisać, żeby ludziom wlać otuchy przed tym co się do nas zbliża.

   Usuń
 30. [Justyna O] https://wobroniewiaryitradycji.com/2019/12/26/ks-dominik-chmielewski-o-przeswietleniu-sumien-ostrzezeniu-i-jego-etapach/

  OdpowiedzUsuń
 31. [Hen???]

  Witam

  Pan Jezus - "Trzeba, dziecko, tak jak Mojżesz uczynili z Aronem. Gdy Polacy, część, będą się sprzeciwiać, wyciąć dla postrachu i dwieście tysięcy mężczyzn." - myślę, że wycinkę należałoby zacząć od tych w Episkopacie, którzy jawnie sprzeciwiają się Intronizacji a następnie przejść do zdrajców w rządzie, - ministrów, posłów, sekretarzy... To może spowodować, że blady strach padnie na gawiedź i może nie trzeba będzie wyrzynać aż dwieście tysięcy. A jak nie pomoże to wtedy z wycinką należałoby zejść na niższe stany społeczne aż toporny lud przestanie sprzeciwiać się Bogu Ojcu.
  To tak na szybko wolne przemyślenia.

  Laudetur Jesus Christus Deo Rex Poloniae

  OdpowiedzUsuń
 32. Ja też byłam na spowiedzi generalnej ,ale poznałam się wtedy tych według mnie najgorszych drzazg. Potem z czasem przypominały mi się inne i tak chodziłam co chwilę z aktualnymi i starymi i normalnie zwariuje ,bo ciągle coś...Ja naprawdę żałuję wszystkiego czym obraziłam Boga .
  Teraz w niedzielę znów pójdę i znów dołoże, ale naprawdę marzy mi się usłyszeć to co czytelniczka wyżej...że wszystkie grzechy mi Bóg wybacza :(

  OdpowiedzUsuń
 33. takaprawda
  O ostrzeżeniu
  LUDZIE BOŻY PRZYGOTOWUJĄ SIĘ NA PRZYBYCIE OSTRZEŻENIA; DZIEŃ JUŻ BLISKO, BLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZ; W WIECZNOŚCI CZEKA NA CIEBIE SĄD NAJWYŻSZY; JESTEŚ ŚMIERTELNIE OSTRZEŻONY, ŻE TEN DZIEŃ NIE SPOWODUJE NIESPODZIANKI!
  24 SIERPNIA 2020 13:15
  WEZWANIE SAN MIGUELA DO LUDU BOŻEGO. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA
  Powiadam wam, nigdy przedtem na ziemi nie było takiego ucisku jak ten, który ma nadejść. Przestańcie się martwić rzeczami tego świata, przestańcie się martwić i ścigać, bo dobrze wiecie, że wszystko minie bardzo szybko; troszczcie się raczej o zbawienie swojej duszy, które jest największym skarbem, o który musicie dbać. Wszystko, co znasz i posiadasz, przestanie istnieć w ułamku sekundy, aby ustąpić miejsca nowemu istnieniu, nowemu stworzeniu. Ucisk, który ma nadejść, przemieni was dzięki łasce Bożej w nowych ludzi, cała wasza nędza i grzech znikną podczas oczyszczenia. W Nowym Niebie i na Nowej Ziemi będziecie istotami duchowymi o charakterze podobnym do aniołów….
  Przygotujcie się Lud Boży na nadejście Ostrzeżenia; dzień jest już blisko, bliżej niż myślisz; w wieczności czeka na ciebie Sąd Najwyższy; Jesteście ostrzeganymi śmiertelnikami, aby ten dzień was nie zaskoczył. To duchowe doświadczenie zmieni wasze życie, w wieczności ujrzycie Jedynego i Prawdziwego Boga, Jedynego i Trójjedynego, Pana panów i Boga bogów; zdasz sobie sprawę z istnienia Nieba, Czyśćca i Piekła; poczujecie w duszy oczyszczający ogień czyśćca, czyli płonący ogień piekielny, którym dręczą potępione dusze. Wszystko zależy od stanu twojej duszy w momencie nadejścia Ostrzeżenia. Tylko nieliczni zostaną zabrani do nieba, ogromna większość ludzkości w ostatnich czasach zostanie zabrana do jednego z czyśćcowych lub piekła….
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

  OdpowiedzUsuń
 34. Kiedy tak czytam wszystkie komentarze, to kazdy jest dla mnie ważny. Wiersz Marii piękny, spontaniczność Małej Iskry, wszyscy jesteście piękni.
  Dzisiaj miałam piękny widok. Otóż ok. Godz.19 nagle wyszło słońce, bo cały dzień padało. I moglam patrzeć w to słońce nie mróżąc oczu. Jego blask był przez krzyż i nagle zaczęło pulsowac zmieniajac kolory. Stałam z koleżanką i patrzyłam i nie mogłam uwierzyć, ale ona też widziala. W pewnym momencie pulsujac zaszło w ciągu dwóch,trzech minut. Całe niebo było zachmurzone tylko tam gdzie zaszło słońce było jasno. Jakby morze i krzaczki. Coś pięknego ale pomyślałam, że to może być pierwszy znak przed przeswietleniem sumien.
  A tę modlitwę wyrzeczenia dzisiaj zaczęłam. Panie Cyprianie bardzo Bogu dziękuję, że mowi do nas przez Pana i troszczy się o nas jak najczulszy tata.

  OdpowiedzUsuń
 35. (Maciej Krzysztof) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nas Król. Wrzucam film dokumentalny o naszej Polskiej stygmatyczce Katarzynie Szymon, może jeszcze ktoś nie wie że takowa istniała. Ja sie dowiedziałem dziś. Nasz Panie kochany oświecaj mnie dalej i proszę Cię o nawrócenie mojej rodziny ,znajomych,przyjaciół,oraz wszystkich Polaków. Z Bogiem! https://youtu.be/0x_hZR1tnw8

  OdpowiedzUsuń
 36. Elżbieta.Gorąco polecam wysłuchanie na YouTube:kś Dominik Chmielewski (Piękne kazanie )

  OdpowiedzUsuń
 37. (Adam K)
  Są nowe orędzia do Żywego Płomienia link pod spodem
  https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

  OdpowiedzUsuń
 38. Witam spytaj się Jezusa czy ma jakieś plany odnośnie Masoneri w Polsce.

  Wojtas pozdrawia.

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.