UWAGA!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW!!


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/09/uwaga-bardzo-wazne-informacje-dla.html


Pod powyższym linkiem są adresy stron i kanałów związanych Bożych proroków jak i adresy kanałów z tymi Orędziami. Tam też ukazują się wybrane przekazy i inne materiały. Strona na której ukazują się zbiorczo Orędzia różnych proroków to: Przymierze Miłości https://www.przymierzemilosci.pl


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory.

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”


Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.


środa, 22 lutego 2017

Orędzie Jezusa Chrystusa. 6 XI 2016. Moja Apokalipsa została zmarginalizowana w Moim KościeleNiedziela ( 1 niedziela listopada 2016, rano)

- Pisz Synu.
Słowa moje są prawdziwe.
Słowa, które mówią o Końcu Świata i Czasach Ostatecznych.
Jeśli ktoś potrafi inaczej zinterpretować moje słowa z ksiąg prorockich Starego Testamentu oraz Nowego i Objawienia Św. Jana – niechaj to uczyni.
Jeśli ktoś, kto stoi w duchu i prawdzie potrafi inaczej zinterpretować niż ten kapłan (ksiądz doktor Murziński) niechaj to czyni!
Czemuż tego nie robi?
Nie mogli sprostać jego mądrości i duchowi z którego natchnienia przemawiał – jest w odniesieniu do Św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Dzisiejsi pasterze są gorsi od faryzeuszy z Moich Czasów. Ci przynajmniej przestrzegali prawa, w wąskim rozumieniu, co do litery, ale przestrzegali.
Do nich powiedziałem: Z ojca diabła jesteście. Jak powiem do dzisiejszych pasterzy?
W Apokalipsie św. Jana napisałem:
Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”.
Czyż nie napisane jest.
Jest jasno, jest wyraźnie.
Jak przed żadną księgą Starego i Nowego Testamentu.
Czyż skoro Bóg pokazuje, że jest ważne, dla ludzi ma być nieważne? Marginalne?
Moja Apokalipsa została zmarginalizowana w moim Kościele. Czyż tego chcę, czyż zmieniam coś w Moim Piśmie Świętym? Czyż mówię w tak licznych przekazach i objawieniach na przestrzeni wieków Moich, Mojej Matki, Świętych, Archaniołów i Aniołów, że teraz jest to mniej ważne, nie przejmujcie się tym.
Napisane wprawdzie jest iż błogosławieni, którzy odczytują, słuchają słów Proroctwa i strzegą tego co w nim napisane, ale zajmijmy się tylko Ewangelią i to wypaczoną?
Miłość i Miłosierdzie bez wymagań.
Czyż nie mówię do uzdrowionych na duszy i ciele: Idź i nie grzesz więcej?
A jeśli nawet interpretowalibyście należycie Ewangelie, to czyż należy pomijać Apokalipsę, gdzie waga Jej słów jest tak bardzo mocno podkreślona? I to należy robić i tamto zachować.
Czyż rozum i logiczne choćby myślenie nie pokazuje iż teraz słowa te są jeszcze bardziej godne uwagi niż wiele lat temu, że odczytywanie, słuchanie i strzeżenie słów Proroctwa jest jeszcze ważniejsze niż dawniej.
Żydzi wiedzieli kiedy ma przyjść Mesjasz, dzięki proroctwu.
Czyż powtórne jego przyjście nie będzie określone?
Tak, nie jest znane i nie będzie żadnemu człowiekowi i aniołom:, jak jest napisane.
Wszystko co jednak dotąd nastąpi, znane być może dla tych, którzy chcą.
Jest to w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich, Apokalipsie i Księgach Prorockich.
Czyż mówię: Nawracajcie się, naśladujcie mnie, a reszta.. co ma być to będzie?
Czyż powiedziałem do apostołów kiedykolwiek gdy pytali mnie o ponowne moje przyjście i znaki, które temu towarzyszyć będą: Będzie tak i tak, ale nie należy się tym przejmować, ani nawet zastanawiać się nad tym. Co ma być to będzie.
Czyż ktoś uważa, że gdy uwierzy w fałszywego Mesjasza, podającego się za mnie to będzie zbawiony?
Macie wszystko napisane, wszystko powiedziane.
Fałszywy Mesjasz nie powie, że nauka Chrystusowa od początku jest nieprawdziwa, że Chrystus nie był Mesjaszem. Nie odrzuci Mojej nauki (pozornie), lecz ją przeinterpretuje. Tym samym nie będzie to moja Ewangelia. A kościół w swojej większości, który ją przyjmie, stanie się Wielką Nierządnicą.
Dlatego potrzeba czujności i roztropności, aby nie dać się zwieść.
Męstwa i oddania się Bogu, aby nie ulec presji.
Jak było za przyjścia Syna człowieczego na świat, tak będzie i w czasach jego powtórnego przyjścia.
Jak w większości nastąpiło odrzucenie Mesjasza i jego nauki, tak i będzie teraz.
W imię „prawdziwej” wiary i posłuszeństwa odrzucono Chrystusa.
Większość zdecydowana nie przyjęła (Mesjasza) nie ze względu na samą wiarę, ale na posłuszeństwo, ale na uleganie przewodnikom.: Arcykapłanowi, kapłanom, uczonym w Piśmie i starszym.
Tak będzie i teraz.
Wyparcie się prawdziwej wiary w imię posłuszeństwa.
Litera prawa (pozornie) zostanie zachowana.
O nierozumni!
Ślepi pasterze prowadzący stado ku zagładzie, ku przepaści.
Moje Słowo mylić nie może.
Moje Słowo jest wierne.
I wszystko to co w duchu Prorockim w Starym i Nowym Testamencie – wypełni się.

- Chwała tobie Chryste.


  • A kto by głosił naukę inna od tej, która była głoszona przez wieki niechaj będzie przeklęty.

...............
Maranatha, Panie Jezu.
Choć lękamy się ze względu na naszą grzeszność. Nie pokładamy w sobie żadnej ufności ani w ciele, lecz jedynie w Tobie i Twoim Słowie Objawionym.
A mocą naszą wiara, miłość (oby była przydana) i Sakramenty Święte, szczególnie dar Eucharystii.
Niechaj Twe Ciało uwielbione nas umacnia, broni od wszelkiego złego, a szczególnie od zwiedzenia i przyjęcia fałszywej nauki jako Twojej Ojcze, o Panie Niebios.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

1 komentarz:

  1. PRAWDA sama się broni. Komentarze są nie na miejscu. Jak czegoś nie rozumiesz przeczytaj jeszcze raz.

    OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.