UWAGA!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW!!


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/09/uwaga-bardzo-wazne-informacje-dla.html


Pod powyższym linkiem są adresy stron i kanałów związanych Bożych proroków jak i adresy kanałów z tymi Orędziami. Tam też ukazują się wybrane przekazy i inne materiały. Strona na której ukazują się zbiorczo Orędzia różnych proroków to: Przymierze Miłości https://www.przymierzemilosci.pl


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory.

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”


Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.


piątek, 8 grudnia 2017

7 XII 2017 / Do pewnego kapłana (..) Czy Jezus Chrystus ma wyjaśniać tzw teorię niebocentryzmu?/ Pragniecie wolności a ja wam ja daję.

  Czwartek, 7 grudnia
  Po 24-tej
 • Tym się dziecko w ogóle nie przejmuj. Zdaj to na mnie.
  Nie musisz mu mówić o propozycji aby dał taką kwotę na cel charytatywny jak Ty zapłacisz za uszczelnienie okien. A także jej rozwinięcia.
  Możesz to jednak zrobić.
Śpij dobrze dziecko, potem ustalimy.

01:25
 • Jezu uwielbiam Cię.
 • Chcesz pisać dziecko?
 • Tak, Panie.
 • Wiem dziecko, że chcesz, ale jest już późno. Wiem, że nie możesz spać.
  Tak dziecko, czas dla mnie musi być w nocy czy jej środku jeśli się nie można skoncentrować za dnia a zarazem wyciszyć.
  Lecz wczoraj nie chciałem Ci dawać długiego przekazu.
  Przekazy będą od dzisiaj. Kwota, która wpłynie dziś jest tą kwotą, którą uważam już za wystarczającą. Opublikujesz dziś, rano lub wieczorem.

Pisz dziecko
Czcigodny ksiądz, który jest moim umiłowanym dzieckiem ma wątpliwości co do Asgarthy, czy przede wszystkim sposobu w jaki o tym powiedziałem. Czy słusznie?

Gdy zdradziłem wiele ważnych rzeczy dotyczących Smoleńska mówiłem: Czyż Bóg jest od tego aby rozwikłać to co splątały służby inspirowane szatańskim duchem, które nazywacie specjalnymi? Nie jest.
I zwróciłem uwagę na zanik ducha u Polaków. Zostałem niejako zmuszony do tych wyjaśnień i potwierdzeń ze względu na brak działań Polaków, których należało oczekiwać. Równocześnie mówiłem iż na moich słowach należy bazować i dociekać dalej.
A wtedy pomogę w nadzwyczajnej interwencji.

Mówiłem również o przedchrześcijańskich korzeniach Lechitów. I tu pewne rzeczy potwierdzałem aby można było się oprzeć na autorytecie Jezusa Chrystusa, skoro nie można na waszej (polskiej) nauce.
Moje pochodzenie genetyczne powinni badać ludzie, nie powinno być potrzebne moje potwierdzenie, które w tych przekazach miało miejsce iż moje pochodzenie jako człowieka jest w większości prasłowiańskie.
Mój drogi kapłanie, którego kocham i który jesteś moim prawdziwym dzieckiem, jak myślisz, powinno się badać moją haplogrupę (jak to nazwaliście), czy też nie? Przecież moje ciało i moja krew jest dostępna, w Legnicy, w Sokółce i w wielu innych miejscach. Są łzy mojej matki a przede wszystkim moja krew zebrana z wnętrza Golgoty, która skropiła Arkę Przymierza.
Czcigodni i moi prawdziwie kapłani też się mogą mylić, bo ks Dominik Chmielewski uważa, że Arka Przymierza została zabrana do Nieba. A jest przecież we wnętrzu Golgoty.
Czy Jezus Chrystus ma wyjaśniać tzw teorię niebocentryzmu, powtarzać niejako to co jest wiadome tym, którzy chcieli wiedzieć?
A, że są wątpliwości, nie wiadomo wszystkiego. Bóg nie jest od zaspokajania ciekawości. Powiedziałem też: „ Wiele jeszcze miałbym wam do powiedzenia, lecz teraz tego jeszcze znieść nie możecie".
Jak było kiedyś tak jest i teraz.
Są to wszystko jednak sprawy drugie. Najważniejsza jest relacja ze Mną. Każde zaś objawienia badacie czy są zgodne z Pismem Świętym i z jego duchem.

Powiedziałem: Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie.
Ja jestem Bogiem. Jestem duchem doskonałym i czystym. Czyż jednak te słowa można odnieść w taki sam sposób do każdego człowieka jak do Jezusa Chrystusa?
Otóż mamy w Piśmie: 23 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». 24 Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego 8. 25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». 26 A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?» 27 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».
Można zapytać: jak to jest w takim razie. Odpowiedź nie jest jasna dla ludzi choć można pojąć ją sercem.
Czy w „Poemacie Boga Człowieka” gdzie wyjaśniam i uczniom i apostołom przede wszystkim, także innym słuchającym mnie, a także komentuję niektóre sceny i wydarzenia, wszystkie moja słowa można komentować na zasadzie: tak, tak, nie , nie?
Wyjaśniam, pouczam i jestem bardzo cierpliwy, czy jednak do moich wyjaśnień i pouczeń można odnieść te słowa?
Jestem Bogiem prawdomównym i jesteście na obraz i podobieństwo moje, lecz nie możecie Boga zamykać w słowach, które są pouczeniem dla was.
Ani jota w Piśmie nie zmienia się gdy czytacie „Poemat Boga Człowieka”. Ani jota w Piśmie nie zmienia się gdy czytacie te przekazy, a jeśli byłoby inaczej zostawcie je i nie wracajcie do nich więcej.
Oto moje słowo,
słowo Pana waszego Jezusa Chrystusa.
- O, Panie Jezu, mój słodki Zbawicielu, pokorny Baranku i potężny Królu.
- Chcę was do siebie pociągnąć abyście byli podobni do Mnie. I Ty, mój synu. Jesteś nędzą choć masz wiele zalet i z ludzkiego punktu widzenia. Pamiętaj, że jesteś niczym a ja wszystkim.
I każdy najczcigodniejszy nawet kapłan jest niczym a ja wszystkim.
Ty, mój synu, jesteś przekaźnikiem moich słów a wszystko co masz to ode mnie. I Twoja wiedza ( i niewiedza o ile nie była skutkiem lenistwa i zaniedbania:) jest ode mnie. Twoje zdolności intelektualne i braki w pewnych dziedzinach.
I to, że potrafisz, czasami wyobrażasz sobie cyfry zawieszone w nieokreślonej przestrzeni, a czasami ta o mniejszej wartości jest fizycznie większa i wtedy musisz się chwilę zastanowić i ten problem matematyczny miałeś już od szkoły podstawowej. I niezależnie od tego czy uznać to za defekt czy nie, to ode mnie.
I to, że łatwo się męczysz to ode mnie, choć także skutek ludzkiego grzechu, tego, że lekarze podkopali ci zdrowie, dziecku zdrowemu i dorodnemu, niemal tuż po urodzeniu, czego skutek odczuwasz do dziś i będziesz odczuwał zawsze, a przynajmniej do czasu odnowionej  Ziemi.
I to, że mimo  to wcale nie wyglądasz cherlawo:) to też ode mnie.
Nad każdym dzieckiem się pochylam, każdego otaczam Boską opieką. Każdego pragnę. Każdy jest „planowanym” dzieckiem. Liczba ludzi jest policzona co do jednego od początku świata. U Boga nie ma przypadków. Nie ma i nie było i nie będzie ani o jednego człowieka za dużo ani za mało.

Trwaj we Mnie dziecko.
Trwajcie we Mnie
a ja będę w was.
Jestem dostępny i czekam na was.
Możecie Mnie jeść.
Możecie Mnie posiąść.
Możecie się przebóstwiać.
Oto ja Bóg wasz.
Pan polnych kwiatów.
Pan Nieba i Ziemi.
Pan wszystkiego co było i będzie.
Wasz Pan
Jezus Chrystus
Bóg w Trójcy Jedyny
Nieskończonego Majestatu
Sędzia sprawiedliwy
Dobry Ojciec, który swego Syna poświęcił dla ratowania was.
Okażcie miłość jak ja ją okazuję.
Nie bądźcie skąpi w okazywaniu czci Bogu bo zaiste nie ma nic lepszego niż oddawać  Mu cześć i uwielbienie. Wtedy człowiek jest prawdziwie wolny. Pragniecie wolności a ja wam ją daję. Tym, którzy zechcą i się otworzą. Ci otrzymają ją teraz i na wieki.
Amen.
 • Panie po trzykroć potężny.
 • :)
 • Kocham Cię Panie Jezu
  - Możesz mnie kochać bo uniżam się do Ciebie?:)
  Człowiek jest biedą i nędzą a przecież dzieckiem Bożym. Moja Krew was odkupiła, Moja Krew was poi. Kropla Mojej Krwi jest większa niż cały Wszechświat.

Przyjęcia Mego Ciała i Krwi zazdroszczą wam
Aniołowie, to wiecie.
Uniżam się i wy się uniżajcie to wam też mówiłem
w tych przekazach.
Na koniec przytoczę słowa, które znacie. Świętego
Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie choćby inni od
was nie wymagali.
Z Bogiem, moje dziecko.

Błogosławię wszystkich, którzy usłuchali mych słów odnośnie środków dla mego sługi. Błogosławię tym, którzy maja dobrą wolę.
Czytając te przekazy nie zaniedbujcie Pisma Świętego.
W Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Amen.
   • Wielbi dusza moja Pana.
   • Za co mnie, dziecko, najbardziej kochasz.
   • Za to, że dałeś nam siebie w Komunii.
   • A dla siebie?
   • Za to Panie, że tak obstajesz za mną i chcesz aby mi na niczym nie zbywało.
   • Tak dziecko, lecz mimo to pragnę abyś żył skromnie w przyszłości. Opierał się tylko na swojej pensji (dopóki te będą wpływać) i nie zarabiał nic ponadto, a czas, który mógłbyś poświęcić na dodatkowy zarobek poświęcisz mnie.
   • Wszystko czego Panie chcesz jest dobre.
   • Wiem dziecko, że tak myślisz. Potrafisz zresztą żyć skromnie. Umiesz też i obfitować:) Jednakże chcę abyś mieszkał w przyszłości w nowym domu, z ogrodem, który podaruje Ci ktoś zamożny kogo natchnę. Lecz i tam będziesz żył skromnie, lecz nie ubogo.
   • Mój najsłodszy królu.
   • Dobrze dziecko
    Jeśli nie będziesz mógł spać będziesz do snu czytał „Poemat Boga Człowieka”, a potem się modlił jeśli nadal nie będziesz chciał spać.
   • Jezu kocham Cię.
   • I ja Cię też kocham moje dziecko.
   • :)
   • :)
   • Obaj wiemy, że Twoja miłość to mała iskierka wobec mego ognia. Staraj się dziecko o jej rozżarzenie.
    I bez większej asystencji Ducha Świętego tego nie będzie.


    Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)
7 komentarzy:

 1. Serce rośnie, gdy czytam tych przekazów.
  Pytanie. Czy w kontekście "końca czasów" oraz ewidentnego nakłaniania nas przez naszego Pana o to, żeby poświęcać się jemu, jest sens w tym, żeby swoje wysiłki ukierunkować na rozwój, polepszenie swojego ludzkiego bytu, poszukanie lepszej pracy. Teraz czasu jest tak mało... na czym się skupić? Ty proroku bardzo dużo czasu poświęcasz na modlitwie i na oddawaniu się Chrystusowi. Chciałbym jednocześnie choć w połowie Ci dorównać, ale targają mną wątpliwości czy aby nie poświęcić tego czasu na rozwój, który najprawdopodobniej skutkowałby lepszą pracą i poprawą materialną mojej rodziny. Wiem, że Chrystus powiedział, że to nie będzie blog typu pytania i odpowiedzi, ale może jakaś wskazówka, może coś co przyjdzie Tobie,proroku do głowy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Kochaj Boga i czyń co chcesz".Św. Augustyn.

   Usuń
  2. +JMJ

   Swoje obowiązki należy wykonywać jak dotąd, a nawet lepiej. O tym mówi Pan w tych przekazach. Zgodne jest to z Pismem i pamiętamy jak Paweł ganił tych, którzy zostawiali wszystko bo spodziewali się Paruzji.
   Jednakże Pan też mówi w tych przekazach aby nie dokonywać wielkich inwestycji czyli nie zakupywać na przykład nowego lepszego domu tylko poprzestać na małym.
   Każdy przypadek jest jednak indywidualny. Jeśli komuś powiększyła się na przykład rodzina to może potrzebować nowego większego mieszkania. Dom jednak można już rozbudować, zrobić dobudówkę. I tu jednak i tu są potrzebne większe środki finansowe niż dotąd mogły wystarczyć. jest to uzasadnione. I W innym przypadku nie.

   Pan Jezus w "Poemacie Boga Człowieka" tłumaczy też te sprawy mówiąc o ubogich w duchu i odnosząc to też do ludzi bogatych. Czyli trzeba być skromnym w duchu odnośnie tych potrzeb materialnych nawet gdyby się było bogatym.
   Trzeba też, to jest w tych przekazach, ofiarowywać wszystko Bogu, Jezusowi Chrystusowi i to nawet wiele razy dziennie.
   Co do rozwoju. Pan Jezus odnośnie do mnie powiedział o pracy na uczelni, że byłaby dla mnie najlepsza rozwijałbym się i służył swemu krajowi. A więc jednak rozwój w swojej specjalności. Przed tym wszystkim musi być jednak być Bóg. O to myślę chodzi, aby być miernym w sowim potrzebach nawet gdyby się było dobrze ubranym, miało dobry samochód i ładny dom.

   Co do mnie i dorównania .. sługa nieużytecznym jestem a jak nieużytecznym to widać z tych przekazów. Modlitwa i inne rzeczy związane są moją misją i tym samym obowiązkiem tutaj i mam na to czas. 9niezależnie od innych zawirowań). Jeśli będę pracował w codziennej pracy do której będę przychodził i wychodził czy nawet w domu plus biblioteki o ile byłaby to uczelnia to będę mógł modlić się mniej. tak samo innych rzeczy będzie mniej jak i przekazy będą o wiele bardziej ograniczone. Tak, ze nie jest to moja zasługa.

   Jak powiedział Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej: pouczenia dawane człowiekowi (pouczenia dla niego samego) nie sa czymś nadzwyczajnym. Trzeba się o to starać w tym i o światło Ducha Świętego. Zdobywać to też na modlitwie. Jeśli nie można codziennie długo to modlić się więcej przed ważną decyzją.
   W sumie to wszystko proste:)
   Z Panem Bogiem

   Usuń
 2. Dziękuję wam za te słowa oraz za poświęcony czas na napisanie ich. Potraktuje je jako drogowskaz w podejmowaniu decyzji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Uzupełnię jeszcze jak to jest z poprzestawaniem na małym co mogę zrobić na konkretnym swoim przykładzie.
   Posiadam smartfon z końca 2011 roku, który był jednym z najlepszych smartfonów jak na tamten czas i firma jedna z dwóch czołowych która go wypuściła przebiła ten modle swoim wyrobem, wedle ocen, dopiero w roku 2015.
   Jednakże chciałem go zmienić jeszcze przed przekazami mi. Powodu istotnego nie było:) choć nie do końca mi ten model i telefony tej firmy z jakichś powodów pasowały. jednak nie zrobiłem tego.
   Jednak teraz do tego wróciłem także i dlatego, że czas mi się przestawia i uciekajają pdf-y, ale to zapewne można wyeliminować zmieniając oprogramowanie, czy je poprawiając.
   Pan jednak powiedział nie. Mam sprawny smartfon, jest w dobrym stanie technicznym i ekran jest w dobrym. Można zrobić dobre zdjęcie jak na telefon i dobry film. (Nie męczy też w miarę oczu - super amoled).
   Drukarka mi potrzebna (bo nie ma) - tak.
   Tak czy inna rzecz z odzieży czy obuwia - tak.
   Tablet ( bo nie ma) tak.
   I tym poodbnie
   Ale smartfon jest i nie ma zmieniania na nowszy model.

   Podobnie może być z samochodem u każdego jak Pan zapewne oczekuje. Fajnie mieć nowy model.
   I dodam, ze nowy model w moim przypadku to nie byłby całkiem nowy tylko nowszy, odkupiony od kogoś, bądź ze sklepu z telefonami.
   jednak nie mam zostać przy tym.
   Ale gdyby okazało się, że tak jak na wakacje, choć nie w takiej skali potrzebny mi tygodniowy wypoczynek w górach i tego chce dla mnie Pan to pojadę, choć zapewne ten pobyt w górach wyjdzie drożej niż zmiana tego smartfona.

   Usuń
 3. Ks. Dominik cytuje Ap 11,19: Świątynia Boża w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Czy się myli?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. +JMJ
   Nie wiem jak to będzie konkretnie, on sam mówi, że to chodzi o Maryję jak pamiętam. Obecnie jest w Golgocie czyli pod miejscem ukrzyżowania naszego Pana.

   Usuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.