UWAGA!!! BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW!!


https://cyprianpolakwiaradodatki.blogspot.com/2020/09/uwaga-bardzo-wazne-informacje-dla.html


Pod powyższym linkiem są adresy stron i kanałów związanych Bożych proroków jak i adresy kanałów z tymi Orędziami. Tam też ukazują się wybrane przekazy i inne materiały. Strona na której ukazują się zbiorczo Orędzia różnych proroków to: Przymierze Miłości https://www.przymierzemilosci.pl


Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.Ja, Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata jestem bardzo smutny, że tak niewiele osób wie, że oficjalnie od 20 lutego 2020 roku Jestem Królem Kraju nad Wisłą, Nowego Jeruzalem, narodu wybranego, na zasadach jak nigdy do tej pory.

Gdyby Rząd i Episkopat w sposób należyty przeprowadził Moją Intronizację, zło nigdy nie dotknęłoby Polski.”


Matka Boska Ostrobramska to Patronka dla Polaków na Czasy Ostatnie, to Niewiasta apokaliptyczna obleczona w słońce.

Ofiarujcie się Jej całymi rodzinami, noście Jej poświęcone wizerunki, zawieszajcie obrazy z Matką Boską Ostrobramską w domu.


niedziela, 5 listopada 2017

5 XI 2017 Trzeba Ci pisać o różnych sprawach i ludach i narodach

19.25
Pisz dziecko

Porozmawiamy, bo mało rozmawiamy, a trzeba Ci pisać o różnych sprawach i ludach i narodach.
Tak, dziecko, każdy kto zna Objawienie domyśli się do czego to nawiązanie.
Jesteś marnym pyłkiem lecz i Tobie udzielony jest dar proroczy w postaci Mego Słowa. Nie masz widzeń, ni wizji, lecz masz Moje słowo z natchnienia wewnętrznego.
- Panie, jesteś tak doskonały i taktowny, nie zwracasz teraz uwagi na to, że być może za dużo zjadłem.
- Twój żołądek na skutek tego co szatan wyprawiał (w sposób skryty) z ciałem i duchem Twojej mamy odmawiał ci posłuszeństwa. Nie zjadłeś dużo, lecz teraz mogłeś jeść mniej. Zjadłeś trochę więcej przez rozkojarzenie raczej i by nabrać sił. Ja jednak jestem Twoim pokrzepieniem nie jadło i napitek.
- Błogosławię Twe święte rany Panie.
- Wiem, dziecko, że chciałbyś i w klasztorze zamkniętym godzinami modlić się i adorować Mnie. Ten krzyż, który masz, jak powiedziałem, nie chciałem go dać, lecz nie mogłem niewolić psychiki Twej mamy.
A teraz rozmawiajmy o sprawach i narodach.
- Ach Panie.
(drobna pauza)
- Tak Panie, to najlepsze co mam poza i po przyjmowania Twego Najświętszego Ciała.
- Tak i jest. Tak i pamiętajcie wszyscy : (już o tym mówiłem) Przyjmowanie Mego Najświętszego Ciała przez każdego z was to więcej niż przekazy, które otrzymuje mój syn. To największy cud we wszechświecie.
I gdyby objawiła się wam Moja Matka w chwale i świętości wielkiej to nie jest większe niż Moje Ciało w każdym i każdej z was.
Gdyby objawił się się wam Ja, Jezus Chrystus i mielibyście widzenie to jest wielkie, lecz nie jest większe niż Moje Ciało w każdym i każdej z was.
To jest największe.
To mój największy dar.
To moja największa Miłość, którą daję każdemu z was nikogo nie wyróżniając.
Nie bójcie się więc niektórzy jeśli mówię komuś, że go kocham szczególną miłością.
A czy jesteś pewny, że i Ty taką szczególną miłość byś udźwignął i czy jesteś pewna, że byś udźwignęła. Nie bądź pewny i nie bądź pewna.
Nie zazdrość zatem i nie czuj się zawiedziony, zawiedziona. Przecież oddaję ci się w taki sam sposób jak memu synowi i i innym moim dzieciom, które mają Moje słowa.
Zatem trzymaj co masz, nie pragnij tego czego teraz nie masz, ale kiedyś otrzymasz w obfitości.
Miłość Moją i miłosierdzie Moje okazuję komu chcę i jak chcę. Nikomu nie wzbraniam przyjść do Mnie. Każdy jest powołany do świętości. Nie dla każdego dar Mego Słowa byłby dobry, dla niektórych mógłby okazać się zgubny.
Każdy ma swoje zadanie. Każdy swoją drogę, którą mu dałem. Nikt nie jest pozbawiony Bożego planu, Mego planu, Jezusa Chrystusa, w swoim życiu.
Na tym zakończmy, moje dziecko, ten temat.

Teraz porozmawiamy o przyszłości. O przyszłości narodów.
Jak jest powiedziane – Niemcy czeka zagłada (jeśli nie odkupią swych win). Niemal całe Niemcy będą zalane przez morze, a na miejscu prasłowiańskiego Berlina będzie rosła puszcza.
Widzę, że tu nie rozumiesz, mój synu. Kiedyś nie miałeś problemów z tą wizją, lecz teraz odkąd wiesz, że po 3 dniach ciemności ma minąć 25- 30 lat (tylko) skąd i w jaki sposób wyrośnie puszcza. A jednak (wyrośnie).
Francja mocno ucierpi i będzie zniszczona w znacznej części, część Włoch znajdzie się pod wodą i ucierpią wskutek rewolucji i prześladowania Kościoła.
Irlandia ocaleje, a Anglia znajdzie się w znacznej części pod wodą. Pod wodą znajdzie się prawie cała Holandia, poza kilkoma bardzo małymi miejscami, które zostaną wyniesione nad powierzchnię wody.
Austria prawie cała ocaleje.
Zginą Czesi bo się nie nawrócili, a ziemia zostanie spustoszona i nie będą tam ludzie mieszkać.
Częściowo zniszczone zostaną Węgry lecz naród ten ocaleje. Najmniej ucierpi Rumunia, nieco więcej Bułgaria.
Teren dawnej Jugosławii ucierpi w różny sposób, lecz jak wiecie teren wokół Medjugorje i samo Medjugorje będą nietknięte. Kto tam zamieszka na ten czas kogo Ja tam zechcę ten ocali swe życie i duszę.
Nikt tam nie zginie w czas ciemności. To miejsce będzie chronione szczególnie. I nikt nie będzie musiał się bać, kto tam będzie czy na pewno zdąży zamknąć się w domu z poświęconymi świecami. Boga, moje dzieci nie łapie się za nogi..:)
Więcej miłości do Mojej Matki, więcej zawierzenia Jej a bliżej będziecie ocalenia waszych dusz i ciał. Lecz pamiętajcie: Chciejcie wypełniać Moją Wolę, Jezusa Chrystusa. „ Kto ma pójść pod miecz, pójdzie pod miecz, kto do więzienia, ten do więzienia.” „ Kto na pustynię ten na pustynię”.
Ćwiczcie się w duchu i ciele abyście byli gotowi.
Kupujcie tyle ile wam potrzeba, nie czyńcie wielkich inwestycji związanych z miejscem zamieszkania, czy jego zmianą. Nie pragnijcie lepiej i więcej.
Niech wam wszystko będzie użyteczne, niech służy waszym duszom. Nie wy macie być poddani rzeczom, lecz rzeczy wam. Pamiętajcie o innych i dzielcie się tym. Nie tylko materialnie lecz i duchowo.
Pamiętajcie o dzieciach z domów dziecka, sierotach, wdowach, samotnych starych niewiastach, matkach opuszczonych przez swoje dzieci.
Gdy pomagacie, czy materialnie czy duchowo, czy gdy jedno i drugie wy małżonkowie winniście być jedno. Oprócz was samych i waszych dzieci, waszego domu i źródeł utrzymania winno być coś jeszcze co was łączy. Pamiętajcie o tym. Bądźcie jedno. Czytajcie wspólnie Pismo a szczególnie Apokalipsę. Jeśli tu nie będziecie jedno możecie stanąć przeciw sobie gdy nastąpi podział Kościoła na Nierządnicę i Niewiastę.
Jeśli mężu nie możesz przekonać żony lub żono męża to módl się
(idź dziecko)
o to, ofiaruj mszę i posty lub inne wyrzeczenia bądź umartwienia.
Rozmawiajcie . Po to też dałem wam dar mowy:)
Bądźcie (małżonkowie) zanurzeni we Mnie, w Chrystusie, a zwyciężycie ze Mną Zwycięzcą.
Oddawajcie mi swoje pożycie małżeńskie. Nie wstydźcie się wspólnej modlitwy przed i dziękczynienia po. Wszystko trzeba uświęcać. A to jest święte bo zanurzone we Mnie poprzez Sakrament Małżeństwa, który wam dałem. Sakrament Małżeństwa (naprawia) w części to co Adam i Ewa utracili.

Przepisz moje dziecko i daj (teraz) niech będzie
to pocieszeniem i wskazówką.
- Chwała Tobie Chryste.
Bogu niech będą dzięki
Mój najlepszy i nasz najlepszy
Panie i Przyjacielu.
- A Twoim Przyjacielem powinien być szczególnie
Duch Święty, ale do tego jeszcze wrócimy.
- Nieskończone jest Twoje Miłosierdzie Panie.
- Wszak jestem Barankiem, który gładzi grzechy
świata i Twoje grzechy moja marnoto:).
- Panie Jezu jak się śmiejesz z odrzuconymi w tył włosami wyglądasz szczególnie pięknie.
- Wszak będąc królem nosiłem się podobnie jak nosili się wasi słowiańscy królowie.
- Wszystko to Twoje Panie.
- Tak, lecz byłem królem, któremu z ziemskiej chwały pozostało niewiele, niewiele.
- A jednak zwyciężyłeś
Bo byłeś, Panie, posłuszny Ojcu i wszystko mu oddawałeś.
- Tak i wy czyńcie: Pragnijcie wypełniać wolę Ojca i nawet błagajcie o to. A ja wam dam poznać. I pamiętajcie, kto Mnie ma ma i Ojca.
A Jemu wszystko podlega.
Kto ma bardziej poznać Ojca niech poznaje Ojca, kto Ducha ten Ducha, a kto Syna Człowieczego niech tak czyni. Lecz pamiętajcie, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie, a ja dam mu manny z Nieba.
Na wieki wieków amen.

21.55
Zapisz dziecko
Owszem trudno rozpoznać demona w ludzkich pragnieniach, kłopotach i chorobach. Gdzie się zaczynają rzeczywiste potrzeby, a gdzie jest szatan. Lecz sam widzisz reakcję na słowa, że najbardziej cierpię ja. Po tym możesz poznać.
- Chwała Tobie Chryste najmilszy.

Tak napiszesz synu. Opóźnienie pół godziny w wyniku działania szatana w Twojej mamie.
- Tak, Panie.


14 komentarzy:

 1. Errata

  Przy przepisywaniu nastąpiła pomyłka Było:
  "Więcej miłości do Mojej Matki, więcej zawierzenia Jej a bliżej będziecie ocalenia was: Chciejcie wypełniać Moją Wolę, Jezusa Chrystusa. „ Kto ma pójść pod miecz, pójdzie pod miecz, kto do więzienia, ten do więzienia.” „ Kto na pustynię ten na pustynię”.

  Winno być:
  "Więcej miłości do Mojej Matki, więcej zawierzenia Jej a bliżej będziecie ocalenia waszych dusz i ciał. Lecz pamiętajcie: Chciejcie wypełniać Moją Wolę, Jezusa Chrystusa. „ Kto ma pójść pod miecz, pójdzie pod miecz, kto do więzienia, ten do więzienia.” „ Kto na pustynię

  OdpowiedzUsuń
 2. Mam nadzieję, że działanie szatana poprzez bliską osobę ( z rodziny) nie oznacza, że ta osoba jest zniewolona mocno a już nie daj Boże opętana....??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, on działa w sposób skryty. Wpływa na chorobę poprzez ciało i psychikę.

   Na wiosnę była u mamy rwa udowa. Pan Jezus też powiedział iż to było przede wszystkim działanie szatana.

   Usuń
  2. św Teresa z Avila pisze o podobnym doświadczeniu cierpień Dzieła 1 księga życia Rodz. 31 3 - 6 s 388-390 wyd OO Karmelici Kraków

   Usuń
 3. Tak nawet w Jakichś Orędziach czytałam Słowa Pana Jezusa , że Rogaty może spowodować zwykłą anginę. Jednak miałam na myśli , czy "zły" może posługiwać się czyjąś słabą psychiką , niestabilnym trudnym, chwiejnym, charakterem by wprowadzać w rodzinie zamęt , kłótnie etc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podobne cierpienia spowodowane przez diabła por św Teresa z Avila Działa I życie Rdz 31 cz 3-6 s 288 -300 wyd OO Karmelici Kraków

   Usuń
 4. Sąd nad Niemcami
  (…)Marpingen (Niemcy) 1983r takie Maryja podyktowała przesłanie dla Niemców i Europy - „Minęło już przeszło 100 lat od czasu Moich objawień Nie zrozumieliście Mojego przesłania. Wypaczaliście je i ośmieszyliście: należy grzeszyć i nie modlić się! Powiedziałam wam, jak należy żyć po chrześcijańsku i co prowadzi do grzechu. Pokazałam wam piekło dla grzeszników, którzy idą na wieczne zatracenie. (…) Widziało to wielu ludzi. Jednak wasze grzechy wywołały gniew Boga i drugą wojnę światową. O tym także zapomniano. Dzisiejsze występki swoją ohydą przerastają wszystkie z dawnych czasów. Teraz tryumfujecie jeszcze w swoich grzechach, drwicie i bluźnicie. Wyśmiewacie się z Moich przesłań i z wszystkich, którzy się modlą i mają zaufanie do cudownego źródła. Nie dziwcie się, jeśli katastrofa nadejdzie w ciągu nocy. Mieliście tyle czasu, by się nawrócić i poprawić. Kiedy nagle nieszczęście nadejdzie, wasze wołania * Panie, Panie * nie będą miały już znaczenia! Wszyscy zginiecie. Książę tego świata – przeciwnik Boga, uczynił was ślepymi na Boże przykazania i objawienia. Stłumił w was życie duchowe poprzez żądzę zysku i użycia. Wasze życie nie jest już życiem chrześcijan, lecz życiem nowych pogan! Triumfuje grzech, nienawiść, niezgoda, spory, chciwość, wolna miłość, żądza cielesna. Życie chrześcijańskiej rodziny zostało dawno zniszczone. Zaskoczy was wojna i inne nieszczęścia,. Zbliżacie się w waszych strasznych grzechach ku przepaści (…) Stoję płacząc u wrót Niemiec, tak jak Chrystus płakał nad Jerozolimą. Ludzie żyją bez wiary i modlitwy, chrześcijaństwo służy tylko zewnętrznym pozorom. Jakże często upominałam was poprzez Moje objawienia! W żadnych innych czasach dziejów ludzkości nie prosiłam Wszechmogącego Boga o tyle objawień co dzisiaj. Lecz książę tego świata, przeciwnik Boga uczynił was ślepymi na Boże przykazania i objawienia!” 65 . / Dlatego nie należy się dziwić że Bóg zapowiada swój sąd nad Niemcami. - „Niemcy nie Mnie pragną” „Dla Niemców mam inne słowa. Zawieszam nad nimi Mój sąd. Ich czyny osądzą ich przed światem. Oczekiwałem od nich wstydu i żalu za to, co uczynili ze sobą i względem innych narodów. Dałem czas na poruszenie sumień, na naprawienie krzywd, na postanowienie zmiany i zwrócenie się ku Mnie. Lecz oni, pewni swej bezkarności , zwrócili się ku światu, na jego bogactwach budując swoją przyszłość. Nie chcą się zmieniać, nie Mnie pragną, lecz władzy , bogactwa i mocy, by znowu powrócić do dawnych błędów. Dlatego nie ostrzegam ich , że przyszłości dla nich już nie ma . Zakończą swój żywot jako państwo w pełni swych nie odpokutowanych win. Nie wygubię wszystkich Niemców, lecz sprawię, że pycha ich zostanie zmiażdżona, bogactwa stracone, kraj zrujnowany, a na większości ziem rozleje się morze . Staną się rozbitkami państwa, któremu wyrwę serce, gdyż stolicę uczynili siedliskiem złych knowań i nienawiści.(..)I nie sądź, że Ja będę ich „ karał”. Ja tylko dopuszczę, aby powróciło i wyładowało się na nich ich własne zło. Zbyt długo służyli nieprzyjacielowi jako narzędzie chętne , posłuszne i gorliwe. Zbyt długo wierzyli , że im wolno przekraczać wszelkie prawa, że sprzyjam ich zbrodniom i wybaczam je. Prawdziwie - od dawna już nie uznają Mnie i nie liczą się ze Mną. Przeciwnie, nazywając się krajem chrześcijańskim szerzą kłamstwo, bo wprowadzili w środek Europy wilcze prawa i jak wilki zginą, aby owce Moje mogły żyć bezpiecznie .”66.

  OdpowiedzUsuń
 5. Podobne są więc zapowiedzi - słowa Boga jak dla Asyrii i jej władców.: „A tyś wyrzucony z twego grobu jak ścierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony! Z tymi, których składają na kamieniach grobowego dołu, ty nie będziesz złączony w pogrzebie; boś ty zatracił twój kraj, wymordowałeś twój naród. Na wieki nie będzie wspomniane potomstwo złoczyńców. Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca. Niech nie powstaną i nie wezmą świata w dziedzictwo, niech nie napełnią miastami powierzchni ziemi! Powstanę przeciw nim - wyrocznia Pana Zastępów - i wygładzę Babilonowi imię i resztę, ród też i potomstwo - wyrocznia Pana. Przemienię go w posiadłość jeżów i w bagna. I wymiotę go miotłą zagłady - wyrocznia Pana Zastępów. Przysiągł Pan Zastępów mówiąc: Zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie, i jak postanowiłem, tak nastąpi: Że złamię Asyrię na mojej ziemi i zdepcę ją na moich górach. Wówczas jej jarzmo z nich się usunie, jej brzemię spadnie im z bark. Taki jest zamiar powzięty, co do całej ziemi; taka jest ręka wyciągnięta na wszystkie narody. Jeżeli Pan Zastępów postanowił, kto się odważy przeszkodzić? Jeżeli ręka Jego wyciągnięta, kto ją cofnie?” (Iz 14:19-27) Nie ma litości bowiem dla tego, kto małpuje Boga i upodabnia się do Lucyfera. (Iz. 14,9-15

  OdpowiedzUsuń
 6. @ Teresa G -odp. por. Podobne cierpienia spowodowane przez diabła por św Teresa z Avila Dzieła I życie Rozdz 31 cz 3-6 s 288 -300 wyd OO Karmelici Kraków

  OdpowiedzUsuń
 7. Bóg zapłać Janie, skorzystam 😊 zaraz otwieram Dzieła.....

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jednak wciąż nie o to mi chodzi nie o udręki i choroby zadane przez szatana z dopustu Boganbo tu mam jasnosc a to co napisałam wcześniej ,,- czy szatan może się posługiwać osobą w rodzinie, która ma chwiejny , mało stabilny nie łatwy charakter i słabą psychikę

   Usuń
  2. No ja myślę, że jak najbardziej mogą takie negatywne byty ( niematerialne i nie musi to być od razu szatan ) posługiwać się niektórymi pod pewnymi względami słabymi psychicznie osobami, o których wspomniałaś wcześniej i poprzaz te osoby sieją zamieszanie i pieron wie co jeszcze. A działają ci cichociemni na tych mało stabilnych psychicznie na poczatku najczęściej metodami małych kroków, a z czasem coraz internsywniej, jak już kogoś dorwą - tak mi się wydaje.

   Usuń
 8. A kiedy początek armagedonu i trzech dni ciemności? W którym roku i jakim miesiącu to się zacznie? Czy na ten czas wystarczy ukryć się w górach powiedzmy 1000 m.n.p.m. i taka wysokość wystarczy? I skąd wytrzasnąć maskę tlenową na czas wybuchów atomowych?
  P.S. Tak do końca w te 3 dni ciemności nie wierzę, niereligijną poganką jestem, ale z pewnych przyczyn nie wykluczam do końca tego co tu powyżej o przyszłych zniszczeniach w Europie jest napisane.

  OdpowiedzUsuń
 9. I czemu Czesi mają ginąć? Co takiego niby zrobili i komu? Według mnie akurat ten naród jest w miarę w porządku i oni nigdy nie byli zbytnio wojowniczy, a raczej pokojowo nastawieni do państ sąsiednich i reszty świata.
  Zapytam jeszcze: co z Australią? Ostanie się, czy też będzie po niej po rzekomym armagedonie?
  A Ameryka Południowa? Oni tam są bardzo rozmodleni więc też chyba się ostaną, pomimo, że być może nie będzie lekko. To może w Ameryce Pd. gdzieś w Andach warto się na ten czas zaszyć? Gdzie bedzie najspokojniej w tym czasie?

  OdpowiedzUsuń

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.